Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Giải pháp phát triển bền vững các khu công nghiệp Sông Công

Giải pháp phát triển bền vững các khu công nghiệp Sông Công

Cập nhật: 20:54 Ngày 14/08/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Giải pháp phát triển bền vững các khu công nghiệp Sông Công đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
1.1. Cơ sở lý luận về phát triển bền vững khu công nghiệp 
1.1.1. Phân loại và mục tiêu hình thành các khu công nghiệp 
1.1.1.1. Khái niệm khu công nghiệp 
1.1.1.2. Phân loại các khu công nghiệp 
1.1.1.3. Vai trò của KCN đối với phát triển kinh tế - xã hội 
1.1.1.3.1. KCN góp phần quan trọng thu hút vốn đầu tư 
1.1.1.3.2. KCN tạo ra công ăn việc làm cho người lao động 
1.1.1.3.3. KCN góp phần nâng cao năng lực công nghệ quốc gia
1.1.1.3.4. KCN góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế
1.1.1.4. Mục tiêu hình thành và phát triển các khu công nghiệp 
1.1.2. Phát triển hướng bền vững khu công nghiệp 
1.1.2.1. Khái niệm phát triển bền vững 
1.1.2.2. Khái niệm phát triển bền vững khu công nghiệp 
1.1.2.3. Các tiêu chí đánh giá phát triển bền vững khu công nghiệp 
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành và PTBV KCN 
1.1.3.1. Nhóm các nhân tố thuộc về cơ quan quản lý Nhà nước 
1.1.3.2. Nhóm các nhân tố thuộc về các doanh nghiệp khu công nghiệp
1.1.4. Kinh nghiệm phát triển bền vững các khu công nghiệp 
1.1.4.1. Kinh nghiệm thế giới 
1.1.4.2. Kinh nghiệm trong nước 
Chương II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHU CÔNG NGHIỆP
2.1. Câu hỏi nghiên cứu 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 
2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin 
2.2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 
2.2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 
2.2.3. Phương pháp chuyên gia 
2.2.4. Phương pháp tổng hợp thông tin 
2.2.5. Phương pháp phân tích thông tin 
2.2.5.1. Phương pháp đồ thị 
2.2.5.2. Phương pháp phân tích SWOT 
2.2.5.3. Phương pháp so sánh 
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu về phát triển bền vững KCN Sông Công
2.3.1.Các chỉ tiêu về kinh tế 
2.3.2. Các chỉ tiêu về xã hội 
2.3.3. Các chỉ tiêu về môi trường 
Chương III: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ SÔNG CÔNG
3.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 
3.1.1. Điều kiện tự nhiên 
3.1.2. Địa hình 
3.1.3. Điều kiện về khí tượng thủy văn 
3.1.4. Tài nguyên đất- khoáng sản 
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 
3.1.2.1. Đặc điểm tình hình xã hội
2.1.2.2. Cơ cấu sản xuất và phát triển kinh tế ở Sông Công 
3.2. Quá trình hình thành, phát triển KCN Sông Công 
3.3. Thực trạng PTBV khu công nghiệp Sông Công 
3.3.1. Thực trạng quy hoạch khu công nghiệp theo hướng bền vững
3.3.1.1. Vị trí địa lý của các khu công nghiệp 
3.3.1.2. Quy mô đất đai các khu công nghiệp 
3.3.1.3. Tính đồng bộ của quy hoạch khu công nghiệp
3.3.2. Thực trạng phát triển bền vững nội tại các khu công nghiệp
3.3.2.1. Tỷ lệ lấp đầy trong các khu công nghiệp 
3.3.2.2. Vốn đầu tư thu hút và vốn đầu tư thực hiện
3.3.2.3. Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động trong KCN
3.3.2.4. Trình độ khoa học công nghệ của các DN trong KCN 
3.3.2.5. Hệ số chuyên môn hoá và liên kết kinh tế 
3.3.3. Thực trạng tác động lan tỏa của khu công nghiệp Sông Công theo hướng bền vững
3.3.3.1. Thực trạng tác động lan toả về kinh tế - kỹ thuật 
3.3.3.3.Thực trạng tác động lan toả về môi trường 
3.4. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân 
3.4.1. Những hạn chế, yếu kém 
3.4.2. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém 
Chương IV: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở THỊ XÃ SÔNG CÔNG
4.1. Cơ hội và thách thức đối với thị xã Sông Công trong việc phát triển bền vững các KCN
4.1.1. Lợi thế về phát triển các KCN 
4.1.2. Hạn chế trong phát triển các KCN 
4.1.3. Cơ hội phát triển các KCN 
4.1.4. Nguy cơ, thách thức trong phát triển các KCN 
4.2. Mục tiêu, phương hướng, mục tiêu điểm phát triển các khu công nghiệp Sông Công
4.2.1. Phương hướng 
4.2.2. Mục tiêu 
4.2.3. Quan điểm phát triển các KCN 
4.3. Giải pháp chủ yếu phát triển bền vững KCN Sông Công 
4.3.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện quy hoạch khu công nghiệp phù hợp với yêu cầu PTBV khu công nghiệp
4.3.2. Giải pháp phát triển bền vững nội tại KCN Sông Công 
4.3.2.1. Đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng rào các KCN
4.3.2.2. Huy động tốt các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật
4.3.2.3. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN
4.3.2.4. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư 
4.3.2.5. Nâng cao trình độ công nghệ của các doanh nghiệp 
4.3.3. Tăng cường sử dụng các công cụ tài chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
4.3.4. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước, có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nhằm phát triển bền vững khu công nghiệp
4.3.5. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN

download

Giá tiền: 8.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:54 14/08/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp