Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Giải pháp quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Giải pháp quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Cập nhật: 19:15 Ngày 03/04/2016

Báo cáo thực tập là Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu của đề tài ........................................................................................ 2

3. Yêu cầu của đề tài ......................................................................................... 3

4. Ý nghĩa của đề tài.......................................................................................... 3

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................ 4

1.1. Cơ sở khoa học của đề tài .......................................................................... 4

1.1.1. Cơ sở lý luận ....................................................................................4

1.1.2. Cơ sở pháp lý của đề tài...................................................................6

1.2. Khái quát chính sách giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức kinh tế

trên Thế Giới và của Việt Nam....................................................................... 10

1.2.1. Khái quát chính sách đất đai của Thế giới ......................................10

1.2.2. Khái quát chính sách giao đất, cho thuê đất của Việt Nam.............17

1.3. Tình hình sử dụng đất trên thế giới và trong nước .................................. 21

1.3.1. Tình hình sử dụng đất trên thế giới .................................................21

1.3.2. Tình hình sử dụng đất trong nước ...................................................22

1.4. Tình hình sử dụng đất của các tổ chức tại Việt Nam............................... 23

1.4.1. Tình hình giao đất, công nhận quyền sử dụng đất của các tổ chức ........26

1.4.2. Tình hình thuê đất của các tổ chức..................................................27

1.5. Tình hình sử dụng đất của tỉnh Quảng Ninh............................................ 28

Chương 2. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...................... 32

2.1. Địa điểm, thời gian và đối tượng nghiên cứu .......................................... 32

2.2. Nội dung nghiên cứu................................................................................ 32

2.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Hải Hà ảnh

hưởng đến sử dụng đất...............................................................................32

2.2.2. Tình hình sử dụng đất trên địa bàn huyện Hải Hà...........................32

2.2.3. Đánh giá thực trạng sử dụng đất đã giao, cho thuê cho các tổ

chức kinh tế trên địa bàn huyện Hải Hà.....................................................32

2.2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức kinh tế...................32

2.2.5. Định hướng giải pháp sử dụng đất có hiệu quả đối với đất đã

giao cho các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Hải Hà ...............................33

2.3. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 33

2.3.1. Thu thập số liệu thứ cấp...................................................................33

2.3.2. Thu thập số liệu sơ cấp về tình hình sử dụng đất của các tổ

chức kinh tế................................................................................................34

2.3.3. Đánh giá thực trạng sử dụng đất và phân tích đánh giá...................36

2.3.4. Phương pháp xử lý, đánh giá và phân tích số liệu...........................36

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................ 37

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Hải Hà ảnh hưởng

đến sử dụng đất ............................................................................................... 37

3.1.1. Điều kiện tự nhiên ...........................................................................37

3.1.2. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội huyện Hải Hà..........................48

3.2. Tình hình sử dụng đất trên địa bàn huyện Hải Hà ................................... 54

3.3. Đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên

địa bàn huyện Hải Hà...................................................................................... 58

3.3.1. Hiện trạng sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất của các tổ

chức kinh tế................................................................................................58

3.3.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế ..................59

3.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất và giải pháp nâng cao hiệu quả của

việc giao đất, cho thuê đất............................................................................... 68

3.5. Đề xuất các giải pháp sử dụng đất có hiệu quả đối với đất đã giao,

cho thuê cho các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Hải Hà.......................... 70

3.5.1. Giải pháp thể chế chính sách...........................................................70

3.5.2. Giải pháp kinh tế - xã hội................................................................71

3.5.3. Giải pháp kỹ thuật ...........................................................................71

3.5.4. Giải pháp về tăng cường quản lý, sử dụng đất của các tổ chức

kinh tế trên địa bàn huyện trong thời gian tới ...........................................72

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ................................................... 73

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 76

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 19:15 03/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp