Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Du Lịch row GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY DU LỊCH ĐẤT VIỆT

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY DU LỊCH ĐẤT VIỆT

Cập nhật: 15:28 Ngày 19/11/2015

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 1
1.  Lý do chọn đềtài ................................................................................................. 1
2.  Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................ 1
3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................... 2
4.  Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................... 2
5.  Kết cấu của đềtài ................................................................................................. 2
CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ LUẬN VỀKINH DOANH DU LỊCH LỮHÀNH .......... 3
1.1.  Khái niệm lữhành và phân loại kinh doanh lữhành ......................................... 3
1.1.1.  Một sốkhái niệm vềlữhành ........................................................................ 3
1.1.1.1.  Lữhành ............................................................................................ 3
1.1.1.2.  Kinh doanh lữhành ......................................................................... 3
1.1.1.3.  Hãng lữhành ................................................................................... 4
1.1.2.  Phân loại kinh doanh lữhành ....................................................................... 4
1.1.2.1.  Căn cứtính chất của hoạt động đểtạo ra sản phẩm ........................ 4
1.1.2.2.  Căn cứvào phương thức và phạm vi hoạt động .............................. 5
1.1.2.3.  Căn cứvào quy định của luật du lịch Việt Nam ............................. 6
1.2.  Hệthống sản phẩm kinh doanh của hãng lữhành ............................................. 6
1.2.1.  Chương trình du lịch .................................................................................... 6
1.2.1.1.  Khái niệm chương trình du lịch ....................................................... 6
1.2.1.2.  Phân loại chương trình du lịch ........................................................ 7
1.2.2.  Dịch vụtrung gian ...................................................................................... 10
1.3.  Thịtrường du lịch ............................................................................................ 10
1.3.1.  Khái niệm thịtrường du lịch ...................................................................... 10
1.3.2.  Phân loại thịtrường du lịch ........................................................................ 11
v
1.4.  Quy trình kinh doanh lữhành .......................................................................... 11
1.4.1.  Thiết kếvà tính giá chương trình du lịch ................................................... 11
1.4.1.1.  Thiết kếchương trình du lịch ........................................................ 11
1.4.1.2.  Tính giá chương trình du lịch ........................................................ 12
1.4.2.  Tổchức xúc tiến và bán chương trình du lịch............................................ 13
1.4.2.1.  Các hoạt động xúc tiến chương trình du lịch. ............................... 13
1.4.2.2.  Các hoạt động bán chương trình du lịch ....................................... 14
1.4.3.  Tổchức thực hiện chương trình du lịch ..................................................... 15
1.4.3.1.  Quy trình thực hiện chương trình du lịch ...................................... 15
1.4.3.2.  Tổchức các hoạt động sau khi kết thúc chuyến đi của khách ....... 17
1.5.  Các chỉtiêu đánh giá vịthếcủa doanh nghiệp................................................. 18
1.5.1.  Sốlượt khách và tốc độtăng trưởng lượt khách ........................................ 18
1.5.2.  Doanh thu lữhành và tốc độtăng trưởng doanh thu .................................. 18
1.5.3.  Chỉtiêu thịphần của công ty lữhành ........................................................ 19
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 .............................................................................................. 20
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮHÀNH ỞCÔNG
TY DU LỊCH ĐẤT VIỆT ........................................................................................... 21
2.1.  Giới thiệu khái quát công ty du lịch Đất Việt .................................................. 21
2.1.1.  Quá trình hình thành và phát triển ............................................................. 21
2.1.2.  Những thành tựu đạt được .......................................................................... 21
2.1.3.  Thông tin công ty ....................................................................................... 21
2.1.4.  Cơcấu tổchức và chức năng nhiệm vụcủa các phòng chức năng trong
công ty ................................................................................................................... 22
2.1.4.1.  Sơ đồtổchức của công ty ............................................................. 22
2.1.4.2.  Chức năng nhiệm vụcủa các phòng chức năng ............................ 23
2.1.5.  Lĩnh vực kinh doanh du lịch của công ty du lịch Đất Việt ........................ 26
vi
2.1.5.1.  Kinh doanh chương trình du lịch ................................................... 26
2.1.5.2.  Kinh doanh dịch vụtrung gian ...................................................... 28
2.1.6.  Kết quảhoạt động kinh doanh du lịch của công ty du lịch Đất Việt ......... 29
2.1.6.1.  Lượng khách .................................................................................. 29
2.1.6.2.  Doanh thu ...................................................................................... 30
2.2.  Tình hình hoạt động kinh doanh lữhành ởcông ty du lịch Đất Việt .............. 31
2.2.1.  Thiết kếvà tính giá chương trình du lịch ................................................... 31
2.2.1.1.  Thiết kếchương trình du lịch ........................................................ 31
2.2.1.2.  Tính giá chương trình du lịch ........................................................ 33
2.2.2.  Tổchức xúc tiến và bán chương trình du lịch............................................ 33
2.2.2.1.  Xúc tiến chương trình du lịch ........................................................ 33
2.2.2.2.  Bán chương trình du lịch ............................................................... 34
2.2.3.  Tổchức thực hiện chương trình du lịch ..................................................... 35
2.2.3.1.  Chuẩn bịchương trình du lịch ....................................................... 35
2.2.3.2.  Thực hiện chương trình du lịch ..................................................... 36
2.2.3.3.  Kết thúc chương trình du lịch ........................................................ 37
2.3.  Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh lữhành ởcông ty du lịch Đất Việt
.......................................................................................................................... 37
2.3.1.  Điểm mạnh ................................................................................................. 37
2.3.2.  Điểm yếu .................................................................................................... 37
2.3.3.  Cơhội ......................................................................................................... 38
2.3.4.  Thách thức .................................................................................................. 38
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 .............................................................................................. 39
CHƯƠNG 3: MỘT SỐGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢKINH DOANH
LỮHÀNH TẠI CÔNG TY DU LỊCH ĐẤT VIỆT .................................................. 40
3.1.  Mục tiêu và phương hướng kinh doanh của công ty du lịch Đất Việt ............ 40
vii
3.1.1.  Mục tiêu của công ty du lịch Đất Việt ....................................................... 40
3.1.2.  Phương hướng của công ty du lịch Đất Việt .............................................. 40
3.2.  Các giải pháp nhằm nâng cao nâng cao hiệu quảkinh doanh lữhành ởcông ty
du lịch Đất Việt trong thời gian tới ........................................................................... 41
3.2.1.  Giải pháp phát triển thịtrường du lịch của công ty du lịch Đất Việt ......... 41
3.2.2.  Xây dựng chính sách Marketting – Mix .................................................... 45
3.2.2.1.  Chính sách sản phẩm ..................................................................... 45
3.2.2.2.  Chính sách phân phối .................................................................... 46
3.2.2.3.  Chính sách giá cả........................................................................... 47
3.2.2.4.  Chính sách quảng bá, xúc tiến ....................................................... 50
3.2.3.  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ......................................................... 52
3.2.4.  Đầu tưcơsởvật chất, trang thiết bị........................................................... 54
3.2.5.  Tăng cường hợp tác kinh doanh ................................................................. 55
3.2.6.  Các biện pháp khác .................................................................................... 56
3.2.6.1.  Sửdụng nguồn vốn đầu tưcó hiệu quả......................................... 56
3.2.6.2.  Hoàn thiện hệthống quản lý thông tin .......................................... 58
3.3.1.  Kiến nghịvới nhà nước và tổng cục du lịch .............................................. 59
3.3.2.  Kiến nghị đối với công ty ........................................................................... 60
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 .............................................................................................. 61
KẾT LUẬN .................................................................................................................. 62
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤLỤC
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 3 lần - Cập nhật: 15:28 19/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp