Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố Bắc Giang

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố Bắc Giang

Cập nhật: 19:49 Ngày 08/03/2016

Báo cáo thực tập là Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố Bắc Giang giai đoạn từ 2005 đến 2013  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài:......................................................................................1

2. Mục đích, yêu cầu của đề tài................................................................................2

2.1. Mục đích của đề tài...........................................................................................2

2.2. Yêu cầu của đề tài.............................................................................................3

2.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài...........................................................3

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC BỔI THƯỜNG, HỖ TRỢ

GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG..................................................................................4

1.1. Cơ sở lý luận về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư...............................4

1.1.1. Một số khái niệm liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ

và tái định cư...........................................................................................................4

1.1.2. Các quan điểm chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư......................5

1.1.3. Đặc điểm của công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư................................7

1.2. Chính sách bồi thường, hỗ trợ của một số nước trên thế giới.............................8

1.2.1. Trung Quốc ...................................................................................................8

1.2.2. Hàn Quốc.....................................................................................................10

1.2.3. Ấn Độ..........................................................................................................11

1.2.4. Nhận xét, đánh giá .......................................................................................12

1.3. Một số quy định của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và

TĐC ở Việt Nam ...................................................................................................13

1.3.1. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 1992 ......................13

1.3.2. Các quy định về bồi thường, hỗ trợ tại Luật đất đai năm 2003 .....................13

1.3.3. Các quy định tại Bộ Luật dân sự 2005 .........................................................15

1.3.4. Các quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP..........................................16

1.3.5. Quy định tại Nghị định số 84/2007/NĐ-CP..................................................17

1.3.6. Các quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP............................................18

1.4. Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi

đất tại Việt Nam ....................................................................................................20 

1.4.1 Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi nhà nước

thu hồi đất tại Việt Nam ........................................................................................20

1.4.2 Những ưu nhược điểm trong quá trình thực hiện bồi thường,

hỗ trợ và TĐC thời gian qua ..................................................................................22

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .....................25

2.1. Đối tượng và địa bàn nghiên cứu ....................................................................25

2.2. Nội dung nghiên cứu......................................................................................25

3.3 Phương pháp nghiên cứu .................................................................................25

3.3.1 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu, tài liệu........................................25

3.3.2 Phương pháp điều tra thực tế.....................................................................26

3.3.3 Phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh 

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN............................27

3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên - xã hội và hiện trạng quản lý sử dụng

đất thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. .............................................................27

3.1.1. Điều kiện tự nhiên .......................................................................................27

3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội.............................................................................32

3.1.3. Đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường

của thành phố Bắc Giang.......................................................................................34

3.2. Tình hình quản lý đất đai và hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn

 thành phố Bắc Giang ............................................................................................37

3.2.1. Tình hình quản lý đất đai ............................................................................37

3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất.................................................................................40

3.3. Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn 2005-2013 .............................42

3.3.1. Tổng hợp số dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB ...............................42

3.3.2. Những tồn tại vướng mắc và nguyên nhân ...................................................43

3.4. Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại 2 dự án. .....................46

3.4.1. Đánh giá kết quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự

án Đường tỉnh lộ 293 do Nhà nước là chủ đầu tư:..................................................46 

3.4.2. Kết quả đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án Chợ

Song Mai, thành phố Bắc Giang (do Doanh nghiệp làm chủ đầu tư) ...........................53

3.5. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác thực hiện bồi thường giải

phóng mặt bằng giữa 2 dự án Đường tỉnh lộ 293 (do Nhà nước là chủ đầu tư) và dự

án Chợ Song Mai (do Doanh nghiệp là chủ đầu tư)....................................................60

3.5.1.Tổ chức thực hiện:........................................................................................60

3.5.2. Những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được và giải pháp trong công tác thực

hiện bồi thường giải phóng mặt bằng giữa 2 dự án ................................................62

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................................75

TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................76 

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 19:49 08/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp