Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Dự toán ngân sách tại công ty trách nhiệm hữu hạn Posvina

Dự toán ngân sách tại công ty trách nhiệm hữu hạn Posvina

Cập nhật: 13:58 Ngày 28/07/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Dự toán ngân sách tại công ty trách nhiệm hữu hạn Posvina đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRONG DOANH NGHIỆP 
2.1 Tổng quan về dự toán 
2.1.1 Khái niệm và ý nghĩa dự toán 
2.1.2 Các loại dự toán ngân sách 
2.1.2.1 Dự toán ngân sách dài hạn và dự toán ngân sách ngắn hạn 
2.1.2.2 Dự toán ngân sách tĩnh và dự toán ngân sách linh hoạt 
2.2 Các mô hình lập dự toán 
2.2.1 Mô hình 1 – Mô hình thông tin 1 xuống 
2.2.2 Mô hình 2- Mô hình thông tin 2 xuống 1 lên. 
2.2.3 Mô hình 3 – Mô hình thông tin 1 lên 1 xuống 
2.3 Kỳ dự toán; Sổ tay dự toán; Uỷ ban dự toán
2.3.1 Kỳ dự toán 
2.3.2 Sổ tay dự toán 
2.3.3 Ủy ban dự toán 
2.4 Quy trình lập dự toán 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN POSVINA 
3.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Posvina 
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 
3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ
3.1.2.1 Chức năng 
3.1.2.2 Nhiệm vụ 
3.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 
3.1.3.1 Sơ đồ tổ chức 
3.1.3.2 Nhiệm vụ, chức năng của các phòng ban 
3.1.4 Giới thiệu sản phẩm chính và quy trình sản xuất sản phẩm tại công ty 
3.1.4.1 Giới thiệu sản phẩm chính của công ty 
3.1.4.2 Quy trình sản xuất sản phẩm tại công ty 
3.1.5 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 
3.1.5.1 Những thuận lợi 
3.1.5.2 Những khó khăn 
3.1.5.3 Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
3.2 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Posvina 
3.2.1 Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 
3.2.2 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 
3.2.2.1 Sơ đồ tổ chức 
3.2.2.2 Diễn giải sơ đồ 
3.3 Thực trạng công tác lập dự toán ngân sách tại Công ty TNHH Posvina 
3.3.1 Mục đích nghiên cứu công tác lập dự toán ngân sách tại công ty 
3.3.2 Mô hình lập dự toán ngân sách tại công ty 
3.3.2.1 Các mẫu biểu quy định báo cáo chỉ tiêu kế hoạch của công ty mẹ 
3.3.2.2 Mô hình lập dự toán ngân sách 
3.3.3 Quy trình lập dự toán ngân sách 
3.3.4 Các báo cáo dự toán đã lập tại công ty
3.3.4.1 Dự toán thành phẩm 
3.3.4.2 Dự toán nguyên vật liệu 
3.3.4.3 Dự toán chi phí lao động 
3.3.4.4 Dự toán đầu tư TSCĐ 
3.3.4.5 Dự toán chi phí khấu hao TSCĐ 
3.3.4.6 Dự toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
3.3.4.7 Dự toán Tiền: 
3.3.4.8 Dự toán Bảng cân đối kế toán 
3.4 Đánh giá thực trạng lập dự toán ngân sách tại Công ty TNHH Posvina. 
3.4.1 Những ưu điểm 
3.4.2 Những nhược điểm 
3.4.2.1 Môi trường dự toán 
3.4.2.2 Mô hình dự toán 
3.4.2.3 Quy trình dự toán 
3.4.2.4 Các báo cáo dự toán 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
CHƯƠNG 4: HOÀN THIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN POSVINA 
4.1 Mục đích hoàn thiện công tác dự toán ngân sách tại Công ty TNHH Posvina 
4.2 Quan điểm và mục tiêu hoàn thiện 
4.2.1 Quan điểm hoàn thiện 
4.2.2 Mục tiêu hoàn thiện. 
4.3 Hoàn thiện dự toán ngân sách tại Công ty TNHH Posvina 
4.3.1 Các nguyên tắc cần tuân thủ về lập dự toán ngân sách trong doanh nghiệp 
4.3.2 Hoàn thiện quy trình lập dự toán ngân sách. 
4.3.3 Hoàn thiện mô hình dự toán ngân sách 
4.3.4 Hoàn thiện các báo cáo dự toán ngân sách
4.3.5 Kỳ dự toán ngân sách. 
4.3.6 Hoàn thiện các báo cáo dự toán ngân sách
4.3.6.1 Dự toán tiêu thụ 
4.3.6.2 Dự toán sản xuất. 
4.3.6.3 Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 
4.3.6.4 Dự toán chi phí nhân công trực tiếp 
4.3.6.5 Dự toán chi phí sản xuất chung. 
4.3.6.6 Dự toán giá thành sản phẩm 
4.3.6.7 Dự toán tồn kho thành phẩm 
4.3.6.8 Dự toán đầu tư TSCĐ 
4.3.6.9 Dự toán chi phí bán hàng. 
4.3.6.10 Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp
4.3.6.11 Dự toán tiền.
4.3.6.12 Dự toán chi phí lãi vay. 
4.3.6.13 Dự toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 
4.3.6.14 Dự toán các khoản phải nộp ngân sách Nhà Nước. 
4.3.6.15 Dự toán Bảng cân đối kế toán. 
4.4 Các giải pháp hỗ trợ để hoàn thiện công tác lập dự toán ngân sách tại Công ty TNHH Posvina 
4.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán quản trị
4.4.2 Tổ chức nhân sự trong việc thực hiện lập dự toán ngân sách. 
4.4.3 Đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác dự toán. 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 

download

Giá tiền: 500 đ/lượt

Định dạng: RAR - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 13:58 28/07/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp