Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Hiệu quả kinh tế và khả năng tích lũy carbon của mô hình trồng xen Sơn tra với các cây trồng khác tại tỉnh Yên Bái

Hiệu quả kinh tế và khả năng tích lũy carbon của mô hình trồng xen Sơn tra với các cây trồng khác tại tỉnh Yên Bái

Cập nhật: 20:25 Ngày 23/04/2016

Báo cáo thực tập Hiệu quả kinh tế và khả năng tích lũy carbon của mô hình trồng xen Sơn tra với các cây trồng khác tại tỉnh Yên Bái  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1

1. Đặt vấn đề .................................................................................................. 1

2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................. 2

3. Ý nghĩa của đề tài....................................................................................... 2

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .................................. 3

1.1. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu ....................................................... 3

1.1.1. Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh tế.......................................................... 3

1.1.2. Cơ sở lý luận về biến đổi khí hậu.......................................................... 5

1.2. Tổng quan nghiên cứu về NLKH............................................................. 6

1.2.1. Tổng quan nghiên cứu về NLKH ngoài nước ....................................... 6

1.2.2. Kết quả nghiên cứu NLKH trong nước và nghiên cứu về cây Sơn tra... 9

1.2.3. Các kết quả nghiên cứu về tích lũy carbon có liên quan đến đề tài

nghiên cứu.................................................................................................... 13

1.2.4. Đánh giá về tổng quan nghiên cứu...................................................... 27

1.3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội........................................................ 29

1.3.1. Điều kiện tự nhiên .............................................................................. 30

1.3.2. Kinh tế - Xã hội.................................................................................. 33

1.3.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ....................... 36

CHƯƠNG II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU............................................................................................. 39

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.......................................................... 39

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu......................................................................... 39

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................ 39

2.1.3. Thời gian nghiên cứu.......................................................................... 39

2.2. Nội dung nghiên cứu ............................................................................. 39 

2.2.1. Đánh giá thực trạng các mô hình trồng Sơn tra xen với các cây trồng

khác sắp sếp theo thứ tự ưu tiên................................................................... 39

2.2.2. Đánh giá hiệu quả kinh tế của các mô hình phổ biến trong thời gian

mô phỏng ..................................................................................................... 39

2.2.3. Đánh giá khả năng tích lũy carbon của các mô hình phổ biến............. 39

2.2.4. Đánh giá ưu, nhược điểm và đề xuất các giải pháp khắc phục những

hạn chế trong quản lý, kinh doanh các mô hình trồng xen. ........................... 39

2.3. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................... 39

2.3.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu thứ cấp. ................................ 39

3.3.2. Phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA)....... 40

3.3.3. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm để xác định khả năng

tích lũy carbon.............................................................................................. 41

3.3.4. Phương pháp tính toán lượng carbon tích luỹ ..................................... 48

CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................... 51

3.1. Đánh giá thực trạng các mô hình trồng Sơn tra xen với các cây khác trên

địa bàn nghiên cứu ....................................................................................... 51

3.2. Hiệu quả kinh tế của các mô hình “Sơn tra với các cây trồng khác” ...... 53

3.3. Đánh giá khả năng tích trữ carbon của các mô hình nghiên cứu

 tại tỉnh Yên Bái ........................................................................................... 56

3.3.1. Sinh khối của mô hình trồng xen Sơn tra – thông, Sơn tra – Vối thuốc

và mô hình trồng thuần Sơn Tra tại tỉnh Yên Bái ........................................ 56

3.3.2. Lượng carbon tích lũy của các mô hình nghiên cứu............................ 75

3.4. Đánh giá, phân tích thuận lợi khó khăn, cơ hội và thách thức và đề xuất các

giải pháp, khắc phục được những hạn chế trong quản lý, kinh doanh

các mô hình................................................................................................... 90

CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ................................................... 95

4.1. Kết luận................................................................................................. 95

4.1.1. Đánh giá thực trạng các mô hình nghiên cứu...................................... 95 

4.1.2. Hiệu quả kinh tế của các mô hình “Sơn tra với các cây trồng khác” ... 95

4.1.3. Đánh giá khả năng tích trữ carbon của các mô hình nghiên cứu

tại tỉnh Yên Bái ............................................................................................ 95

4.1.4 Đánh giá, phân tích thuận lợi khó khăn, cơ hội và thách thức và

đề xuất các giải pháp, khắc phục được những hạn chế trong quản lý,

kinh doanh các mô hình................................................................................. 96

4.2. Kiến nghị............................................................................................... 96 

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 7 lần - Cập nhật: 20:25 23/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp