Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước MTV Diesel Sông Công

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước MTV Diesel Sông Công

Cập nhật: 19:54 Ngày 12/04/2016

Báo cáo thực tập nhân sự  là Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước MTV Diesel Sông Công  đạt 9 điểm    

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 2

4. Ý nghĩa khoa học và một số đóng góp của luận văn .................................... 3

5. Bố cục luận văn............................................................................................. 4

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÀO TẠO VÀ

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ........................................................... 5

1.1. Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.............................. 5

1.1.1. Nguồn nhân lực ................................................................................. 5

1.1.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ............................................... 5

1.2. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực............................ 8

1.2.1. Đào tạo trong công việc .................................................................... 8

1.2.2. Đào tạo ngoài công việc.................................................................. 11

1.3. Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo và phát triển ........................... 18

1.3.1. Các vấn đề về mặt chiến lược ......................................................... 18

1.3.2. Trình tự xây dựng một chương trình đào tạo và phát triển

nguồn nhân lực.......................................................................................... 20

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hoạt động đào tạo và phát triển

nguồn nhân lực ................................................................................................ 24

1.4.1 Nhân tố bên trong............................................................................. 24

1.4.2 Nhân tố bên ngoài ............................................................................ 26

1.5. Cơ sở thực tiễn về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực......................... 29

1.5.1. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - kinh nghiệm của các

nước phát triển .......................................................................................... 30

1.5.2. Bài học rút ra cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và

Công ty TNHH Nhà nước MTV Diesel Sông Công nói riêng: ................ 32

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 35

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 35

2.2. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 35

2.2.1. Cơ sở phương pháp luận ................................................................. 35

2.2.2. Các phương pháp cụ thể.................................................................. 35

2.2.3. Mô hình hồi quy tuyến tính............................................................. 39

2.2.4. Giả thuyết nghiên cứu..................................................................... 40

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ................................................................... 40

Chương 3. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN

NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NN MTV DIESEL SÔNG CÔNG..........41

3.1. Lịch sử hình thành và phát triển............................................................... 41

3.1.1. Lịch sử hình thành........................................................................... 41

3.1.2. Ngành nghề kinh doanh .................................................................. 43

3.1.3. Đặc điểm về công nghệ................................................................... 44

3.1.4. Cơ cấu tổ chức ................................................................................ 45

3.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh ........................................................ 48

3.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công

ty TNHH NN MTV Diesel Sông Công........................................................... 53

3.2.1. Quy mô đào tạo............................................................................... 53

3.2.2. Cơ cấu đào tạo................................................................................. 54

3.2.3. Ngân sách cho đào tạo .................................................................... 56

3.2.4. Nội dung chương trình đào tạo ....................................................... 56

3.2.5. Trình tự xây dựng một chương trình đào tạo và phát triển

nguồn nhân lực.......................................................................................... 58

3.2.6. Các phương pháp đào tạo được áp dụng tại Công ty TNHH

NN MTV Diesel Sông Công..................................................................... 62

3.2.7. Thực trạng thỏa mãn công tác đào tạo và phát triển nguồn

nhân lực của người lao động tại Công ty TNHH NN MTV Diesel

Sông Công................................................................................................. 67

3.3. Một số hạn chế của công tác đào tạo ....................................................... 84

3.3.1. Những bất cập còn tồn tại trong công tác đào tạo .......................... 84

3.3.2. Nguyên nhân làm giảm hiệu quả đào tạo........................................ 84

Chương 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH

NN MTV DIESEL SÔNG CÔNG................................................................ 86

4.1. Chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của công ty ........................... 86

4.2. Báo cáo thực tập Quan điểm, định hướng về công tác đào tạo và phát triển nguồn

nhân lực ........................................................................................................... 87

4.3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn

nhân lực tại công ty TNHH NN MTV Diesel Sông Công.............................. 89

4.3.1. Hoàn thiện cơ chế chính sách về việc đào tạo, sử dụng lao

động sau đào tạo và cơ hội thăng tiến....................................................... 89

4.3.2. Hoàn thiện công tác tổ chức đào tạo............................................... 92

4.3.3. Tăng cường đánh giá hiệu quả công việc sau đào tạo .................... 98

4.3.4. Hoàn thiện công tác đánh giá công việc của người lao động ......... 98

KẾT LUẬN.................................................................................................... 99

TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 100

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 12 lần - Cập nhật: 19:54 12/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp