Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tại thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

Giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tại thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

Cập nhật: 15:53 Ngày 14/07/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tại thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn   đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG LÂM NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA 
1.1 Cơ sở lý luận chung 
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản 
1.1.2. Nội dung của cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và sự chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa 
1.1.3. Đặc trưng của cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn 
1.1.4. Một số vấn đề lý luận về sản xuất hàng hóa 
1.1.5. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp 
1.1.6. Yêu cầu phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa 
1.1.7. Quan điểm chủ trương chính sách của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa 
1.2. Kinh nghiệm về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa của một số nước trên thế giới và Việt Nam 
1.2.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới 
1.2.2. Kinh nghiệm của Việt Nam 
1.3. Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ nghiên cứu lý luận và thực tiễn 
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Các câu hỏi đặt ra 
2.2. Các phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phương pháp tiếp cận 
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu 
2.2.3. Phương pháp xử lý thông tin 
2.2.4. Phương pháp phân tích đánh giá 
2.2.5. Phương pháp chuyên gia 
2.2.6. Phương pháp phân tích SOWT 
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 
Chương 3: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG LÂM NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA TẠI THỊ XÃ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN 
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu của thị xã Bắc Kạn 
3.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên
3.1.2. Tình hình kinh tế xã hội 
3.1.3. Tình hình phát triển kinh tế 
3.1.3. Một số đánh giá chung về đặc điểm địa bàn thị xã Bắc Kạn có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội
3.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở thị xã Bắc Kạn 
3.2.1. Tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp trên địa bàn thị xã Bắc Kạn 
3.2.2. Tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế lâm nghiệp của thị xã Bắc Kạn 
3.3. Đánh giá về thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp của thị xã Bắc Kan, tỉnh Bắc Kan giai đoạn 2012 - 2014 
3.4. Đánh giá về những thành công về nguyên nhân thành công 
3.4.1. Những thành công 
3.4.2. Nguyên nhân của thành công 
3.5. Đánh giá về những tồn tại và nguyên nhân tồn tại 
3.5.1. Những tồn tại 
3.5.2. Nguyên nhân tồn tại 
3.6. Phân tích SWOT chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở thị xã Bắc Kạn 
3.7. Những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp tại thị xã Bắc Kạn 
Chương 4: GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG LÂM NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA Ở THỊ XÃ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN 
4.1. Quan điểm, định hướng và mục tiêu đề xuất giải pháp 
4.1.1. Quan điểm 
4.1.2. Định hướng 
4.1.3. Mục tiêu
4.2. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở thị xã Bắc Kạn 
4.2.1. Giải pháp về đẩy mạnh thực hiện chủ trương, chính sách liên quan đến quy hoạch và phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa 
4.2.2. Giải pháp về mở rộng thị trường 
4.2.3. Giải pháp về quản lý và tổ chức sản xuất nông lâm nghiệp 
4.2.4. Xây dựng vùng sản xuất an toàn, phát triển thương hiệu nông sản hàng hóa đối với thị trường trong và ngoài nước 
4.2.5. Nâng cao nhận thức của các chủ thể tham gia phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa 
4.3.Kiến nghị 
KẾT LUẬN 

download

Giá tiền: 1.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 15:53 14/07/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp