Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Giải pháp tài chính phát triển khoa học - công nghệ trong các công ty trách nhiệm hữu hạn

Giải pháp tài chính phát triển khoa học - công nghệ trong các công ty trách nhiệm hữu hạn

Cập nhật: 20:35 Ngày 02/04/2016

Báo cáo thực tập Giải pháp tài chính phát triển khoa học - công nghệ trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ở Việt Nam đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.

Chương 1: HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP

TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRONG CÁC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN............................. 12

1.1. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRONG CÁC CÔNG TY

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN........................................... 12

1.1.1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ........................................... 12

1.1.2. Hoạt động khoa học - công nghệ trong các công ty trách nhiệm

hữu hạn một thành viên............................................................................. 13

1.2. VAI TRÒ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG

NGHỆ TRONG CÁC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT

THÀNH VIÊN ...................................................................................................... 19

1.2.1. Vai trò của phát triển khoa học - công nghệ trong các công ty

trách nhiệm hữu hạn một thành viên......................................................... 19

1.2.2. Sự cần thiết của phát triển khoa học - công nghệ trong các công

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên .................................................... 23

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC -

CÔNG NGHỆ TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT

THÀNH VIÊN ...................................................................................................... 28

1.3.1. Các nhân tố bên trong ................................................................................ 28

1.3.2. Các nhân tố bên ngoài................................................................................ 34

1.4. GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

TRONG CÁC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT

THÀNH VIÊN...................................................................................................... 39 

1.4.1. Nhóm giải pháp tài chính của Nhà nước ................................................... 42

1.4.2. Nhóm giải pháp tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một

thành viên................................................................................................... 50

1.5. KINH NGHIỆM SỬ DỤNG GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRONG DOANH NGHIỆP VÀ BÀI HỌC

ĐỐI VỚI VIỆT NAM........................................................................................... 52

1.5.1. Kinh nghiệm của một số nước................................................................... 52

1.5.2. Bài học đối với Việt Nam .......................................................................... 58

Chương 2: THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRONG CÁC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN Ở VIỆT NAM.................................................... 60

2.1. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐÔI DOANH NGHIỆP NHÀ

NƯỚC SANG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH

VIÊN Ở VIỆT NAM............................................................................................. 60

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRONG

CÁC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN.............. 65

2.2.1. Hệ thống chính sách khuyến khích phát triển khoa học - công

nghệ trong doanh nghiệp........................................................................... 65

2.2.2. Thực trạng phát triển khoa học - công nghệ trong các công ty

TNHH một thành viên............................................................................... 78

2.3. THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC -

CÔNG NGHỆ TRONG CÁC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

MỘT THÀNH VIÊN ............................................................................................ 88

2.3.1. Thực trạng giải pháp tài chính từ phía Nhà nước...................................... 88

2.3.2. Thực trạng giải pháp tài chính của các công ty trách nhiệm hữu

hạn một thành viên ..................................................................................106

Chương 3: HOÀN THIỆN GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRONG CÁC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN Ở VIỆT NAM..................................................112

3.1. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG

NGHỆ TRONG CÁC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT

THÀNH VIÊN ....................................................................................................112

3.1.1. Những khó khăn, thách thức trong việc phát triển khoa học - công

nghệ của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ...................112 

3.1.2. Quan điểm phát triển khoa học - công nghệ trong các công ty

trách nhiệm hữu hạn một thành viên.......................................................118

3.1.3. Định hướng phát triển khoa học - công nghệ trong các công ty

trách nhiệm hữu hạn một thành viên.......................................................119

3.2. HOÀN THIỆN GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC -

CÔNG NGHỆ TRONG CÁC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

MỘT THÀNH VIÊN ..........................................................................................122

3.2.1. Hoàn thiện giải pháp chung khuyến khích phát triển khoa học -

công nghệ.................................................................................................122

3.2.2. Hoàn thiện giải pháp tài chính từ phía Nhà nước....................................137

3.2.3. Hoàn thiện giải pháp tài chính của các công ty trách nhiệm hữu

hạn một thành viên ..................................................................................150

3.3. CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU KIỆN ...........................................................................156

3.3.1. Từng bước phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ .................157

3.3.2. Phát triển thị trường công nghệ ...............................................................158

3.3.3. Hoàn thiện cơ chế hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước về

khoa học - công nghệ...............................................................................159

KẾT LUẬN ................................................................................................................162 

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:35 02/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp