Thư viện tài liệu mẫu
Home row QUY ĐỊNH row Quy Định Chung row Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Cập nhật: 17:25 Ngày 22/08/2016


CHINH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 TRÊN SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TAILIEUMAU.VN

Qui định bảo mật của Tailieumau.vn được đưa ra nhằm giúp các thành viên hiểu được việc cung cấp thông tin cho Tailieumau.vn và Tailieumau.vn sẽ sử dụng nguồn thông tin đó như thế nào, đồng thời giúp bạn có những Quyết định sáng suốt khi sử dụng từng chức năng của Tailieumau.vn tại địa chỉ website Tailieumau.vn.
 
Khi sử dụng hoặc truy cập vào Tailieumau.vn, bạn mặc nhiên chấp nhận tất cả những điều khoản trong Chính sách bảo mật này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến Qui định này, bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: Tailieumau.vngmail.com

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Tailieumau.vn là dịch vụ internet dành cho cộng đồng trực tuyến. Khi bạn đăng ký làm thành viên, bạn cần cung cấp cho chúng tôi những thông tin cá nhân như: tên, địa chỉ email, kinh nghiệm làm việc, học vấn, sở thích và một số thông tin khác được gọi là Hồ sơ cá nhân. Là một phần của thủ tục đăng ký, mỗi thành viên tailieumau.vn tạo một Hồ sơ cá nhân riêng.
 
Mọi thông tin tailieumau.vn thu thập được nhằm mục đích đảm bảo mọi quyền lợi của các thành viên. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ thông tin tài khoản đã đăng ký bao gồm tên tài khoản, mật khẩu, email.

Khi bạn tạo Hồ sơ cá nhân, bạn có lựa chọn thông tin để hiển thị cho “Mọi người”, cho “Network”, cho “Kết nối trực tiếp” hoặc không cho hiển thị.

- Nếu bạn quyết định hiển thị thông tin nào cho “Mọi người”, tất cả mọi người đến trang web tailieu.vn đều có thể xem được thông tin đó. 

- Nếu bạn quyết định hiển thị thông tin nào cho “Network”, chỉ những người trong network của bạn (quan hệ cấp 1 và cấp 2) mới có thể xem được thông tin đó.

- Nếu bạn quyết định hiển thị thông tin nào cho “Kết nối trực tiếp”, chỉ những người nào trực tiếp kết nối với bạn (quan hệ cấp 1) mới có thể xem được thông tin đó.

- Nếu bạn quyết định không hiển thị thông tin, không ai ngoài bạn có thể thấy được thông tin đó. 

Vì vậy, bạn nên thận trọng vì các thành viên khác có thể đọc, thu thập, hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo mục đích của họ. Họ có thể gửi tới bạn những tin nhắn mà bạn không muốn nhận.

Trong trường hợp các thành viên phát hiện hành vi lạm dụng trái phép, vi phạm chính sách bảo mật, thông tin về tài khoản của mình thì cần báo ngay cho tailieumau.vn để đưa ra phương án xử lý kịp thời.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website tailieumau.vn sử dụng thông tin các thành viên cung cấp để:

+ Gửi email thông báo dịch vụ hàng tháng và thông báo những chương trình khuyến mại dành cho khách hàng.

+ Gửi thông tin trao đổi xác nhận thông tin sử dụng dịch vụ của khách hàng đối với các dịch vụ của công ty.

+ Liên lạc với thành viên trong một số trường hợp đặc biệt.

+ Không sử dụng thông tin cá nhân của các thành viên ngoài mục đích liên quan đến những giao dịch trên tailieumau.vn

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, hoặc thông tin về việc sử dụng website Tailieumau.vn của bạn (chẳng hạn các khu vực bạn ghé thăm, hay các dịch vụ mà bạn truy cập), trừ năm nội dung sau đây:

+ Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho các nhóm thứ ba nếu bạn đồng ý. Ví dụ, nếu bạn cho biết bạn muốn nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên hệ của bạn cho bên thứ ba đó, ví dụ người sử dụng lao động, các nhà tuyển dụng, người thu thập dữ liệu, nhân viên thị trường hoặc những người khác với mục đích gửi email cho bạn hay liên lạc với bạn theo cách khác. Chúng tôi có thể dùng dữ liệu đã có về bạn (như các mối quan tâm hay sở thích mà bạn đã trình bày) để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể nào không.

+ Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về tiếp thị, xử lý thẻ tín dụng hoặc các hình thức thanh toán khác, và dịch vụ cho khách hàng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

+ Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: 

(a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo qui trình của luật pháp

 (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của pháp nhân sở hữu trang web tailieu.vn.com, hoặc các công ty đối tác

(c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia

(d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng

+ Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn pháp nhân sở hữu trang web Tailieumau.vn, bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi.

+ Chúng tôi có thể dùng tên bạn, tên hay logo của công ty bạn, hay thông tin khác từ tài khoản của bạn cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị của tailieumau.vn. Ví dụ, các tên hay logo công ty có thể được dùng trong quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, phương tiện bán hàng, áp phích quảng cáo và các tài liệu khác liên quan đến tailieumau.vn.

- Tailieumau.vn cũng có thể chia sẻ thông tin vô danh về khách ghé thăm các mục của tailieumau.vn với các khách hàng, đối tác và bên thứ ba khác để họ có thể hiểu về các loại khách tới thăm website tailieu.vn và cách họ sử dụng site.

Tailieumau.vn có thể chứa các liên kết tới các web site khác. Dĩ nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm về những hoạt động của bạn trên các web site đó. Các bạn nên thận trọng tìm hiểu những qui định về quyền riêng tư của các Website đó trước khi cung cấp các thông tin cá nhân, nếu không thông tin cá nhân của bạn sẽ bị sử dụng không đúng mục đích.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu thông tin của thành viên sẽ được lưu trữ tại Tailieumau.vn cho đến khi có yêu cầu từ phía thành viên về việc xóa bỏ. Ngoài ra, mọi thông tin này sẽ được lưu trữ trên hệ thống kiểm soát, máy chủ của Tailieumau.vn

4.  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
o Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Sao Nam Việt
o Địa chỉ: 134/36/26  Bãy Sậy, Phường 04, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam 
o Email: tailieumau.vn@gmail.com
o Điện thoại: +84 948 498 186 - +84 973 287 149

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có thể đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký để cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra lại dữ liệu cá nhân của mình. Ngoài ra, trong trường hợp phát hiện hành vi tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3, thành viên có quyền gửi đơn khiếu nại đến Ban quản lý tailieumau.vn để được xác nhận, xử lý và hướng dẫn thành viên khôi phục thông tin và bảo mật tài khoản.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Website tailieumau.vn cam kết bảo mật thông tin cá nhân các thành viên. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi được sự đồng ý của người dùng (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác).

- Không sử dụng, chuyển giao hay tiếc lộ thông tin cá nhân của thành viên cho bên thứ 3 nào khác mà không được sự đồng ý.

- Trong trường hợp bất khả kháng như bị hacker tấn công, tailieumau.vn sẽ thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng để điều tra và xử lý kịp thời

- Các cá nhân khi đăng ký thành viên yêu cầu cần khai báo đầy đủ thông tin cá nhân như Họ và tên, địa chỉ liên lạc, Email, điện thoại… và tự chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin đã cung cấp.

- Trong trường hợp những thông tin kê khai ban đầu không chính xác, Ban Quản trị Tailieumau.vn sẽ không chịu trách nhiệm cũng như giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến quyền lợi của thành viên.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ với BQT Website:

Admin: Nguyễn Văn Công

SĐT: 0948.498.186 

Mail: tailieumau.vn@gmail.com

Skybe: vancong6868

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp