Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập QTKD row Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc của Tổng Công ty Cổ phần may Việt Tiến sang thị trường Nhật Bản

Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc của Tổng Công ty Cổ phần may Việt Tiến sang thị trường Nhật Bản

Cập nhật: 21:28 Ngày 28/03/2016

Báo cáo thực tập QTKD Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc của Tổng Công ty Cổ phần may Việt Tiến sang thị trường Nhật Bản  đạt 9 điểm  

MỤC LỤC 

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1.  Khái niệm và các hình thức kinh doanh xuất khẩu.  ..............................  4 

1.1.1.  Khái niệm về xuất khẩu  .....................................................................  4 

1.1.2.  Các hình thức kinh doanh xuất khẩu  ...............................................  4 

1.3.  Các yếu tố tác động đến hoạt động xuất khẩu.  .....................................  11 

1.3.1.  Các yếu tố kinh tế  .............................................................................  11 

1.4.  Tổng quan ngành dệt may Việt Nam ....................................................  15 

1.4.1.  Sự hình thành và phát triển của ngành dệt may  ............................  15 

1.4.2.  Đánh giá năng lực và tiềm năng xuất khẩu của ngành dệt may 

Việt Nam.  ..........................................................................................................  16 

1.5.  Kinh nghiệm của Trung Quốc trong xuất khẩu hàng dệt may sang thị 

trƣờng Nhật Bản và bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam.  .......................  21 

1.5.1.  Kinh nghiệm của Trung Quốc trong xuất khẩu hàng dệt may sang 

thị trường Nhật Bản  .........................................................................................  21 

1.5.2.  Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam  ....  22 

1.6.  Tóm tắt chƣơng 1  ....................................................................................  23 

CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC  CỦA 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN  SANG THỊ TRƯỜNG 

NHẬT BẢN TỪ NĂM 2010 ĐẾN NAY  ................................................................  25 

2.1.  Giới thiệu tổng quan công ty cổ phần may Việt Tiến.  .........................  25  

2.1.1.  Thông tin về doanh nghiệp  ..............................................................  25 

2.1.2.   uá tr nh h nh th nh v  phát triển  ...............................................  25 

2.1.3.  Mục tiêu hoạt động ..........................................................................  26 

2.1.4.  Quy mô hoạt động  ............................................................................  26 

2.1.5.  Danh mục sản phẩm  ........................................................................  28 

2.1.6.  Hoạt động sản xuất kinh doanh  ......................................................  30 

2.1.7.  Cơ cấu tổ chức và nhân sự  ..............................................................  36 

2.2.  Phân tích thị trƣờng dệt may Nhật Bản  ................................................  39 

2.2.1.  Đặc trưng của thị trường dệt may Nhật Bản  ..................................  39 

2.2.2.  Đặc điểm tiêu dùng hàng dệt may trên thị trường Nhật Bản ........  44 

2.2.3.  Các quy định pháp lý liên quan đến hàng dệt may.  ........................  46 

2.3.  Thực trạng xuất khẩu hàng may mặc của công ty cổ phần may Việt 

Tiến sang thị trƣờng Nhật Bản từ năm 2010 đến nay. ....................................  48 

2.3.1.  Kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc của công ty sang thị trường 

Nhật Bản.  ..........................................................................................................  48 

2.3.2.  Tỷ trọng xuất khẩu sang Nhật Bản trong cơ cấu thị trường xuất 

khẩu của công ty. .............................................................................................  51 

2.4.  Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động xuất khẩu của công ty  ...........  54  

2.4.1.  Các nhân tố bên trong công ty  .........................................................  54 

2.5.  Đánh giá chung  ........................................................................................  69 

2.5.1.  Những thế mạnh (S) ........................................................................  69 

2.5.2.  Những điểm yếu (W)  ........................................................................  71 

2.5.3.  Những cơ hội (O)  .............................................................................  71 

2.5.4.  Những thách thức (T)  ......................................................................  73 

2.6.  Tóm tắt chƣơng 2  ....................................................................................  74 

CHƯƠNG 3.  GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC  

CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN SANG THỊ TRƯỜNG 

NHẬT BẢN TRONG THỜI GIAN TỚI  ...............................................................  75  

3.1.  Cơ sở đề ra giải pháp  ..............................................................................  75 

3.1.1.   uan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển ngành dệt may đến 

năm 2030 ..........................................................................................................  75 

3.1.2.  Định hướng phát triển của công ty Việt Tiến đến năm 2020.........  79 

3.1.3.  Ma trận SWOT của công ty  .............................................................  81 

3.2.  Báo cáo thực tập Chiến lƣợc cụ thể  ................................................  83 

3.2.1.  Giải pháp nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu  ............................  83 

3.2.2.   iải pháp phát triển ngu n nh n lực  ..............................................  84 

3.2.3.  Giải pháp phát triển thị trường mới  ................................................  85 

3.2.4.   iải pháp về nghiên cứu – phát triển  và marketing  ......................  86 

3.2.5.  Giải pháp ngu n nguyên phụ liệu  ...................................................  87 

3.3.  Tóm tắt chƣơng 3:  ...................................................................................  88 

KẾT LUẬN  ..............................................................................................................  89 

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ......................................................................................  90 

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 16 lần - Cập nhật: 21:28 28/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp