Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Giải pháp bảo vệ môi trường đất, nước, không khí khu vực bị ảnh hưởng bởi việc khai thác mỏ sắt Trại Cau - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Giải pháp bảo vệ môi trường đất, nước, không khí khu vực bị ảnh hưởng bởi việc khai thác mỏ sắt Trại Cau - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Cập nhật: 07:09 Ngày 24/04/2016

Báo cáo thực tập Hiện trạng và giải pháp bảo vệ môi trường đất, nước, không khí khu vực bị ảnh hưởng bởi việc khai thác mỏ sắt Trại Cau - Đồng Hỷ - Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của luận văn.................................................................................1

2. Mục tiêu của đề tài ..............................................................................................2

2.1. Mục tiêu tổng quát............................................................................................2

2.2. Mục tiêu cụ thể .................................................................................................2

3. Ý nghĩa của luận văn ...........................................................................................2

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU......................................................................4

1.1. Cơ sở pháp lý...................................................................................................4

1.2. Cơ sở khoa học .................................................................................................5

1.2.1 . Khái niệm về môi trường, ô nhiễm môi trường .......................................5

1.3. Cơ sở thực tiễn..................................................................................................6

13.1. Tổng quan tài liệu trên thế giới về tình hình đầu tư khai thác kim

loại ......................................................................................................................6

1.3.2. Tổng quan tài liệu về thực trạng khai thác khoáng sản ở Việt Nam .......10

Chương 2: NỘI DUNG , PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...............................29

2.1. Phạm vi, đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu ..................................29

2.1.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...........................................................29

2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu............................................................29

2.2. Nội dung nghiên cứu ......................................................................................29

2.2.1. Điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế - xã hội tại khu vực Mỏ Sắt - Trại Cau ......29

2.2.2. Đánh giá hiện trạng môi trường đất, nước, không khí khu vực bị ảnh

hưởng của việc khai thác khoáng sản Trại Cau .................................................29

2.2.3. Ý kiến người dân và công nhân mỏ về ảnh hưởng của hoạt động khai

thác sắt đến sức khỏe và môi trường .................................................................29

2.2.4. Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường đất, nước, không khí tại khu vực bị

ảnh hưởng ..........................................................................................................30

2.3. Phương pháp nghiên cứu................................................................................30

2.3.1. Phương pháp kế thừa sử dụng tài liệu thứ cấp.........................................30

2.3.2. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp ..................................................30

2.3.3. Phương pháp xử lí số liệu ........................................................................31

2.3.4. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và phân tích mẫu .................................31

2.3.5. Phương pháp đối chiếu với tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam................34

2.3.6. Phương pháp so sánh ..............................................................................34

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN..................................36

3.1. Khái quát điều kiện kinh tế - xã hội của mỏ sắt Trại Cau - Đồng Hỷ - Thái

Nguyên ..................................................................................................................36

3.1.1. Điều kiện tự nhiên ...................................................................................36

3.1.2. Điều kiện kinh tế- xã hội. ........................................................................44

3.2. Đánh giá tác động môi trường đất, nước, không khí khu vực bị ảnh hưởng

của việc khai thác khoáng sản Trại Cau. ...............................................................47

3.2.1. Khái quát về mỏ sắt Trại Cau ..................................................................47

3.2.2. Hiện trạng môi trường khu vực mỏ sắt Trại cau......................................56

3.3. Ý kiến người dân và công nhân mỏ về ảnh hưởng của hoạt động khai thác sắt

đến sức khỏe và môi trường ..................................................................................63

3.3.1. Ý kiến người dân xung quanh Mỏ ...........................................................63

3.3.2. Ý kiến của công nhân viên Mỏ................................................................64

3.4. Đề suất giải pháp giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường trong quá trình

khai thác.................................................................................................................65

3.4.1. Giải pháp quản lý....................................................................................65

3.4.2. Giải pháp Công nghệ ...............................................................................65

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................74

TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................76

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 07:09 24/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp