Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập QTKD row Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thuốc thú y - thủy sản của Công ty Mebipha

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thuốc thú y - thủy sản của Công ty Mebipha

Cập nhật: 20:03 Ngày 29/03/2016

Báo cáo thực tập QTKD là Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thuốc thú y - thủy sản của Công ty TNHH SX-TM Mebipha  đạt 9 điểm  

MỤC LỤC 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  ..............................  5 

1.1.  Khái quát phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh  ..........................................  5 

1.1.1.  Khái niệm  .................................................................................................... 5 

1.1.2.  Đối tượng  .................................................................................................... 5 

1.1.3.  Nội dung phân tích  ...................................................................................... 5 

1.1.4.  Ý nghĩa  ........................................................................................................ 5 

1.2.  Vai trò của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh  ........................................  6 

1.3.  Các phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh  ...............................  7 

1.3.1.  Phương pháp so sánh  .................................................................................. 8 

1.3.1.1.  So sánh tuyệt đối  .................................................................................. 9 

1.3.1.2.  So sánh tương đối  ................................................................................. 9 

1.3.1.3.  So sánh con số bình quân  ..................................................................... 9 

1.3.2.  Phương pháp loại trừ .................................................................................. 9 

1.3.3.  Phương pháp số chênh lệch ........................................................................ 9 

1.4.  Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động[]  .....................................................  11 

1.4.1.  Nhóm chỉ tiêu thanh toán  .......................................................................... 11 

1.4.2.  Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn  ........................................................ 12 

1.4.3.  Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính  ................................................................. 15 

1.4.4.  Nhóm tiêu chí về lợi nhuận  ....................................................................... 17 

1.4.5.  Nhóm tiêu chí về sự tăng trưởng .............................................................. 19 

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THUỐC THÚ Y THUỶ SẢN CỦA 

CÔNG TY TNHH SX-TM MEBIPHA .........................................................................  21 

2.1.  Khái quát về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam thời gian gần đây  ..................  21

2.1.1.  Tỷ trọng vốn đầu tư toàn xã hội và tăng trưởng GDP giai đoạn 2011-2014 

(%)   .................................................................................................................. 21 

2.1.2.  Tăng trưởng các ngành Nông nghiệp, Công nghiệp-Xây dựng, Dịch vụ 

giai đoạn 2011-2014 (%)  ............................................................................................... 22 

2.1.3.  Chỉ số tăng giá tiêu dùng giai đoạn 2011-2014  ........................................ 22 

2.1.4.  Chỉ tiêu xuất nhập khẩu, nhập siêu/xuất siêu giai đoạn 2011-2014  ......... 23 

2.2.  Tình hình hoạt động kinh doanh thuốc thú y trên thị trường ...........................  24 

2.2.1.  Tình hình cung – cầu trên thị trường  ........................................................ 24 

2.2.2.  Tình hình cạnh tranh trên thị trường  ......................................................... 28 

2.2.3.  Hệ thống phân phối trên thị trường .......................................................... 32 

2.3.  Dự báo tình hình thị trường trong thời gian tới  ................................................  34 

2.3.1.  Dự báo về nhu cầu sử dụng thuốc thú y năm 2015 .................................. 34 

2.3.2.  Dự báo về tình hình cạnh tranh  ................................................................. 37 

2.4.  Cơ hội và thách thức cho hoạt động kinh doanh sản phẩm thuốc thuỷ sản trên 

thị trường ....................................................................................................................  38 

2.4.1  Cơ hội  ........................................................................................................ 38 

2.4.2  Thách thức ................................................................................................ 39 

CHƯƠNG 3:THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THUỐC THÚ Y CỦA 

CÔNG TY TNHH SX-TM MEBIPHA

3.1.  Giới thiệu về công ty TNHH SX-TM Mebipha ...............................................  41 

3.1.1.  Quá trình hình thành  ................................................................................. 41 

3.1.2.  Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý ............................................................... 43 

3.1.3.  Lĩnh vực kinh doanh và các mặt hàng chính  ............................................ 45 

3.1.4.  Qui mô sản xuất, trình độ công nghệ  ........................................................ 48

3.1.5.  Mạng lưới phân phối sản phẩm của công ty Mebipha  .............................. 48 

3.2.  Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Mebipha trong thời gian 

2011-2014  ...................................................................................................................  51 

3.2.1.  Phân tích tình hình tổng doanh thu  ........................................................... 51 

3.2.2.  Phân tích chi phí ....................................................................................... 58 

3.2.3.  Phân tích lợi nhuận  ................................................................................... 67 

3.2.4.  Phân tích các chỉ số tài chính  .................................................................... 69 

3.2.5.  Tỷ số hoạt động tài chính  .......................................................................... 75 

3.2.6.  Tỷ số sinh lời ............................................................................................ 81 

3.3  Các nhân tố  ảnh hưởng đến hiệu quả  hoạt động kinh doanh của công ty 

Mebipha  ......................................................................................................................  84 

3.3.1.  Nhân tố bên ngoài  ..................................................................................... 84 

3.3.2.  Nhân tố bên trong ..................................................................................... 87 

3.4  Đánh giá hiệu quả hoạt động trong thời gian qua của công ty Mebipha  ..........  89 

3.4.1.  Thành tựu  .................................................................................................. 89 

3.4.2.  Tồn tại  ....................................................................................................... 90 

CHƯƠNG 4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA 

CÔNG TY TNHH SX-TM  MEBIPHA ........................................................................  92 

4.1.  Quan điểm, định hướng, mục tiêu đề xuất giải pháp  ........................................  92 

4.2.  Báo cáo thực tập Một số  giải pháp nâng cao hiệu quả  hoạt động kinh doanh của công ty 

Mebipha  ....................................................................................  93 

4.2.1.  Giải pháp 1: Xây dựng chính sách sản phẩm ........................................... 93 

4.2.2.  Giải pháp 2: Phát triển chiến lược R&D  ................................................... 94 

4.2.3.  Giải pháp 3: Xây dựng nguồn nhân lực dồi dào  ....................................... 97 

4.2.4.  Giải pháp 4: Đẩy mạnh áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất 

kinh doanh  100 

4.2.5.  Giải pháp 5: Duy trì tài chính ổn định  .................................................... 101 

4.2.6.  Giải pháp 6: Ổn định và phát triển thị trường tiêu thụ ........................... 103 

KẾT LUẬN   .................................................................................................................  108 

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ............................................................................................  110

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 21 lần - Cập nhật: 20:03 29/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp