Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Giải pháp giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Nguyên

Giải pháp giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Nguyên

Cập nhật: 11:04 Ngày 21/08/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Giải pháp giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Nguyên  điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án
 
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
4. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và đóng góp mới của đề tài 
5. Bố cục của đề tài 
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 
1.1. Cơ sở lý luận về vấn đề nghèo, giảm nghèo và giảm nghèo bền vững 
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về nghèo, giảm nghèo và giảm nghèo bền vững 
1.1.2. Sự cần thiết phải giảm nghèo bền vững 
1.1.3. Tiêu chí đánh giá về đói nghèo và giảm nghèo bền vững 
1.1.4. Đặc điểm của người nghèo 
1.1.5. Nguyên nhân đói nghèo 
1.1.6. Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững
1.1.7. Những yếu tố ảnh hưởng đến giảm nghèo bền vững 
1.2. Cơ sở thực tiễn về giảm nghèo bền vững
1.2.1. Chủ trương chính sách của Việt Nam về xóa đói, giảm nghèo bền vững 
1.2.3. Kinh nghiệm xóa đói, giảm nghèo của một số nƣớc trên thế giới 
1.2.4. Kinh nghiệm giảm nghèo của các tỉnh, thành trong nƣớc 
1.2.5. Bài học cho thành phố Thái Nguyên 
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Câu hỏi nghiên cứu 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 
2.2.3. Phương pháp thu thập thông tin 
2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu 
2.2.4. Phương pháp phân tích thông tin 
2.3. Khung phân tích 
2.4. Hệ thống chỉ tiêu phân tích 
Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2011 ĐẾN NAY 
3.1. Khái quát về thành phố Thái Nguyên 
3.1.1. Điều kiện tự nhiên của thành phố Thái Nguyên 
3.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 
3.2. Những thuận lợi, khó khăn đối với công tác giảm nghèo bền vững tại thành phố Thái Nguyên 
3.2.1. Thuận lợi 
3.2.2.Khó khăn 
3.3. Thực trạng về thu nhập và vấn đề nghèo tại thành phố Thái Nguyên 
3.3.1. Thực trạng về thu nhập 
3.3.2. Thực trạng về vấn đề đói, nghèo 
3.3.3. Những nguyên nhân chủ yếu của tình trạng nghèo tại thành phố Thái Nguyên 
3.3.4.Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững tại thành phố Thái Nguyên 
3.3.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến giảm nghèo cho các hộ nghèo 
3.3.6. Những yếu tố ảnh hưởng đến giảm nghèo của các hộ điều tra 
3.4. Thực trạng công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 
3.4.1. Thực trạng xóa đói 
3.4.2. Thực trạng giảm nghèo bền vững 
3.5. Tình hình thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 
3.5.1. Các chính sách tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập 
3.6. Kết quả xóa đói, giảm nghèo bền vững 
3.6.1. Kết quả đạt được 
3.6.2. Tồn tại, hạn chế 
3.6.3. Nguyên nhân 
Chương 4: GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN 
4.1. Quan điểm, mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của thành phố Thái Nguyên trong những năm tiếp theo và định hướng đến năm 2020 
4.1.1. Quan điểm chỉ đạo 
4.1.2. Mục tiêu 
4.1.3. Các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2015 
4.2. Các giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên 
4.2.1. Các giải pháp để phát triển bền vững 
4.2.2. Giải pháp về giảm nghèo bền vững 
4.3. Một số kiến nghị 
4.2.1. Đối với Trung ương 
4.2.2. Đối với tỉnh Thái Nguyên 
4.2.3. Đối với TP Thái Nguyên 
4.2.4. Đối với các xã, phường 
4.2.5. Đối với các hộ nghèo 
4.2.6. Đối với các hộ cận nghèo 
4.2.7. Đối với các hộ trung bình 
4.2.8. Đối với các hộ giàu 
KẾT LUẬN 

download

Giá tiền: 8.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 11 lần - Cập nhật: 11:04 21/08/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp