Thư viện tài liệu mẫu
Home row TÀI LIỆU KHÁC row Báo cáo thực tập y dược row Chỉ số hóa sinh của người bị gút được hỗ trợ điều trị bằng thảo dược tại khu vực phía bắc

Chỉ số hóa sinh của người bị gút được hỗ trợ điều trị bằng thảo dược tại khu vực phía bắc

Cập nhật: 20:26 Ngày 12/04/2016

Báo cáo thực tập Y Dược là Nghiên cứu một số chỉ số hóa sinh của người bị gút được hỗ trợ điều trị bằng thảo dược tại khu vực phía bắc  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU........................................................................................................... 1

1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................................2

3. Nội dung nghiên cứu..................................................................................................2

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU........................................................... 4

1.1. Sơ lƣợc lịch sử bệnh gút..........................................................................................4

1.2. Một số đặc điểm của bệnh gút...............................................................................5

1.2.1. Khái niệm bệnh gút ................................................................................. 5

1.2.2. Đặc điểm của bệnh gút............................................................................ 5

1.3.1. Phân loại theo nguyên nhân .................................................................... 6

1.3.1.1. Gút nguyên phát ................................................................................... 6

1.3.1.2. Gút thứ phát.......................................................................................... 7

1.3.1.3. Gút do các bất thƣờng về enzym.......................................................... 7

1.3.2. Phân loại theo thể lâm sàng..................................................................... 7

1.3.2.1. Gút cấp tính .......................................................................................... 7

1.3.2.2. Gút mạn tính......................................................................................... 9

1.4. Nguyên nhân và cơ chế phát sinh bệnh gút.........................................................11

1.4.1. Nguồn gốc của acid uric máu ngoại vi.................................................. 11

1.4.2. Cơ chế phát sinh bệnh gút..................................................................... 14

1.5. Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh gút............................................................................15

1.6. Mối liên quan giữa rối loạn chuyển hóa lipid và bệnh gút .................................15

1.7. Một số loại chế phẩm từ thảo dƣợc dùng trong hỗ trợ điều trị bênh gút ...........17

1. 8. Tình hình nghiên cứu bệnh gút trên thế giới và Việt Nam................................19

1.8.1 Trên thế giới........................................................................................... 19

1.8.2 Tại Việt Nam......................................................................................... 19

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......... ……21

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu............................................................................................21

2.2.1. Tiêu chuẩn chọn đối tƣợng nghiên cứu................................................. 21

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ ................................................................................ 21

2.2. Vật liệu thiết bị nghiên cứu...................................................................................22

2.2.1. Các chế phẩm thảo dƣợc dùng trong nghiên cứu.................................. 22

2.2.2. Hóa chất................................................................................................. 23

2.2.3. Thiết bị .................................................................................................. 23

2.3. Địa điểm nghiên cứu .............................................................................................24

2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu ......................................................................................24

2.6 . Xử lý số liệu..........................................................................................................24

2.7. Kỹ thuật tiến hành..................................................................................................24

2.7.1. Kỹ thuật lấy mẫu ................................................................................... 24

2.7.2. Kỹ thuật tiến hành phân tích ................................................................. 25

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN............................ 30

3.1. Kết quả nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học của nhóm đối tƣợng nghiên cứu......30

3.1.1. Đặc điểm của nhóm ngƣời mắc bệnh gút cấp tính và mạn tính............ 30

3.1.2 Một số chỉ số sinh học của ngƣời mắc bênh gút đƣợc nghiên cứu........ 33

3.1.3. Báo cáo thực tập Một số yếu tố nguy cơ và bệnh lý kèm theo của nhóm ngƣời mắc bệnh

gút đƣợc nghiên cứu........................................................................................ 36

3.2 Kết quả nghiên cứu chỉ số hóa sinh máu của nhóm đối tƣợng nghiên cứu........40

3.2.1. Kết quả phân tích nồng độ acid uric và glucose máu ở ngƣời bị gút trƣớc và

sau điều trị .....................................................................................................................40

3.2.2. Kết quả phân tích nồng độ ure và creatinin máu .................................. 44

3.2.3. Kết quả phân tích hoạt độ enzym AST và ALT/máu ......................... 46

3.2.4. Kết quả phân tích nồng độ các lipid máu của nhóm nghiên cứu.......... 47

3.3. Kết quả các chỉ số hóa sinh nƣớc tiểu của nhóm ngƣời đƣợc nghiên cứu .......51

3.5. Kết quả phân tích các chỉ số miễn dịch của nhóm nghiên cứu...........................56

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................................... 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 64

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 20:26 12/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp