Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên

Công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên

Cập nhật: 20:01 Ngày 05/04/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng là Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................2

3. Đối tượng, phạm vi .................................................................................................3

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn kỳ vọng của đề tài: .................................................3

5. Bố cục của luận văn ................................................................................................3

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU

NGÂN SÁCH QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC .............................................4

1.1. Những vấn đề cơ bản về công tác quản lý thu Ngân sách qua Kho bạc

Nhà nước ..........................................................................................................4

1.1.1. Khái niệm công tác quản lý thu Ngân sách.......................................................4

1.1.2. Đặc điểm công tác quản lý thu Ngân sách........................................................5

1.1.3. Ý nghĩa công tác quản lý thu Ngân sách...........................................................6

1.1.4. Vai trò, nhiệm vụ, chức năng của KBNN trong công tác quản lý thu

Ngân sách .........................................................................................................7

1.1.5. Cơ sở pháp lý đối với công tác quản lý thu Ngân sách.....................................8

1.1.6. Quản lý thu Ngân sách ......................................................................................9

1.1.7. Các hình thức quản lý thu Ngân sách..............................................................15

1.1.8. Quy trình quản lý thu Ngân sách ....................................................................17

1.1.9. Thu NSNN đối với một số nội dung đặc thù ..................................................24

1.1.10. Hoàn trả các khoản thu Ngân sách Nhà Nước ..............................................25

1.1.11. Quy trình xử lý, hạch toán của KBNN..........................................................27

1.1.12. Bù trừ các khoản hoàn trả với các khoản phải thu........................................28

1.1.13. Lập và luân chuyển chứng từ ........................................................................30

1.1.14. Hạch toán kế toán báo cáo, quyết toán thu NSNN .......................................32

1.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu Ngân sách Nhà Nước

qua KBNN......................................................................................................33

1.2.1. Các yếu tố khách quan ....................................................................................33

1.2.2. Các yếu tố chủ quan ........................................................................................34

1.3. Cơ sở thực tiễn ...................................................................................................36

1.3.1. Kinh nghiệm về quản lý thu NSNN ở một số Quốc gia .................................36

1.3.2. Kinh nghiệm về quản lý thu NSNN một số địa phương trong nước ..............41

1.3.3. Kinh nghiệm rút ra có thể áp dụng cho KBNN huyện Đại Từ trong

quản lý thu NSNN..........................................................................................48

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.......................................................50

2.1. Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................50

2.2. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................50

2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu ....................................................................................50

2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin ......................................................................50

2.1.2. Phương pháp xử lý tài liệu, số liệu.................................................................52

2.1.3. Phương pháp phân tích thông tin ....................................................................52

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu .............................................................................54

2.3.1. Chỉ tiêu quy mô nguồn thu..............................................................................54

2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý thu NS tại KBNN ....................................55

Chương 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH

QUA KBNN HUYỆN ĐẠI TỪ....................................................................56

3.1. Tổng quan về Kho bạc Nhà nước huyện Đại Từ ..............................................56

3.1.1. Chức năng, nhiệm vụ ......................................................................................56

3.1.2. Cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực của KBNN Huyện Đại Từ...........................57

3.2. Thực trạng công tác quản lý thu Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà

nước huyện Đại Từ.........................................................................................60

3.2.1. Kết quả công tác lập kế hoạch dự toán thu ngân sách trên địa bàn ................60

3.2.2. Kết quả công tác quản lý thu NSNN qua KBNN trên địa bàn........................61

3.2.3. Kết quả công tác quản lý thu NSNN qua KBNN trên địa bàn theo hàng năm .......65

3.2.4. Một số đánh giá công tác quản lý thu NS qua KBNN huyện Đại Từ.............73

3.2.5. Nhận xét công tác quản lý thu NSNN qua KBNN tại huyện Đại Từ .............88

3.2.6. Những yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý thu NSNN qua KHNN

tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ..............................................................92

Chương 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU

NSNN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN ĐẠI TỪ - TỈNH

THÁI NGUYÊN ...........................................................................................97

4.1. Định hướng phát triển và mục tiêu của công tác quản lý thu NS qua KBNN......97

4.1.1. Định hướng......................................................................................................97

4.1.2. Mục tiêu của công tác quản lý thu NS trong thời gian tới ..............................98

4.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu NSNN qua KBNN

tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ............................................................100

4.2.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ kế toán viên làm công tác thu NSNN qua

KBNN...........................................................................................................100

4.2.2. Tăng cường thẩm quyền của KBNN cơ sở trong khai thác chương trình

ứng dụng.......................................................................................................104

4.2.3. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa KBNN và cơ quan thu ...........................108

KẾT LUẬN............................................................................................................112

TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................114

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 11 lần - Cập nhật: 20:01 05/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp