Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên

Cập nhật: 21:00 Ngày 23/04/2016

Báo cáo thực tập Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 9

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 9

2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................... 10

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu............................................................... 10

4. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn................................................... 11

5. Kết cấu của luận văn ................................................................................... 11

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA HOẠT ĐỘNG

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG.......................................................................... 12

1.1. Cơ sở lý luận của xuất khẩu lao động ...................................................... 12

1.1.1. Xuất khẩu lao động .............................................................................. 12

1.2. Kinh nghiệm xuất khẩu lao động của một số quốc gia trên thế giới và

ở Việt Nam...................................................................................................... 30

1.2.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới. ................................... 30

1.2.2. Kinh nghiệm trong nƣớc ....................................................................... 35

1.2.3. Một số bài học kinh nghiệm đối với XKLĐ của Việt Nam.................. 39

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI.............................. 41

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 41

2.2. Cách tiếp cận ........................................................................................... 41

2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu......................................................................... 42

2.3.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin ............................................................ 42

2.3.2. Phƣơng pháp xử lý thông tin................................................................. 43

2.3.3. Phƣơng pháp phân tích thông tin .......................................................... 43

2.4. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xuất khẩu lao động......................... 45

2.4.1. Hiệu quả về mặt kinh tế ........................................................................ 45

2.4.2. Hiệu quả về mặt xã hội.......................................................................... 47

2.4.3. Hiệu quả về đào tạo nhân lực và tiếp nhận khoa học kỹ thuật ............. 47

Chương 3: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY

CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THÁI NGUYÊN................................... 48

3.1. Khái quát về Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên (BATIMEX)..... 48

3.1.1. Quá trình thành lập Công ty.................................................................. 48

3.1.2. Chức năng nhiệm vụ ............................................................................. 48

3.1.3. Quá trình phát triển ............................................................................... 50

3.1.4. Bộ máy quản lý ..................................................................................... 52

3.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.......................................... 56

3.2. Thực trạng hoạt động xuất khẩu lao động của Công ty cổ phần xuất

nhập khẩu Thái Nguyên .................................................................................. 62

3.2.1. Quá trình tổ chức tuyển dụng và xuất khẩu lao động ........................... 62

3.2.2. Kết quả xuất khẩu lao động của Công ty .............................................. 66

3.2.3. Đánh giá chung về hoạt động xuất khẩu lao động của Công ty............ 70

Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT

KHẨU LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP

KHẨU THÁI NGUYÊN TRONG THỜI GIAN TỚI................................ 76

4.1. Phân tích các nhân tố tác động đến xuất khẩu lao động của Việt Nam

trong thời gian tới............................................................................................ 76

4.1.1. Cầu xuất khẩu lao động trong thời gian tới........................................... 76

4.1.2. Cung lao động xuất khẩu trong thời gian tới ........................................ 79

4.2. Định hƣớng đẩy mạnh xuất khẩu lao động của Công ty BATIMEX

đến 2020 .......................................................................................................... 81

4.2.1. Thời cơ và thách thức............................................................................ 81

4.2.2. Quan điểm, định hƣớng và mục tiêu phát triển giai đoạn 2014 -2020............ 85

4.3. Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động tại Công ty cổ phần Xuất

Nhập khẩu Thái Nguyên trong thời gian tới ................................................... 90

4.3.1. Giải pháp về thị trƣờng xuất khẩu lao động.......................................... 90

4.3.2. Giải pháp về tạo nguồn lao động xuất khẩu có chất lƣợng................... 91

4.3.3. Giải pháp về tăng cƣờng quản lý ngƣời lao động làm việc ở nƣớc ngoài .. 96

4.3.4. Giải pháp tăng cƣờng công tác thông tin, tuyên truyền về xuất khẩu

lao động........................................................................................................... 98

4.4. Một số kiến nghị....................................................................................... 99

4.4.1. Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nƣớc.................................. 99

KẾT LUẬN.................................................................................................. 107

TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 109

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 12 lần - Cập nhật: 21:00 23/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp