Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trồng cây thanh long ở huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trồng cây thanh long ở huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh

Cập nhật: 07:03 Ngày 24/04/2016

Báo cáo thực tập Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trồng cây thanh long ở huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ...........................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ............................................................. 1

2.1. Mục tiêu chung........................................................................................... 2

2.2. Mục tiêu cụ thể........................................................................................... 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài ................................................ 2

3.1. Đối tượng nghiên cứu................................................................................. 2

3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài ................................................................... 2

4. Bố cục của luận văn ...................................................................................... 3

Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ HIỆU

QUẢ KINH TẾ TRỒNG CÂY THANH LONG...........................................4

1.1. Lý luận về hiệu quả kinh tế ........................................................................ 4

1.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh tế ................................................................ 4

1.1.2. Hiệu quả kinh tế và tiêu chuẩn đánh giá ................................................. 7

1.1.3. Phân loại hiệu quả kinh tế ....................................................................... 8

1.2. Ý nghĩa của phát triển sản xuất Thanh long và hiệu quả kinh tế cây

Thanh long....................................................................................................... 11

1.2.1. Ý nghĩa của việc phát triển cây Thanh long ......................................... 11

1.2.2.Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của sản xuất Thanh Long............................. 11

1.3. Cơ sở thực tiễn về phát triển sản xuất Thanh long .................................. 22

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............................................26

2.1. Các câu hỏi nghiên cứu............................................................................ 26

2.2.Phương pháp nghiên cứu........................................................................... 26

2.2.1. Cơ sở phương pháp luận ....................................................................... 26

2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin ............................................................ 26

2.2.3. Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu .................................................... 27

2.2.4. Phương pháp phân tích thông tin .......................................................... 28

2.3. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích................................................................ 28

2.3.1. Các chỉ tiêu phản ánh tình hình sản xuất Thanhlong............................ 28

2.3.2. Các chỉ tiêu bình quân........................................................................... 30

Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ HIỆU QUẢ KINH

TẾ SẢN XUẤT THANH LONG Ở HUYỆN BA CHẼ, TỈNH

QUẢNG NINH...............................................................................................31

3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu................................................................... 31

3.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên ................................................................. 31

3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Ba Chẽ .............................................. 36

3.1.3. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2005-2010 .................... 39

3.1.4. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế xã

hội ở huyện Ba Chẽ......................................................................................... 42

3.1.4.1. Tiềm năng phát triển kinh tế .............................................................. 42

3.2. Thực trạng phát triển trồng thanh long huyện Ba Chẽ............................. 43

3.2.1. Tình hình chung về trồng Thanh long của huyện Ba Chẽ .................... 43

3.2.2. Tình hình chung của nhóm hộ nghiên cứu đã có thu hoạch quả .......... 48

3.2.3. So sánh hiệu quả kinh tế cây Thanh long với cây trồng khác: ............. 52

3.2.4. Một số nhận xét về tình hình phát triển trồng Thanh long của hộ

nông dân .......................................................................................................... 53

Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRỒNG THANH

LONG CHO HUYỆN BA CHẼ....................................................................55

4.1. Phương hướng phát triển thanh long huyện Ba Chẽ .................................... 55

4.1.1. Một số quan điểm phát triển ................................................................. 55

4.1.1.1. Phát triển sản xuất Thanh long trên cơ sở phát huy thế mạnh của

từng vùng, từng địa phương ............................................................................ 55

4.1.1.2. Phát triển Thanh long trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại

hoá đất nước và công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn............................. 56

4.1.1.3. Phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên và xã hội..................... 57

4.1.1.4. Phát triển sản xuất Thanh long theo hướng kinh tế trang trại............ 57

4.1.2. Một số chỉ tiêu phát triển sản xuất Thanh long ở huyện Ba Chẽ.......... 57

4.2. Một số giải pháp phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế sản

thanh long cho huyện Ba Chẽ ......................................................................... 58

4.2.1. Nhóm giải pháp đối với chính quyền địa phương................................. 58

4.2.1.1. Giải pháp về giống ............................................................................. 58

4.2.1.2. Giải pháp kỹ thuật .............................................................................. 59

4.2.1.3. Giải pháp về chế biến......................................................................... 59

4.2.1.4. Giải pháp về thương mại và tiêu thụ sản phẩm.................................. 59

4.2.1.5. Giải pháp về cơ chế chính sách.......................................................... 59

4.2.1.6. Giải pháp về công tác khuyến nông................................................... 60

4.2.2. Nhóm giải pháp đối với nông hộ........................................................... 61

4.2.2.1. Giải pháp về vốn đầu tư cho cây Thanh long .................................... 61

4.2.2.2. Giải pháp về kỹ thuật ......................................................................... 62

4.2.2.3. Giải pháp về thu hoạch, sơ chế và đóng gói sản phẩm...................... 63

4.3. Một số kiến nghị........................................................................................63

KẾT LUẬN.....................................................................................................66

TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................67

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 07:03 24/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp