Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Du Lịch row Giá trị cảnh quan và giá trị phi sử dụng của Khu Du lịch sinh thái Suối Mỡ

Giá trị cảnh quan và giá trị phi sử dụng của Khu Du lịch sinh thái Suối Mỡ

Cập nhật: 21:25 Ngày 24/02/2016

Báo cáo thực tập Du Lịch Đánh giá giá trị cảnh quan và giá trị phi sử dụng của Khu Du lịch sinh thái Suối Mỡ, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nguyên cứu của đề tài ...................................................................... 2

2.1. Mục tiêu tổng quát........................................................................................2

2.2. Mục tiêu cụ thể............................................................................................2

3. Ý nghĩa của đề tài.......................................................................................... 2

3.1. Ý nghĩa khoa học ........................................................................................2

3.2. Ý nghĩa thực tiễn.........................................................................................3

Chương 1:TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................................. 4

1.1. Một số vấn đề cơ bản về Du lịch sinh thái..................................................... 4

1.1.1. Khái niệm về Du lịch sinh thái ..................................................................4

1.1.2. Đặc trƣng của DLST..................................................................................5

1.2. Xác định giá trị của DLST........................................................................... 8

1.2.1. Sự cần thiết định giá giá trị của DLST.....................................................8

1.2.2. Tổng giá trị kinh tế của một khu Du lịch sinh thái ..................................9

1.3. Tình hình và những nghiên cứu về DLST trên Thế giới và ở Việt Nam....... 14

1.3.1. Tình hình và những nghiên cứu về DLST trên Thế giới ............................14

1.3.2. Tình hình và những nghiên cứu về DLST ở Việt Nam..............................16

Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................... 21

2.1. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu ............................................................... 21

2.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu.............................................................................21

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu..................................................................................21

2.2. Nội dung nghiên cứu.................................................................................. 21

2.2.1. Khái quát về Khu DLST Suối Mỡ .........................................................21

2009 - 201321

2.2.3. Xác định giá trị cảnh quan của Khu DLST Suối Mỡ.............................21

2.2.5. Đề xuất một số định hƣớng và giải pháp nhằm kết hợp hài hoà giữa

hoạt động du lịch và hoạt động bảo tồn ...........................................................22

2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu............................................................................ 22

2.3.1. Phƣơng pháp điều tra, phỏng vấn ..........................................................22

2.3.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu.................................................................22

2.3.3. Phƣơng pháp chi phí du lịch (TCM - Travel Cost Method)...................22

2.3.3.1. Mô hình lý thuyết hàm chi phí du lịch............................................... 23

2.3.3.2. Phƣơng pháp tiếp cận chi phí du lịch................................................. 24

2.3.4. Phƣơng pháp định giá ngẫu nhiên (Contingent Valuation Method - CVM)..26

2.3.4.1. Mô hình lý thuyết về định giá ngẫu nhiên ......................................... 27

2.3.4.2.Các bƣớc tiến hành định giá ngẫu nhiên............................................. 28

2.3.5. Phƣơng pháp phân tích và xử lý số liệu.................................................29

Chương 3: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC ......................................................................... 30

3.1. Khái quát về Khu DLST Suối Mỡ ........................................................... 30

3.1.1. Vị trí địa lý ............................................................................................ 30

3.1.2. Địa hình, địa mạo .................................................................................. 30

3.1.3. Khí hậu thủy văn ................................................................................... 31

3.1.4. Địa chất đất đai...................................................................................... 31

3.1.5. Dân số, lao động, việc làm.................................................................... 32

3.1.6. Sản xuất nông – lâm nghiệp.................................................................. 33

3.3. Xác định giá trị cảnh quan của Khu DLST Suối Mỡ............................... 47

3.3.1. Phân vùng khách du lịch ........................................................................47

3.3.2. Xác định chi phí du lịch .........................................................................49

3.3.3. Xây dựng hàm cầu .................................................................................52

3.4.1. Xác định sự bằng lòng chi trả ................................................................54

3.4.2. Báo cáo thực tập Đề xuất mức phí vào cổng của Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ..55

3.4.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội của du khách.................................................55

3.4.4. Đánh giá chất lƣợng dịch vụ du lịch, sự hài lòng của du khách ............56

3.4.5. Sử dụng mô hình kinh tế lƣợng phân tích các yếu tố tác động đến WTP58

3.5.1. Định hƣớng phát triển DLST Suối Mỡ ..................................................61

3.5.2. Giải phát phát triển DLST Suối Mỡ.......................................................62

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ....................................................................................... 65

1. Kết luận ....................................................................................................... 65

2. Đề nghị ........................................................................................................ 66

TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 67

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 11 lần - Cập nhật: 21:25 24/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp