Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính theo kết quả đo đạc bản đồ địa chính tỉnh Bắc Kạn

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính theo kết quả đo đạc bản đồ địa chính tỉnh Bắc Kạn

Cập nhật: 20:17 Ngày 23/04/2016

Báo cáo thực tập Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính theo kết quả đo đạc bản đồ địa chính tại xã Quang Thuận, Huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Đặt vấn đề ................................................................................................. 1

2. Mục tiêu của đề tài .................................................................................... 2

2.1 Mục tiêu tổng quát .................................................................................. 2

2.2 Mục tiêu cụ thể........................................................................................ 2

Chương 1:TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU.................................. 3

1.1 Cơ sở khoa học của đề tài ....................................................................... 3

1.1.1 Lịch sử cơ sở lí luận của đề tài ........................................................ 3

1.1.2 Cơ sở pháp lý của đề tài.................................................................. 11

1.2 Khái quát những quy định tổng quan về lập Hồ sơ địa chính và cấp

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất............................................................ 15

1.2.1 Tổng quan về hệ thống hồ sơ địa chính.......................................... 15

1.2.2 Các quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ............. 22

1.2.3 Quy trình đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất . 25

1.2.4. Một số quy định về ĐKĐĐ, cấp GCNQSDĐ........................................26

1.3. Tình hình đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

trong toàn quốc............................................................................................ 27

1.3.1 Tình hình lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất trong toàn quốc ......................................................................... 27

1.3.2 Tình hình lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất tại tỉnh Bắc Kạn ........................................................................ 31

1.3.3 Tình hình lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn........................................ 32

Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................ 34

2.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu......................................................... 34

2.2 Thời gian và địa điểm nghiên cứu......................................................... 34

2.3 Nội dung nghiên cứu............................................................................. 34

2.4 Phương pháp nghiên cứu....................................................................... 37

2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp............................................. 37

2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp .............................................. 37

2.4.3 Phương pháp tổng hợp, xử lí và phân tích số liệu .......................... 38

2.4.4 Phương pháp biểu đạt số liệu và thông tin thu thập ....................... 38

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN........................ 39

3.1 Khái quát tình hình cơ bản của xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông,

tỉnh Bắc Kạn................................................................................................ 39

3.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên..................................... 39

3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội ............................................................... 42

3.1.3 Hiện trạng sử dụng đất của xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông,

tỉnh Bắc Kạn ............................................................................................ 46

3.1.4 Thực trạng công tác quản lí nhà nước về đất đai tại xã Quang

Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn................................................ 49

3.2. Đánh giá công tác lập hồ sơ địa chính cho hộ gia đình, cá nhân trên

địa bàn xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Trước và sau

khi đo đạc bản đồ địa chính ........................................................................ 55

3.2.1. Đánh giá quy trình lập hồ sơ địa chính tại xã Quang Thuận, huyện

Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn....................................................................... 55

3.2.2. Đánh giá kết quả lập hồ sơ địa chính để quản lí đất của hộ gia

đình, cá nhân tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

theo thời gian ........................................................................................... 56

3.2.3. Đánh giá kết quả lập hồ sơ địa chính để quản lí đất của các hộ gia

đình, cá nhân tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

theo loại đất.............................................................................................. 58

3.2.4. Đánh giá công tác lập hồ sơ địa chính để quản lí đất của các hộ

gia đình, cá nhân tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

theo phiếu điều tra.................................................................................... 59

3.3. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia

đình, cá nhân tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn trước

và sau khi đo đạc bản đồ địa chính ............................................................. 60

3.3.1. Đánh giá quy trình cấp giấy chứng nhận quền sử dụng đất hộ gia

đình, cá nhân tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ... 60

3.3.2. Đánh giá kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ

chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Quang Thuận, huyện Bạch

Thông, tỉnh Bắc Kạn theo thời gian......................................................... 63

3.3.3. Đánh giá kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ

gia đình cá nhân trên địa bàn xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh

Bắc Kạn theo loại đất............................................................................... 68

3.3.4. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ

gia đình cá nhân trên địa bàn xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh

Bắc Kạn theo phiếu điều tra..................................................................... 68

3.3.5. So sánh kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã

Quang Thuận và xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ... 73

3.4. Những khó khăn, tồn tại và giải pháp của công tác lập hồ sơ địa chính,

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức hộ gia đình, cá nhân

tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ............................. 73

3.4.1 Những khó khăn, tồn tại ................................................................. 73

3.4.2 Giải pháp......................................................................................... 74

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ........................................................................... 76

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 78

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 20:17 23/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp