Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty Quốc tế Phúc Hoàng Kim

Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty Quốc tế Phúc Hoàng Kim

Cập nhật: 12:40 Ngày 02/03/2016

Báo cáo thực tập nhân sự Thực trạng và giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Phúc Hoàng Kim  đạt 9 điểm  

MỤC LỤC 

LỜI MỞ ĐẦU  

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG  ........... 2 

1.1.  Tổng quan về tạo động lực lao động ........................................................... 2 

1.1.1.  Khái niệm và phân loại nhu cầu ............................................................... 2 

1.1.2.  Khái niệm động cơ và động lực  ................................................................ 3 

1.1.3.  Khái niệm tạo động lực lao động.............................................................. 4 

1.1.4.  Mục đích, vai trò, ý nghĩa của tạo động lực lao động  .............................. 4 

1.1.4.1.  Mục đích của tạo động lực .................................................................... 4 

1.1.4.2.  Vai trò của tạo động lực ........................................................................ 4 

1.1.4.3.  Ý nghĩa của tạo động lực  ....................................................................... 5 

1.2.  Một số học thuyết về tạo động lực lao động  ................................................ 5 

1.2.1.  Học thuyết hệ thống nhu cầu của Maslow ............................................... 5 

1.2.2.  Học thuyết tăng cường sự tích cực của B.F.Skinner  ................................ 7 

1.2.3.  Học thuyết kỳ vọng của Victor Vroom .................................................... 7 

1.2.4.  Học thuyết công bằng của J.Stacy Adams ............................................... 8 

1.2.5.  Học thuyết hệ thống hai yếu tố của F.Herzberg  ....................................... 8 

1.2.6.  Học thuyết đặt mục tiêu của Edwin Locke  ............................................... 9 

1.3.  Các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác tạo động lực lao động. . 10 

1.3.1.  Hiệu quả công việc:  ................................................................................ 10 

1.3.2.  Tình hình chấp hành kỷ luật lao động:  ................................................... 10 

1.3.3.  Mức độ gắn bó của người lao động đối với công ty: ............................. 10 

1.3.4.  Những đóng góp nâng cao hiệu quả công việc: ..................................... 10 

1.3.5.  Thái độ làm việc của người lao động:  .................................................... 11 

1.3.6.  Mức độ hài lòng của người lao động đối với thù lao lao động của họ:  .. 11 

1.4.  Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực lao động  ....................... 11 

1.4.1.  Các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài  ............................................. 11 

1.4.1.1.  Chính sách của chính phủ, pháp luật của nhà nước ............................ 11 

1.4.1.2.  Điều kiện kinh tế - chính trị - xã hội của cả nước và của địa phương 11 

1.4.1.3.  Đặc điểm cơ cấu của thị trường lao động  ............................................ 11 

1.4.2.  Các yếu tố thuộc về môi trường bên trong  ............................................. 12 

1.4.2.1.  Các yếu tố thuộc về doanh nghiệp....................................................... 12 

1.4.2.2.  Các yếu tố thuộc về cá nhân người lao động ...................................... 13 

1.5.  Kết luận chương  ......................................................................................... 14 

CHƯƠNG 2  PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO 

ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TRONG LAO ĐỘNG TẠI  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ  PHÚC HOÀNG KIM  ....................................... 16 

2.1.  Khái quát về Công ty TNHH TMQT Phúc Hoàng Kim  ............................ 16 

2.1.1.  Quá trình hình thành và phát triển của công ty ...................................... 16 

2.1.2.  Cơ cấu tổ chức của công ty  ..................................................................... 17 

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của công ty  ................................................. 19 

2.1.3.1.  Chức năng  ............................................................................................ 19 

2.1.3.2.  Nhiệm vụ ............................................................................................. 20 

2.1.4.  Thuận lợi và khó khăn của công ty  ......................................................... 20 

2.1.4.1.  Những thuận lợi của công ty ............................................................... 20 

2.1.4.2.  Những khó khăn của công ty  ............................................................... 21 

2.1.5.  Đặc điểm về sản phẩm, dịch vụ  .............................................................. 21 

2.1.6.  Tình hình tài chính qua các năm  ............................................................. 24 

2.1.7.  Đặc điểm lao động của công ty .............................................................. 29 

2.2.  Báo cáo thực tập Thực trạng công tác tạo động lực của công ty  ..... 35 

2.2.1.  Khảo sát ý kiến về công tác tạo động lực cho người lao động của   

công ty   ................................................................................................................ 35 

2.2.2.  Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động trong công ty .... 38 

2.2.2.1.  Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc........................ 38 

2.2.3.  Đánh giá chung công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty 

TNHH Thương mại quốc tế Phúc Hoàng Kim ................................................... 47 

2.2.3.1. Ưu điểm  .................................................................................................. 47 

2.2.3.2. Hạnchếvà nguyênnhân  ........................................................................... 48 

CHƯƠNG 3:  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 

TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÚC HOÀNG KIM  ........................................ 50 

3.1. Giải pháp 1 : Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc.  ........ 50 

KẾT LUẬN  ........................................................................................................ 60 

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 4 lần - Cập nhật: 12:40 02/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp