Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập QTKD row Chiến lược xuất khẩu cà phê nhân của Việt Nam sang thị trường Châu Âu đến năm 2020

Chiến lược xuất khẩu cà phê nhân của Việt Nam sang thị trường Châu Âu đến năm 2020

Cập nhật: 11:09 Ngày 04/12/2015

Báo cáo thực tập quản trị kinh doanhChiến lược xuất khẩu cà phê nhân của Việt Nam sang thị trường Châu Âu đến năm 2020 hay để các bạn tham khảo

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề 1
2. Tính cấp thiết của đề tài 2
3. Mục tiêu nghiên cứu 4
4. Phương pháp nghiên cứu 4
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5
6. Nội dung và kết cấu luận văn 5
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Chiến lược xuất khẩu 6
1.1.1.Khái niệm về chiến lược xuất khẩu 6
1.1.2.Các loại hình chiến lược xuất khẩu 7
1.1.3.Những vấn đề cơ bản của chiến lược xuất khẩu 8
1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược 10
1.2.1 Các yếu tố bên trong ngành 10
1.2.2 Các yếu tố bên ngoài ngành 12
1.2.2.1 Các yếu tố môi trường vĩ mô 12
1.2.2.2 Các yếu tố môi trường vi mô 14
1.3 Các chiến lược áp dụng cho ngành xuất khẩu cà phê 16
1.3.1 Chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm 16
1.3.2 Chiến lược cạnh tranh về giá 16
1.3.3 Chiến lược mở rộng thị trường 16
1.3.4 Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm 17
CHƯƠNG 2: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU VÀ THỰC TRẠNG
2.1. Tổng quan về ngành cà phê việt nam - Thực trạng xuất khẩu cà phê tại Việt Nam 19
2.1.1. Tổng quan về ngành cà phê Việt Nam 19
2.1.1.1 Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu (phân loại cà phê arabica và robusta) 22
2.1.1.2 Chất lượng cà phê xuất khẩu 23
2.1.1.3 Gía cà phê xuất khẩu 23
2.1.1.4 Hình thức xuất khẩu cà phê chủ yếu của Việt Nam 24
2.1.1.5 Thị trường xuất khẩu 26
2.1.1.6. Những thuận lợi của ngành cà phê 22
2.1.1.7. Những khó khăn của ngành cà phê 29
2.1.2 Tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu cà phê trên thế giới 30
2.1.3. Tình hình xuất khẩu cà phê sang thị trường Châu Âu trong những năm qua 33
2.1.3.1 Khái quát về thị trường Châu Âu 33
2.1.3.2 Hệ thống phân phối mặt hàng cà phê trên thị trường EU 33
2.1.3.3 Các quy định của EU đối với nhập khẩu cà phê 34
2.1.3.4 Những thuận lợi và khó khăn của việc xuất khẩu cà phê vào thị trường EU 39
2.1.3.5 Tình hình xuất khẩu cà phê sang thị trường Châu Âu 41
2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu cà phê sang thị trường Châu Âu 42
2.2.1. Phân tích môi trường bên trong ngành cà phê (IFE) 43
2.2.1.1. Nhân lực 43
2.2.1.2. Công nghệ chế biến cà phê 43
2.2.1.3. Tài chính 44
2.2.1.4. Hoạt động nghiên cứu và phát triển 45
2.2.1.5. Chính sách marketing 45
2.2.1.6. Thông tin 45
2.2.1.7. Chi phí sản xuất 46
2.2.1.8. Năng suất 46
2.2.1.9. Năng lực quản lý: 47
2.2.1.10. Chất lượng cà phê 47
2.2.1.11. Bao bì, bao gói, bảo quản, vận chuyển: 48
2.2.1.12. Gía cả sản phẩm 48
2.2.1.13. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 48
2.2.2. Phân tích môi trường bên ngoài ngành cà phê (EFE) 49
2.2.2.1 Môi trường vĩ mô 49
2.2.2.2. Môi trường vi mô 54
2.2.2.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 58
CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CÀ PHÊ SANG THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU GIAI ĐOẠN 2014 ĐẾN 2020
3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của ngành cà phê Việt Nam 60
3.2. Xây dựng và lựa chọn chiến lược xuất khẩu sang thị trường Châu Âu 62
3.2.1. Sử dụng ma trận SWOT để đưa ra các phương án chiến lược 62
3.2.2. Sử dụng ma trận SPACE định vị chiến lược 63
3.2.3. Sử dụng ma trận QSPM để đánh giá và quyết định các chiến lược 65
3.2.4. Lựa chọn chiến lược đến năm 2020 74
3.3. Giải pháp và kiến nghị 77
3.3.1 Một số giải pháp 77
3.3.1.1 Nâng cao chất lượng cà phê và vệ sinh an toàn thực phẩm 77
3.3.1.2 Đa dạng hóa sản phẩm và hướng đến cà phê có giá trị cao 78
3.3.1.3 Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cà phê xuất khẩu 78
3.3.2 Kiến nghị 79
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: RAR - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 11:09 04/12/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp