Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở cục thuế tỉnh Thái Nguyên

Công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở cục thuế tỉnh Thái Nguyên

Cập nhật: 19:26 Ngày 03/04/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở cục thuế tỉnh Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ

GIÁ TRỊ GIA TĂNG

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế GTGT............................. 6

1.1.2. Những vấn đề cơ bản về quản lý thuế GTGT

1.1.3. Nội dung cơ bản của thuế GTGT hiện hành ở Việt Nam............. 27

1.2. Cơ sở thực tiễn

1.2.1. Kinh nghiệm quản lý thuế GTGT 36

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 44

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .............................................................................. 44

2.2. Phương pháp nghiên cứu...................................................................... 44

2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu ....................................................... 44

2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu ............................................................ 44

2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin .................................................. 45

2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu......................................................... 46

Chương 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH

Ở CỤC THUẾ TỈNH THÁI NGUYÊN ...................................... 49

3.1.1. Vị trí địa lý ................................................................................... 49

3.1.2. Điều kiện tự nhiên........................................................................ 49

3.1.3. Tiềm năng du lịch ......................................................................... 51

3.1.4. Nguồn nhân lực............................................................................. 51

3.1.5. Hệ thống kết cấu hạ tầng............................................................... 52

3.1.6. Những lợi thế so sánh ................................................................... 52

3.2. Khái quát về cục thuế tỉnh Thái Nguyên ............................................. 55

3.2.1 cục Thuế ........................... 55

3.2.2 c tỉnh ........... 58

3.2.3. Về trình độ cán bộ........................................................................ 63

3.2.4. Về trang thiết bị ............................................................................. 65

3.3.1. T hực hiện chính sách thuế GTGT ................................. 67

3.3.2. Công tác quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc

doanh ở cục thuế tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011 - 2013................... 68

3.3.3. Đánh giá chung thực trạng quản lý thuế GTGT đối

Chương 4. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH

NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH Ở CỤC THUẾ TỈNH

THÁI NGUYÊN ........................................................................... 90

4.1.3. Báo cáo thực tập Quan điểm hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT đối với các

doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở cục thuế tỉnh Thái Nguyên .............. 92

4.2. Một số g

cục thuế tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015 và

tầm nhìn đến năm 2020............................................................................... 94

4.2.1. Biện pháp quản lý đối tượng nộp thuế.......................................... 94

4.2.2. Biện pháp quản lý các căn cứ tính thuế ....................................... 95

4.2.3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ ....... 98

4.2.5. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoàn thuế

4.2.6. Tăng cường công tác đôn đốc nộp tờ khai, nộp thuế GTGT và

chống dây dưa nợ đọng thuế GTGT ..................................................... 101

4.2.7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối tượng nộp thuế..... 103

4.2.8. Tăng cường sự phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan104

4.2.9. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đội ngũ cán

bộ thuế................................................................................................... 104

4.3. Một số kiến nghị thực hiện các giải pháp

4.3.1. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách thuế GTGT.................... 105

4.3.2. Kiến nghị về quy định quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ....... 106

4.3.3. Nghiên cứu, triển khai áp dụng giải pháp mới quản lý thuế

KẾT LUẬN.................................................................................................. 109

TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 110

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 12 lần - Cập nhật: 19:26 03/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp