Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Cơ chế tự chủ về tài chính tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang

Cơ chế tự chủ về tài chính tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang

Cập nhật: 19:38 Ngày 13/03/2016

Báo cáo thực tập kế toán Hoàn thiện cơ chế tự chủ về tài chính tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................................... 1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ............................................................................... 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu........................................................................... 3

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ................................................................ 3

5. Bố cục của luận văn ................................................................................................ 3

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ

TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP......................... 4

1.1. Một số vấn đề cơ bản về cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp

công lập ....................................................................................................................... 4

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò, lợi ích của cơ chế tự chủ tài chính trong

đơn vị sự nghiệp công lập ........................................................................................... 4

1.1.2. Đơn vị sự nghiệp ............................................................................................... 7

1.2. Cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập .............................. 8

1.2.1. Sự cần thiết ra đời cơ chế tự chủ tài chính trong đơn vị SN công lập .............. 8

1.2.2. Khái quát quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính tại các đơn vị

sự nghiệp công lập..................................................................................................... 12

1.2.3. Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp

công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động và đối với đơn vị sự nghiệp công

lập bảo đảm một phần chi phí hoạt động .................................................................. 13

1.2.4. Quyền tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công do NSNN bảo đảm

toàn bộ kinh phí hoạt động........................................................................................ 15

1.2.5. Nguyên tắc thực hiện quyền tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp

công lập ..................................................................................................................... 15

1.2.6. Tổng quan về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị

sự nghiệp giáo dục, dạy nghề ở Việt Nam thời gian qua .......................................... 16

1.3. Kinh nghiệm thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại một số cơ sở giáo dục,

đào tạo ....................................................................................................................... 21

1.3.1. Kinh nghiệm thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại một số cơ sở giáo dục,

đào tạo ....................................................................................................................... 21

1.3.2. Một số bài học rút ra từ kinh nghiệm thực hiện cơ chế tự chủ tài chính

cho Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật-Công nghệ Tuyên Quang .............................. 23

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU....................................................... 25

2.1. Câu hỏi nghiên cứu............................................................................................. 25

2.2. Các phương pháp nghiên cứu ............................................................................. 25

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu .......................................................................... 25

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu................................................................................. 25

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu............................................................................... 27

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ............................................................................. 27

2.3.1. Nhóm chỉ tiêu về dự toán ................................................................................ 28

2.3.2. Nhóm chỉ tiêu về các khoản thu ...................................................................... 28

2.3.3. Nhóm chỉ tiêu về các khoản chi ...................................................................... 28

2.3.4. Nhóm chỉ tiêu về chênh lệch thu - chi tài chính.............................................. 28

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................................. 29

3.1. Khái quát về Trường CĐN Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang ....................... 29

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Trường CĐN Kỹ thuật – Công

nghệ Tuyên Quang .................................................................................................... 29

3.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Trường Cao đẳng nghề Kỹ

thuật – Công nghệ Tuyên Quang .............................................................................. 30

3.2. Thực trạng cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật –

Công nghệ Tuyên Quang .......................................................................................... 34

3.2.1. Sự hình thành cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật

– Công nghệ Tuyên Quang ....................................................................................... 34

3.2.2. Thực trạng cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật –

Công nghệ Tuyên Quang .......................................................................................... 35

3.3. Đánh giá chung về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại Trường

Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang ............................................... 67

3.3.1. Những kết quả đạt được .................................................................................. 67

3.3.2. Một số hạn chế và nguyên nhân...................................................................... 69

Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ VỀ TÀI

CHÍNH TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ

TUYÊN QUANG..................................................................................................... 76

4.1. Định hướng phát triển trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ

Tuyên Quang ............................................................................................................ 76

4.2. Quan điểm hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đối với trường Cao đẳng

nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang................................................................ 79

4.3. Giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ

thuật – Công nghệ Tuyên Quang .............................................................................. 80

4.3.1. Báo cáo thực tập Nâng cao nhận thức về cơ chế tự chủ tài chính đối với cán bộ, viên chức

trong đơn vị ............................................................................................................... 80

4.3.2. Chủ động khai thác nguồn thu đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên, tăng

tính tự chủ về tài chính của nhà trường..................................................................... 81

4.3.3. Phân bổ hợp lý nguồn kinh phí cho nhiệm vụ chi thường xuyên, đảm bảo

các khoản chi được thực hiện một cách tiết kiệm, hiệu quả ..................................... 83

4.3.4. Hoàn thiện, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với thực tiễn .............. 85

4.3.5. Đổi mới phương pháp lập dự toán đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính theo

cơ chế tự chủ ............................................................................................................. 86

4.3.6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn ............ 86

4.3.7. Nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức bộ máy,

biên chế ..................................................................................................................... 87

4.4. Một số kiến nghị................................................................................................. 88

4.4.1. Đối với Chính phủ........................................................................................... 88

4.4.2. Đối với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ............................................... 88

4.4.3. Đối với UBND tỉnh Tuyên Quang .................................................................. 89

KẾT LUẬN.............................................................................................................. 90

TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 92

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 8 lần - Cập nhật: 19:38 13/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp