Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án tỉnh Thái Nguyên

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án tỉnh Thái Nguyên

Cập nhật: 20:09 Ngày 23/04/2016

Báo cáo thực tập Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008-2013  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài.......................................................................................1

2. Mục tiêu của đề tài ..............................................................................................3

2.1. Mục tiêu tổng quát............................................................................................3

2.2. Mục tiêu cụ thể.................................................................................................3

3. Ý nghĩa của đề tài................................................................................................3

Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU............................................4

1.1. Cơ sở lý luận của công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.............................4

1.1.1. Khái niệm về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư............................4

1.1.2. Đặc điểm của công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng................................5

1.1.3. Những yếu tố tác động đến công tác bồi thường GPMB.................................6

1.1.4. Về tái định cư ..............................................................................................10

1.2. Cơ sở pháp lý của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng...........................12

1.2.1. Các văn bản pháp quy của nhà nước: ...........................................................12

1.2.2. Các văn bản pháp quy của địa phương:........................................................13

1.3. Cơ sở thực tiễn: ..............................................................................................14

1.3.1. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi

đất - kinh nghiệm Quốc tế và một số nước trên thế giới.........................................14

1.3.2. Tình hình thực hiện chính sách bồi thường, GPMB, hỗ trợ và Tái định cư ở

Việt Nam, và một số tỉnh thành: ...........................................................................17

1.4. Thực trạng công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ và TĐC của tỉnh

Thái Nguyên..........................................................................................................23

1.5. Tác động của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đến phát triển

cơ sở hạ tầng và đời sống kinh tế - xã hội ..............................................................25

1.5.1. Đối với sự phát triển cơ sở hạ tầng...............................................................25

1.5.2. Đối với sự phát triển kinh tế - xã hội............................................................26

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.28

2.1. Đối tượng, địa bàn nghiên cứu........................................................................28

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu ..................................................................................28

2.1.2. Địa bàn nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu..................................................28

2.2. Nội dung nghiên cứu ......................................................................................28

2.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và tình hình quản lý, sử dụng đất đai

của huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên..................................................................28

2.2.2. Đánh giá công tác bồi thường GPMB trên địa bàn huyện Đồng Hỷ,

tỉnh Thái Nguyên...................................................................................................28

2.2.3. Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tại hai dự án.............28

2.2.4. Ảnh hưởng của việc thực hiện chính sách thu hồi, bồi thường đất đến

đời sống của người dân..........................................................................................28

2.2.5. Thuận lợi, khó khăn và một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách bồi

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa huyện Đồng Hỷ,

tỉnh Thái Nguyên...................................................................................................29

2.3. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................29

2.3.1. Phương pháp thu thập và kế thừa số liệu, tài liệu (phương pháp thừa kế) ....29

2.3.2. Phương pháp điều tra người dân thông qua phiếu điều tra............................29

2.3.3. Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu.............................................................29

2.3.4. Phương pháp chuyên gia..............................................................................29

Chương 3.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.................................................................30

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và tình hình quản lý, sử dụng đất

của huyện Đồng Hỷ...............................................................................................30

3.1.1. Điều kiện tự nhiên và các nguồn tài nguyên.................................................30

3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên......................32

3.1.3. Tình hình quản lý Nhà nước về đất đai, hiện trạng sử dụng đất của

huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên ........................................................................37

3.2. Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đồng

Hỷ, tỉnh Thái Nguyên ............................................................................................44

3.2.1. Đánh giá trình tự thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại

huyện Đồng Hỷ. ....................................................................................................44

3.2.2. Thực trạng công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ và TĐC của

huyện Đồng Hỷ .....................................................................................................46

3.3. Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước

thu hồi đất tại 02 dự án trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên ................50

3.3.1. Giới thiệu chung về 02 dự án nghiên cứu:....................................................50

3.3.2. Công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại 02 dự án ..............53

3.4. Ảnh hưởng của việc thực hiện chính sách thu hồi, bồi thường đất đến

đời sống của người dân..........................................................................................68

3.4.1. Tình hình chung về bồi thường, hỗ trợ.........................................................68

3.4.2. Đánh giá tác động của công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ TĐC đến

đời sống, việc làm và thu nhập của người bị thu hồi đất tại 02 dự án nghiên cứu ...69

3.5. Thuận lợi, khó khăn và gải pháp nâng cao hiệu quả về công tác bồi thường

GPMB khi Nhà nước thu hồi đất trên địa huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên........77

3.5.1. Thuận lợi .....................................................................................................77

3.5.2. Khó khăn, tồn tại .........................................................................................78

3.5.3. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường,

GPMB, hỗ trợ và TĐC khi Nhà nước thu hồi đất tại huyện Đồng Hỷ: ...................79

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 14 lần - Cập nhật: 20:09 23/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp