Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập QTKD row Đẩy mạnh xuất khẩu cà phê của Công tyTân Minh Trí giai đoạn 2015 - 2020

Đẩy mạnh xuất khẩu cà phê của Công tyTân Minh Trí giai đoạn 2015 - 2020

Cập nhật: 21:01 Ngày 28/03/2016

Báo cáo thực tập QTKD Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê của Công ty TNHH TM-DV-ĐT Tân Minh Trí giai đoạn 2015 - 2020  đạt 9 điểm  

MỤC LỤC 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU 

CỦA DOANH NGHIỆP  .............................................................................................  1 

1.1.  Khái quát chung về xuất khẩu  .......................................................................  1 

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của xuất khẩu  ........................................................  1 

1.1.2. Các hình thức xuất khẩu  .............................................................................  3 

1.1.3.Vai trò của xuất khẩu  ...................................................................................  9 

1.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp  ..........  12 

1.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh xuất khẩu  ................................  12 

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh xuất khẩu  ..............................  18 

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp  ...............  22 

1.3.1. Nhân tố môi trường vĩ mô  ........................................................................  22 

1.3.2. Nhân tố thuộc môi trường vi mô  ..............................................................  26 

1.3.3. Nhân tố bên trong doanh nghiệp  ..............................................................  29 

Tóm tắt chương 1  ...................................................................................................  33 

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA CÔNG TY 

TNHH TM- DV -ĐT TÂN MINH TRÍ ....................................................................  34 

2.1. Tổng quan công ty TNHH TM- DV- ĐT Tân Minh Trí về sản phẩm Cà phê..................  34 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty  ........................................  34 

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty ........................................................  36 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức kinh doanh và quản trị của công ty  .................................  37 

2.1.4. Kết quả kinh doanh của công ty  ...............................................................  41 

2.2. Phân tích tình hình xuất khẩu của công ty TNHH TM- DV- ĐT Tân Minh Trí 

giai đoạn 2012-2014  ..............................................................................................  46 

2.2.1. Phân tích chung tình hình xuất khẩu của công ty  .....................................  46 

2.2.2. Phân tích tình hình xuất khẩu theo mặt hàng  ...........................................  47 

1.2.3. Phân tích tình hình xuất khẩu theo cơ cấu thị trường  ...............................  51 

2.2.4. Đánh giá chung tình hình xuất khẩu của công ty TNHH TM- DV-ĐT Tân 

Minh Trí..............................................................................................................  55 

2.3. Phân tích dự báo các nhân tố có ảnh hưởng chủ yếu đến tình hình xuất khẩu 

cà phê của công ty TNHH TM-DV-ĐT Tân Minh Trí trong giai đoạn 2015 – 2020..................  58 

2.3.1. Nhân tố bên ngoài công ty  ........................................................................  58 

2.3.2. Nhân tố bên trong công ty  ........................................................................  65 

2.3.3. Đánh giá chung về ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình xuất khẩu cà 

phê của công ty TNHH TM-DV-ĐT Tân Minh Trí  ...........................................  67 

Tóm tắt chương 2  ...................................................................................................  75 

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA CÔNG TY 

TNHH TM-DV-ĐT TÂN MINH TRÍ GIAI ĐOẠN 2015 -2020  .............................  76 

3.1. Định hướng và mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu cà phê của công ty TNHH TM- 

DV- ĐT Tân Minh Trí giai đoạn 2015 – 2020  ......................................................  76 

3.2. Xác lập ma trận SWOT để hình thành các phương án đẩy mạnh xuất khẩu cà 

phê của công ty Tân Minh Trí giai đoạn 2015 – 2020 ..........................................  77 

3.2.1. Kết hợp ma trận SWOT  ............................................................................  77 

3.2.2. Lựa chọn các phương án tối ưu  ................................................................  80 

3.3. Báo cáo thực tập Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê của công ty TNHH TM- DV- 

ĐT Tân Minh Trí giai đoạn 2015 – 2020 ..............................................................  82 

3.3.1. Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm  .................................................  82 

3.3.2. Giải pháp phát triển và thâm nhập thị trường ..........................................  86 

3.3.3. Giải pháp xây dựng bộ phận Marketing  ...................................................  87 

3.3.4. Giải pháp về vốn  .......................................................................................  88 

3.3.5.Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực  ........................................  89 

3.4. Kiến nghị.........................................................................................................  90 

3.4.1. Về phía các cơ quan Nhà nước  .................................................................  90 

3.4.2. Về phía Hiệp hội cà phê  ...........................................................................  91 

Tổng kết chương 3 .................................................................................................  93 

KẾT LUẬN CHUNG  ................................................................................................  94 

TÀI LIỆU THAM KHẢO  .........................................................................................  96 

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 5 lần - Cập nhật: 21:01 28/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt , tài liệu ôn thi công chức, tuyen dung cong chuc, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn,bao cao suCột đèn chiếu sáng cao áp,