Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Giải pháp phát triển thị trường đất ở trên địa bàn thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Giải pháp phát triển thị trường đất ở trên địa bàn thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Cập nhật: 19:17 Ngày 03/04/2016

Báo cáo thực tập là Đánh giá thực trạng và một số giải pháp phát triển thị trường đất ở trên địa bàn thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU.............................................................3

1.1. Cơ sở khoa học về thị trường bất động sản....................................................3

1.1.1. Bất động sản......................................................................................... 3

1.1.2. Thị trường bất động sản....................................................................... 5

1.2. Quản lý thị trường bất động sản ....................................................................10

1.2.1. Các yếu tố của thị trường bất động sản.............................................. 10

1.2.2. Vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản................. 15

1.3. Thị trường nhà đất các nước trên thế giới và ở Việt Nam..........................18

1.3.1. Trên thế giới....................................................................................... 18

1.3.2. Một số vấn đề về thị trường đất ở tại Việt Nam và tỉnh Bắc Kạn ..... 25

1.3.3. Bài học kinh nghiệm đối với thị trường BĐS ở Việt Nam................ 30

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.................................................................33

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................ 33

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu............................................................................ 33

2.2. Nội dung nghiên cứu.......................................................................................33

2.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ................................................... 33

2.2.2. Khái quát về tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn thị xã Bắc Kạn

2.2.3. Thực trạng thị trường đất ở tạ .................................. 33

2.2.4. Thực trạng quản lý thị trường đất ở trên địa bàn thị xã Bắc Kạn...... 34

2.2.5. , hạn chế và nguyên nhân của thị trường đất ở trên địa bàn

thị xã Bắc Kạn ............................................................................................... 34

2.2.6. Một số giải pháp phát triển thị trường đất ở trên địa bàn thị xã Bắc Kạn 34

2.3. Phương pháp nghiên cứu................................................................................34

2.3.1. Phương pháp điều tra cơ bản ............................................................. 34

2.3.2. Phương pháp thống kê, xử lý số liệu ................................................. 34

2.3.3. Phương pháp so sánh ......................................................................... 35

2.3.4. Phương pháp kế thừa các tài liệu có liên quan .................................. 35

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN..............................36

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội...............................................................36

3.1.1. Điều kiện tự nhiên.............................................................................. 36

3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội................................................................... 39

3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường

3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất trên đị ..................................42

3.2.1. Tình hình quản lý đất đai ................................................................... 42

3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai của thị xã Bắc Kạn năm 2013

3.2.3. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ........................... 46

3.2.4. Tình hình giao đất ở tại thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2011-2013........... 50

3.3. Thực trạng thị trường đất ở tạ ............................................51

3.3.1. Hiện trạng đất ở trên địa bàn thị xã năm 2013................................... 51

3.3.2. Hiện trạng cung - cầu bất động sản.................................................... 52

3.3.3. Về quan điểm của bên cầu về đất ở ................................................... 54

3.3.4. Tình hình giá đất tại thị xã Bắc Kạn .................................................. 56

3.3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường đất ở........................................ 64

3.4. Thực trạng quản lý thị trường đất ở trên địa bàn thị xã Bắc Kạn..............67

3.4.1. Về tổ chức bộ máy quản lý thị trường đất ở ...................................... 67

3.4.2. Các biện pháp quản lý của Nhà nước đối với thị trường đất ở thị xã

Bắc Kạn........................................................................................................ 68

3.4.3. Thực trạng quản lý thị trường đất ở................................................... 73

, hạn chế và nguyên nhân của thị trường đất ở trên địa bàn

thị xã Bắc Kạn.........................................................................................................76

3.5.1. Ưu điểm.............................................................................................. 76

3.5.2. Những hạn chế, tồn tại....................................................................... 77

3.5.3. Nguyên nhân cuả những hạn chế, tồn tại........................................... 78

3.6. Một số giải pháp phát triển thị trường đất ở trên địa bàn thị xã Bắc Kạn .......79

3.6.1. Có kế hoạch hợp lý và khoa học đối với nguồn cung đất đai cho thị

trường bất động sản...................................................................................... 79

3.6.2. Giải pháp về quy hoạch sử dụng đất.................................................. 79

3.6.3. Định giá đất........................................................................................ 80

3.6.4. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài

sản khác gắn liền với đất.............................................................................. 80

3.6.5. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và cá nhân tham gia phát triển thị

trường bất động sản...................................................................................... 80

3.6.6. Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn trong hoạt động kinh doanh bất động sản

3.6.7. Giải pháp về tài chính, tín dụng, thuế ................................................ 81

3.6.8. Giải pháp về thông tin........................................................................ 82

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.....................................................................................84

TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................1

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 19:17 03/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp