Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Tuyên Quang

Giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Tuyên Quang

Cập nhật: 21:58 Ngày 21/03/2016

Báo cáo thực tập là Giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Tuyên Quang  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1.Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................. 1

2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................. 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................. 3

4. Ý nghĩa khoa học và đóng góp của luận văn ............................................ 3

5. Bố cục của luận văn .................................................................................. 3

Chương 1. MỘT SỐ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN

KINH TẾ TRANG TRẠI............................................................... 4

1.1. Một số vấn đề cơ bản về trang trại ................................................................ 4

1.1.1. Khái niệm về trang trại và kinh tế trang trại............................................ 4

1.1.2. Phân loại trang trại .............................................................................. 6

1.1.3. Những tiêu chí xác định kinh tế trang trại ........................................ 10

1.1.4. Những đặc trưng cơ bản của kinh tế trang trại ................................. 12

1.1.5. Những yếu tố ảnh hưởng tới phát triển kinh tế trang trại ................. 13

1.1.6. Ý nghĩa kinh tế - xã hội - môi trường của trang trại......................... 16

1.2. Cơ sở thực tiễn về phát triển kinh tế trang trại ........................................ 20

1.2.1 .Tình hình phát triển kinh tế trang trại của một số nước trên thế giới20

1.2.2. Tình hình phát triển kinh tế trang trại của Việt Nam........................ 24

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 26

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 26

2.2. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 26

2.2.1. Phương pháp tiếp cận........................................................................ 26

2.2.2. Chọn điểm nghiên cứu ...................................................................... 26

2.2.3. Thu thập tài liệu ................................................................................ 28

2.2.4. Phương pháp xử lý và tổng hợp số liệu ............................................ 29

2.2.5. Phương pháp phân tích thông tin ...................................................... 30

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ................................................................... 31

2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất.............................................. 31

2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất của trang trại...................... 32

Chương 3. THỰC TRẠNG KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI TỈNH

TUYÊN QUANG................................................................... 35

3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu................................................................... 35

3.1.1. Đặc điểm tự nhiên của tỉnh Tuyên Quang ........................................ 35

3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang ............................. 40

3.2. Thực trạng phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ........ 48

3.2.1. Phân loại các trang trại theo các loại hình sản xuất kinh doanh trên

địa bàn tỉnh Tuyên Quang........................................................................... 48

3.2.2. Tình hình phát triển kinh tế trang trại tại tỉnh Tuyên Quang............ 64

3.3. Đánh giá chung về thực trạng phát triển kinh tế trang trại tại tỉnh

Tuyên Quang................................................................................................... 70

3.3.1. Những thành tựu đã đạt được............................................................ 70

3.3.2. Những mặt còn hạn chế .................................................................... 72

Chương 4. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI

TỈNH TUYÊN QUANG ............................................................... 76

4.1. Những quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế trang trai

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang........................................................................ 76

4.1.1. Quan điểm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang . 76

4.1.2. Định hướng phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 77

4.2. Một số giải pháp chủ yếu cho phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn

tỉnh Tuyên Quang............................................................................................ 78

4.2.1. Giải pháp về vốn đầu tư cho trang trại.............................................. 78

4.2.2. Giải pháp về đất đai .......................................................................... 78

4.2.3. Giải pháp về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng cho phát triển kinh tế

trang trại ...................................................................................................... 79

4.2.4. Giải pháp trong công tác khuyến nông - lâm và chuyển giao kỹ

thuật đến hộ nông dân ................................................................................. 80

4.2.5. Giải pháp về vấn đề lao động của trang trại...................................... 81

4.2.6. Giải pháp trong việc hoàn thiện các chính sách tác động................. 82

4.2.7. Giải pháp về tiêu thụ sản phẩm......................................................... 82

4.2.8. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với kinh tế trang trại ... 83

4.3. Kiến nghị.................................................................................................. 84

4.3.1. Đối với Nhà nước các cấp, các ngành Trung ương .......................... 84

4.3.2. Đối với các cấp, ngành địa phương của tỉnh..................................... 85

4.3.3. Đối với các chủ trang trại.................................................................. 85

KẾT LUẬN.................................................................................................... 86

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 87

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 21:58 21/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp