Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Công tác thực hiện phương án quy hoạch một số khu dân cư trên địa bàn thị xã Bắc Kạn

Công tác thực hiện phương án quy hoạch một số khu dân cư trên địa bàn thị xã Bắc Kạn

Cập nhật: 19:11 Ngày 03/04/2016

Báo cáo thực tập là Đánh giá công tác thực hiện phương án quy hoạch một số khu dân cư trên địa bàn thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2009-2013  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1

1. Đặt vấn đề ..................................................................................................... 1

2. Mục tiêu của đề tài ........................................................................................ 2

2.1. Mục tiêu tổng quát ..................................................................................... 2

2.2. Mục tiêu cụ thể........................................................................................... 2

3. Yêu cầu của đề tài ......................................................................................... 2

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn ...................................................................... 3

4.1. Ý nghĩa khoa học ....................................................................................... 3

4.2. Ý nghĩa thực tiễn........................................................................................ 3

Chương 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU........................................................ 4

1.1. Cơ sở khoa học và lý luận của đề tài ......................................................... 4

1.1.1. Một số quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất............................ 4

1.1.2. Một số quy định về công tác thu hồi bồi thường, GPMB....................... 7

1.1.3. Một số quy định về công tác định giá đất để giao đất dân cư................. 9

1.2. Cơ sở pháp lý của đề tài........................................................................... 12

1.2.1. Các văn bản của Nhà nước về công tác quy hoạch............................... 12

1.2.2. Các văn bản của tỉnh Bắc Kạn .............................................................. 13

1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài......................................................................... 14

1.3.1. Một số quan điểm về quy hoạch khu dân cư trên thế giới.................... 14

1.3.2. Một số tồn tại trong quy hoạch đô thị hiện nay của Việt Nam............. 16

1.3.3. Một số quy định của tỉnh Bắc Kạn về công tác quy hoạch

khu dân cư....................................................................................................... 18

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU................................................................................................... 25

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 25

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................... 25

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu............................................................................... 25

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu............................................................ 25

2.3. Nội dung nghiên cứu................................................................................ 25

2.3.1. Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thị xã Bắc Kạn,

tỉnh Bắc Kạn.................................................................................................... 25

2.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất thị xã Bắc Kạn ................................. 25

2.3.3. Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch của một số dự án

quy hoạch khu dân cư ..................................................................................... 25

2.3.4. Những khó khăn, thuận lợi và giải pháp góp phần hoàn thiện

công tác quy hoạch khu dân cư....................................................................... 26

2.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 26

2.4.1. Tài liệu thứ cấp...................................................................................... 26

2.4.2. Tài liệu sơ cấp ....................................................................................... 27

2.4.3. Phương pháp so sánh, phân tích tổng hợp ............................................ 28

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................... 29

3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thị xã Bắc Kạn ................... 29

3.1.1. Điều kiện tự nhiên................................................................................. 29

3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội ................................................... 34

3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi

trường .............................................................................................................. 41

3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất thị xã Bắc Kạn .................................... 44

3.2.1. Tình hình quản lý đất đai của thị xã...................................................... 44

3.2.2. Tình hình sử dụng đất của thị xã........................................................... 47

3.2.3. Tình hình thực hiện quy hoạch của thị xã............................................. 50

3.3. Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch của một số dự án quy

hoạch khu dân cư ............................................................................................ 53

3.3.1. Các văn bản pháp quy liên quan đến hai dự án..................................... 53

3.3.2. Quy mô của hai dự án ........................................................................... 55

3.3.3. Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch một số khu dân cư ................. 57

3.4. Những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp cho công tác

thực hiện quy hoạch khu dân cư trên địa bàn thị xã Bắc Kạn ........................ 76

3.4.1. Thuận lợi ............................................................................................... 76

3.4.2. Khó khăn ............................................................................................... 76

3.4.3. Giải pháp ............................................................................................... 77

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ............................................................................... 80

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 82

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 19:11 03/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp