Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Bạch Thông

Hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Bạch Thông

Cập nhật: 20:00 Ngày 29/01/2016

Báo cáo thực tập khácĐánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn  được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................ 1

2. Mục tiêu tổng quát .................................................................................... 3

3. Mục tiêu cụ thể.......................................................................................... 3

4. Yêu cầu của đề tài ..................................................................................... 3

5. Ý nghĩa của đề tài...................................................................................... 3

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................ 4

1.1. Một số vấn đề lý luận về sử dụng đất nông nghiệp ............................... 4

1.1.1. Đất nông nghiệp............................................................................... 4

1.1.2. Vai trò đất nông nghiệp ................................................................... 5

1.1.3. Nguyên tắc sử dụng đất nông nghiệp .............................................. 6

1.1.4. Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp bền vững ............................... 6

1.1.5. Những xu hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững ..................... 8

1.1.6. Tiêu chí đánh giá tính bền vững .................................................... 10

1.1.7. Xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững............................ 11

1.2. Những vấn đề cơ bản về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ............... 16

1.2.1. Quan điểm về hiệu quả sử dụng đất............................................... 16

1.2.2. Phân loại hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ................................. 17

1.2.3. Đặc điểm và phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông

nghiệp................................................................................................... 18

1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ...... 21

1.3. Những nghiên cứu về nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên Thế giới và

Việt Nam ................................................................................................. 24

1.3.1. Những nghiên cứu trên thế giới..................................................... 24

1.3.2. Những nghiên cứu trong nước ....................................................... 28

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.. 32

2.1. Đối tượng, thời gian và phạm vi ngiên cứu ......................................... 32

2.2. Nội dung nghiên cứu của đề tài ........................................................... 32

2.2.1. Điều kiện tự nhiên và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội liên

quan đến sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ........................................ 32

2.2.2. Báo cáo thực tập Đánh giá hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và các loại

hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp................................................ 32

2.2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp .................. 32

2.2.4. Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng phát

triển bền vững....................................................................................... 32

2.2.5. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông

nghiệp................................................................................................... 32

2.3. Phương pháp nghiên cứu...................................................................... 32

2.3.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu ............................................. 32

2.3.2. Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp .............................. 33

2.3.3. Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp ................................ 33

2.3.5. Phương pháp tổng hợp thống kê và xử lý số liệu .......................... 34

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN........................ 35

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa bàn nghiên cứu ............... 35

3.1.1. Điều kiện tự nhiên.......................................................................... 35

3.1.2 Điều kiện kinh tế- xã hội ................................................................ 38

3.1.3 Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và môi trường.. 49

3.2. Hiện trạng sử dụng đất, biến động đất sản xuất nông nghiệp và thực

trạng các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của huyện Bạch

Thông, tỉnh Bắc Kạn ............................................................................... 52

3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất................................................................... 52

3.2.2. Ttình hình biến động đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện

Bạch Thông giai đoạn 2009-2013........................................................ 53

3.2.3. Thực trạng cây trồng trên đất trồng cây hàng năm huyện Bạch

Thông ................................................................................................... 55

3.2.5. Mô tả các loại hình sử dụng đất..................................................... 58

3.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cây hàng năm............................ 63

3.3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế .............................................................. 63

3.3.3. Đánh giá hiệu quả môi trường của các LUT trên đất sản xuất nông nghiệp

3.4. Lựa chọn và đề xuất loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hiệu

quả bền vững cho vùng nghiên cứu......................................................... 75

3.5. Xác định các giải pháp phát triển các loại hình sử dụng đất sản xuất nông

nghiệp có triển vọng cho sản xuất nông nghiệp tại huyện Bạch Thông....... 77

3.5.1. Giải pháp sử dụng đất .................................................................... 77

3.5.2. Giải pháp kỹ thuật.......................................................................... 77

3.5.3. Giải pháp thị trường sản phẩm ...................................................... 78

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................... 79

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 5 lần - Cập nhật: 20:00 29/01/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp