Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Giải pháp phát triển nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa tỉnh Bắc Kạn

Giải pháp phát triển nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa tỉnh Bắc Kạn

Cập nhật: 15:31 Ngày 12/08/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Giải pháp phát triển nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa tỉnh Bắc Kạn  đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1 Cơ sở lý luận của phát triển nông nghiệp và đô thị hoá 
1.1.1 Khái niệm, vai trò, đặc điểm của nông nghiệp. 
1.1.2 Khái niệm, vai trò, chức năng và phân loại đô thị 
1.1.3 Đô thị hoá 
1.1.4 Những nhân tố ảnh hưởng tới quá trình đô thị hoá. 
1.1.5 Các hình thức của đô thị hoá
1.1.6 Tính tất yếu của đô thị hoá
1.1.7 Quan điểm của đô thị hoá 
1.1.8 Tác động của ĐTH 
1.2 Cơ sở thực tiễn 
1.2.1 Quá trình đô thị hóa trên thế giới 
1.2.2 Thực tiễn quá trình đô thị hóa ở Việt Nam
1.3 Phương pháp nghiên cứu 
1.3.1 Các câu hỏi nghiên cứu
1.3.2 Cơ sở phương pháp luận 
1.3.3 Phương pháp nghiên cứu 
1.4 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 
1.4.1 Các chỉ tiêu đánh giá quá trình đô thị hóa 
1.4.2 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động sản xuất 
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HOÁ THỊ XÃ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN 
2.1. Khái quát đặc điểm, địa bàn nghiên cứu 
2.1.1 Điều kiện tự nhiên tỉnh Bắc Kạn 
2.1.2 Điều kiện tự nhiên thị xã Bắc Kạn 
2.2 Điều kiện kinh tế xã hội 
2.2.1 Tăng trưởng kinh tế 
2.2.2 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
2.2.3 Thực trạng các ngành kinh tế thị xã Bắc Kạn 
2.2.3.1. Thực trạng phát triển công nghiệp, TTCN và xây dựng cơ bản 
2.2.3.2. Tình hình xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
2.2.3.3 Thực trạng ngành dịch vụ 
2.2.3.4 Thực trạng phát triển ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản 
2.2.4 Tình hình sử dụng đất 
2.2.6 Thực trạng mức sống dân cư
2.3 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá đến phát triển nông nghiệp thị xã Bắc Kạn 
2.3.1 Mô tả về thời gian, không gian của quá trình ĐTH 
2.3.2 Tốc độ ĐTH của thị xã Bắc Kạn 
2.4 Ảnh hưởng của quá trình ĐTH hoá đến NN thị xã Bắc Kạn 
2.4.1 Quá trình đô thị hoá ảnh hưởng đến cơ cấu sản xuất nông nghiệp
2.4.2 Ảnh hưởng của ĐTH đến cơ cấu vùng sản xuất nông nghiệp. 
2.4.3 Ảnh hưởng của ĐTH đến các yếu tố đầu vào chủ yếu của SXNN. 
2.4.3.1 Ảnh hưởng đến đất nông nghiệp
2.4.3.2 Ảnh hưởng của quá trình ĐTH đến lao động trong nông nghiệp. 
2.4.3.3 Tác động của quá trình ĐTH đến trình độ KHCN trong NN. 
2.4.3.4 Quá trình ĐTH ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. 
2.5 Một số chỉ tiêu phản ánh trình độ và kết quả sản xuất nông nghiệp
2.5.1 Vốn đầu tư 
2.5.2 Giá trị sản xuất nông nghiệp. 
2.6 Đánh giá chung. 
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HOÁ ĐỐI VỚI THỊ XÃ BẮC KẠN
3.1 Quan điểm, phương hướng, mục tiêu 
3.2 Dự báo một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thị xã Bắc Kạn 
3.2.1 Dự báo một số chỉ tiêu phát triển KT XH đến năm 2015. 
3.2.2 Dự báo tình hình phát triển NN thị xã Bắc Kạn đến năm 2015 
3.3 Phương hướng phát triển ngành nông nghiệp thị xã Bắc Kạn trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020
3.4 Quan điểm phát triển của nông nghiệp thị xã. 
3.4.1 Phát triển nông nghiệp gắn với chiến lược phát triển KT XH tỉnh. 
3.4.2 Phát triển NN gắn liền với yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái. 
3.4.3 Phát triển nông nghiệp phải thích ứng với quá trình ĐTH. 
3.5 Mục tiêu của quá trình đô thị hóa 
3.6 Phương hướng giải quyết những ảnh hưởng của ĐTH đến phát triển nông nghiệp thị xã Bắc Kạn. 
3.7 Giải pháp Phát triển nông nghiệp trong quá trình đô thị hoá 
3.7.1 Nhóm giải pháp ưu tiên phát triển nông nghiệp hiện đại, chuyên nghiệp và có tổ chức: 
3.7.2 Nhóm giải pháp ưu tiên phát triển nông thôn. 
3.7.3 Nhóm giải pháp đối với người dân nông thôn. 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

download

Giá tiền: 8.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 15:31 12/08/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp