Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập xuất nhập khẩu row Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động gia công xuất khẩu giày tại chi nhánh công ty TNHH MTV cao su Thống Nhất Xí nghiệp giày nữ thời trang

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động gia công xuất khẩu giày tại chi nhánh công ty TNHH MTV cao su Thống Nhất Xí nghiệp giày nữ thời trang

Cập nhật: 01:44 Ngày 06/05/2016

 Báo cáo thực tập xuất nhập khẩu giày tại chi nhánh công ty cao su Thống Nhất Xí nghiệp giày nữ thời trang

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU 
1.1. Khái niệm, đặc điểm về hoạt động xuất khẩu 
1.1.1. Khái niệm 
1.1.2. Đặc điểm 
1.2. Các hình thức xuất khẩu của hoạt động xuất khẩu
1.2.1. Xuất khẩu trực tiếp 
1.2.2. Xuất khẩu ủy thác 
1.2.3. Buôn bán đối lưu 
1.2.4. Xuất khẩu theo nghị định thư 
1.2.5. Xuất khẩu tại chỗ 
1.2.6. Gia công quốc tế 
1.2.7. Tái xuất khẩu 
1.3. Vai trò của hoạt động xuất khẩu 
1.3.1. Đối với quốc gia 
1.3.2. Đối với doanh nghiệp 
1.4. Cơ sở lý luận chung về hoạt động gia công xuất khẩu trong nền kinh tế thị trường 
1.4.1. Đặc trưng cơ bản của sản xuất gia công xuất khẩu 
1.4.2. Các hình thức gia công xuất khẩu 
1.4.2.1. Theo quyền sở hữu nguyên liệu trong quá trình sản xuất sản phẩm 
1.4.2.2. Theo mặt giá cả gia công 
1.4.2.3. Theo số bên tham gia quan hệ gia công 
1.4.3. Nội dung của gia công xuất khẩu 
1.4.3.1. Nghiên cứu, tiếp cận thị trường gia công và tìm đối tác 
1.4.3.2. Đàm phán, ký kết hợp đồng gia công xuất khẩu 
1.4.3.3. Tổ chức thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu 
1.4.4. Ưu điểm và khuyết điểm của hình thức gia công 
1.5. Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh xuất khẩu 
1.5.1. Khái niệm 
1.5.2. Phân loại hiệu quả kinh doanh 
1.5.2.1. Hiệu quả kinh doanh cá biệt và hiệu quả kinh tế xã hội 
1.5.2.2. Hiệu quả của chi phí bộ phận và tổng hợp 
1.5.2.3. Hiệu quả kinh doanh bộ phận và hiệu quả kinh doanh tổng hợp 
1.5.2.4. Hiệu quả tương đối và hiệu quả so sánh 
1.5.2.5. Hiệu quả trước mắt và hiệu quả lâu dài 
1.5.2.6. Hiệu quả trực tiếp và hiệu quả gián tiếp 
1.5.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu 
1.5.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh xuất khẩu 
1.5.4.1. Các chỉ tiêu tổng quát 
1.5.4.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh xuất khẩu ( chỉ tiêu bộ phận ) 
1.6. Các thị trường giày lớn nhất hiện nay của Việt Nam 
1.6.1. Thị trường EU 
1.6.2. Thị trường Hoa kỳ 
1.6.3. Thị trường Nhật Bản 
1.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến gia công xuất khẩu và tiềm năng gia công giày của Việt Nam 
1.7.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến gia công xuất khẩu 
1.7.1.1. Nhóm nhân tố trong nước 
1.7.1.2. Nhóm nhân tố nước ngoài 
1.7.2. Tiềm năng gia công giày của Việt Nam 
Tóm tắt chương 1 
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIA CÔNG XUẤT KHẨU GIÀY TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV CAO SU THỐNG NHẤT – XÍ NGHIỆP GIÀY NỮ THỜI TRANG 
2.1. Sơ lược về Công ty TNHH MTV cao su Thống Nhất 
2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty 
2.1.1.1. Giới thiệu chung về công ty 
2.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 
2.1.2. Giá trị cốt lõi 
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 
2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức 
2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ 
2.1.3.3. Các xí nghiệp trực thuộc 
2.1.4. Chức năng của các phòng ban 
2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 – 2012. 
2.1.6. Hoạt động gia công giày tại xí nghiệp giày nữ thời trang 
2.1.6.1. Sơ đồ tổ chức của xí nghiệp giày nữ thời trang 
2.1.6.2. Các lĩnh vực sản xuất 
2.1.6.3. Công nghệ sản xuất 
2.2. Thực trạng hoạt động gia công xuất khẩu giày tại Chi nhánh công ty TNHH MTV cao su Thống Nhất – Xí nghiệp giày nữ thời trang 
2.2.1. Thực trạng hiệu quả hoạt động gia công xuất khẩu 
2.2.1.1. Hiệu quả kinh doanh theo tỷ suất lợi nhuận 
2.2.1.2. Hiệu quả kinh tế xã hội 
2.2.2. Tình hình hoạt động gia công xuất khẩu năm 2011 -2012 
2.2.2.1. Theo cơ cấu thị trường
2.2.2.2. Theo cơ cấu khách hàng 
2.2.3. Mối quan hệ của Công ty với các bạn hàng. 
2.2.4. Tổ chức thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu giày của Công ty
2.2.4.1. Tiếp cận thị trường, tìm đối tác 
2.2.4.2. Đàm phán, ký kết hợp đồng 
2.2.4.3. Thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu 
2.2.5. Đánh giá chung về thực trạng gia công xuất khẩu của công ty 
2.2.5.1. Thành tựu 
2.2.5.2. Tồn tại 
2.2.5.3. Những nguyên nhân cơ bản của các tồn tại 
Tóm tắt chương 2 
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG XUẤT KHẨU GIÀY TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV CAO SU THỐNG NHẤT – XÍ NGHIỆP GIÀY NỮ THỜI TRANG 
3.1. Phương hướng phát triển của công ty 
3.2. Báo cáo thực tập Những thuận lợi và khó khăn của công ty trong thời gian tới
3.2.1. Thuận lợi 
3.2.2. Khó khăn 
3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động gia công xuất khẩu giày tại công ty 
3.3.1. Về nhân tố con người 
3.3.2. Vấn đề đơn giá gia công 
3.3.3. Đầu tư năng lực để thu hút khách hàng 
3.3.4. Nâng cao năng lực trình độ sản xuất gia công 
3.3.5. Nâng cao chất lượng sản phẩm gia công xuất khẩu 
3.3.6. Củng cố quan hệ truyền thống, phát triển quan hệ mới 
3.3.7. Một số giải pháp khác 
Tóm tắt chương 3 
KẾT LUẬN 
TÀI LIỆU THAM KHẢO

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 4 lần - Cập nhật: 01:44 06/05/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp