Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Giải pháp hoàn thiện cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam

Giải pháp hoàn thiện cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam

Cập nhật: 16:49 Ngày 22/11/2015

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại (NHTM)
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Chức năng của NHTM
1.1.2.1. Trung gian tín dụng
1.1.2.2. Trung gian thanh toán
1.1.2.3. Chức năng tạo tiền
1.2. Phân loại NHTM
1.2.1. Dựa vào hình thức sở hữu
1.2.1.1. Ngân hàng thương mại nhà nước
1.2.1.2. Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP)
1.2.1.3. Ngân hàng liên doanh
1.2.1.4. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1.2.2. Dựa và chiến lược kinh doanh
1.2.2.1. Ngân hàng bán buôn
1.2.2.2. Ngân hàng bán lẻ
1.2.2.3. Ngân hàng vừa bán buôn vừa bán lẻ
1.2.3. Dựa vào quan hệ tổ chức
1.3. Nghiệp vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm và đặc điểm của cho vay tiêu dùng (CVTD)
1.3.1.1. Khái niệm
1.3.1.2. Đặc điểm
1.3.2. Phân loại cho vay tiêu dùng
1.3.3. Vai trò cho vay tiêu dùng
1.3.3.1. Vai trò của CVTD đối với NHTM
1.3.3.2. Vai trò của CVTD đối với bản thân người tiêu dùng
1.3.3.3. Vai trò của dịch vụ ngân hàng này với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
1.3.3.4. Vai trò của cho vay tiêu dùng đối với nền kinh tế
1.3.4. Rủi ro trong nghiệp vụ và lãi suất cho vay tiêu dùng
1.3.4.1. Rủi ro trong nghiệp vụ cho vay tiêu dùng
1.3.4.2. Lãi suất cho vay
1.4. Những chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng
1.4.1. Chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ cho vay
1.4.2. Chỉ tiêu quay vòng vốn CVTD
1.4.3. Tỷ lệ nợ quá hạn tại ngân hàng thương mại
1.4.4. Chỉ tiêu mức sinh lời của đồng vốn CVTD
1.5. Chính sách cho vay tiêu dùng, phương thức, cách thức thu nợ gốc và lãi vay tại NHTM
1.5.1. Đối tượng, phạm vi và nguyên tắc cho vay
1.5.1.1. Đối tượng và phạm vi cho vay
1.5.1.2. Nguyên tắc cho vay
1.5.2. Điều kiện và phương thức cho vay
1.5.2.1. Điều kiện cho vay
1.5.2.2. Phương thức cho vay
1.5.3. Cách thức thu nợ gốc, lãi vay và quy trình tín dụng tiêu dùng tại NHTM
1.5.3.1. Cách thức thu nợ gốc và lãi vay
1.5.3.2. Quy trình tín dụng tiêu dùng tại NHTM
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI VIB PHÒNG GIAO
DỊCH ĐINH TIÊN HOÀNG
2.1. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng VIB
2.1.1. Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế (VIB)
2.1.1.1. Lịch sử hình thành
2.1.1.2. Những thành tựu mà VIB đạt được trong những năm gần đây
2.1.1.3. Tầm nhìn và sứ mệnh của VIB
2.1.2. Giới thiệu về NHTMCP Quốc tế ­ PGD Đinh Tiên Hoàng (VIB ­ Đinh Tiên Hoàng)
2.1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển VIB – Đinh Tiên Hoàng
2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức VIB ­ Đinh Tiên Hoàng
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2011­2013 VIB ­ Đinh Tiên Hoàng
2.1.3.1. Tổng thu nhập
2.1.3.2. Tổng chi phí
2.1.3.3. Lợi nhuận
2.1.3.4. Nhận xét
2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại VIB – Đinh Tiên Hoàng
2.2.1. Tình hình cho vay tiêu dùng tại VIB – Đinh Tiên Hoàng trong những năm gần đây
2.2.1.1. Doanh số cho vay tiêu dùng
2.2.1.2. Dư nợ cho vay tiêu dùng
2.2.1.3. Doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng
2.2.2. Những chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại VIB ­ Đinh Tiên Hoàng
2.2.2.1. Chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ cho vay
2.2.2.2. Chỉ tiêu quay vòng vốn CVTD
2.2.2.3. Tình hình nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn tại VIB ­ Đinh Tiên Hoàng
2.2.2.4. Chỉ tiêu mức sinh lời của đồng vốn CVTD
2.3. Nhận xét về hoạt động cho vay tiêu dùng
2.3.1. Thành tựu
2.3.1.1. Sản phẩm dịch vụ
2.3.1.2. Công tác quản trị
2.3.1.3. Chương trình khuyến mại ưu đãi và các hoạt động khác
2.3.2. Khó khăn
2.4. Khảo sát sự hài lòng của khách hàng về hoạt động cho vay tiêu dùng tại VIB ­ Đinh Tiên
2.4.1. Tổng quan bài khảo sát
2.4.1.1. Đối tượng và mẫu nghiên cứu
2.4.1.2. Đối tượng khảo sát
2.4.1.3. Phương pháp thu thập dữ liệu
2.4.2. Kết quả khảo sát
2.4.2.1. Mô tả mẫu
2.4.2.2. Kết quả khảo sát sự hài lòng của khách hàng về hoạt động CVTD tại VIB ­ Đinh Tiên Hoàng
2.4.3. Kết luận
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Quan điểm và phương hướng phát triển của VIB ­ Đinh Tiên Hoàng
3.1.1. Quan điểm phát triển
3.1.2 .Định hướng kinh doanh chính năm 2014
3.1.3. Dự báo
3.2. Giải pháp
3.2.1. Giải pháp quảng bá thương hiệu
3.2.1.1. Cơ sở đề xuất
3.2.1.2. Mục tiêu
3.2.1.3. Nội dung thực hiện
3.2.1.4. Lợi ích đạt được
3.2.2. Nâng cao chất lượng trình độ cho nhân viên tín dụng
3.2.2.1. Cơ sở đề xuất
3.2.1.2. Mục tiêu
3.2.2.3. Nội dung thực hiện
3.2.2.4. Lợi ích đạt được
3.2.3. Nâng cao phong cách phục vụ
3.2.3.1. Cơ sở đề xuất
3.2.1.2. Mục tiêu
3.2.3.3. Nội dung thực hiện
3.2.4.4. Lợi ích đạt được
3.2.4. Đầu tư công nghệ ngân hàng
3.2.4.1. Cơ sở đề xuất
3.2.4.2. Mục tiêu
3.2.4.3. Nội dung thực hiện
3.2.4.4. Lợi ích đạt được
3.2.5. Nâng cao hình ảnh ngân hàng
3.2.5.1. Cơ sở đề xuất
3.2.5.2. Mục tiêu
3.2.5.3. Nội dung thực hiện
3.2.5.4. Lợi ích đạt được
3.2.6. Quản lý rủi ro
3.2.6.1 Cơ sở đề xuất
3.2.6.2. Mục tiêu
3.2.6.3. Nội dung thực hiện
3.2.6.4. Lợi ích đạt được
3.2.7. Đánh giá các giải pháp
3.3. Kiến nghị với VIB chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 14 lần - Cập nhật: 16:49 22/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp