Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại cục thuế tỉnh Phú Thọ

Công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại cục thuế tỉnh Phú Thọ

Cập nhật: 14:00 Ngày 23/08/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại cục thuế tỉnh Phú Thọ 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá 
 
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 
2. Mục tiêu của đề tài 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
4. Những đóng góp của luận văn 
5. Bố cục của luận văn 
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
1.1. Cơ sở lý luận về quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
1.1.2. Khái niệm, nội dung và quy trình quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
1.1.3. Sự cần thiết quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
1.2. Cơ sở thực tiễn 
1.2.1. Kinh nghiệm trong quản lý thuế SDĐPNN của một số nước trên thế giới 
1.2.2. Kinh nghiệm quản lý thuế SDĐPNN của một số địa phương trong nước 
1.2.3. Bài học kinh nghiệm cho Cục thuế tỉnh Phú Thọ 
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu thông tin
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 
2.3.1. Các chỉ tiêu định tính 
2.3.1. Các chỉ tiêu định lượng 
Chương 3: CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH PHÚ THỌ 
3.1. Giới thiệu đặc điểm kinh tế- xã hội tỉnh Phú Thọ và Cục thuế tỉnh Phú Thọ 
3.1.1. Giới thiệu đặc điểm kinh tế- xã hội tỉnh Phú Thọ 
3.1.2. Giới thiệu khái quát về Cục thuế tỉnh Phú Thọ 
3.2. Thực trạng công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ 
3.2.1. Nguồn lực phục vụ cho việc quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
3.2.2. Thực trạng quản lý các khâu trong quá trình quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ 
3.3. Nguyên nhân thành công cũng như tồn tại hạn chế trong công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ 
3.3.1. Nguyên nhân chủ quan 
3.3.2. Nguyên nhân khách quan 
3.3.3. Một số nguyên nhân khác 
Chƣơng 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH PHÚ THỌ 
4.1. Mục tiêu và quan điểm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 
4.1.1. Mục tiêu hoàn thiện công tác quản lý thu thuế SDĐPNN ở tỉnh Phú Thọ 
4.1.2. Quan điểm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế SDĐPNN ở tỉnh Phú Thọ 
4.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ 
4.2.1. Nâng cao chất lượng trong tuyển dụng cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ tham gia công tác quản lý thu thuế SDĐPNN 
4.2.2. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế SDĐPNN 
4.2.3. Nâng cao chất lượng công tác kê khai, kế toán thuế SDĐPNN
4.2.4. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nợ thuế SDĐPNN 
4.2.5. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trong quản lý thu thuế SDĐPNN 
4.2.6. Cải cách, hiện đại hoá trang thiết bị phục vụ hoạt động quản lý thu thuế SDĐPNN 
4.2.7. Tăng cường sự phối kết hợp trong công tác thu thuế SDĐPNN ở tỉnh Phú Thọ
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Kiến nghị với Cục Thuế tỉnh Phú Thọ 
4.3.2. Kiến nghị với Tổng cục Thuế và Bộ tài chính 
4.3.3. Kiến nghị với UBND các cấp, các tổ chức kinh tế, xã hội, chính trị trong tỉnh Phú Thọ 
KẾT LUẬN

download

Giá tiền: 8.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 8 lần - Cập nhật: 14:00 23/08/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp