Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập khác row Chế tạo vật liệu từ Silicat và phot phat, nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng

Chế tạo vật liệu từ Silicat và phot phat, nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng

Cập nhật: 09:34 Ngày 24/01/2016

Báo cáo thực tập khác là  Chế tạo vật liệu từ Silicat và phot phat, nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nước của vật liệu và định hướng ứng dụng được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU..

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN...................................................................................3

1.1. Tác dụng sinh hóa của mangan và niken........................................................3

1.1.1. Tác dụng sinh hóa của mangan ...................................................................3

1.1.2. Tác dụng sinh hóa của niken.......................................................................3

1.2. Tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm kim loại nặng ..........................................3

1.3. Giới thiệu một số phương pháp xử lý nguồn nước bị ô nhiễm kim loại nặng .5

1.3.1. Phương pháp trao đổi ion............................................................................5

1.3.2. Phương pháp kết tủa ...................................................................................5

1.3.3. Phương pháp hấp phụ .................................................................................5

1.4. Giới thiêụ về phương pháp hấp phu................................ ̣ ...............................5

1.4.1. Sựhấp phu ̣.................................................................................................5

1.4.2. Hấp phụ trong môi trường nước ..................................................................7

1.4.3. Xác định dung lượng hấp phụ cân bằng, hiêụ suất hấp phu ̣và hiệu suất giải

hấp phụ ................................................................................................................8

1.4.4. Các mô hình cơ bản của quá trình hấp phụ .................................................9

1.4.5. Quá trình hấp phụ động trên cột................................................................11

1.5. Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử.....................................................13

1.5.1. Nguyên tắc ...............................................................................................13

1.5.2. Phương pháp đường chuẩn .......................................................................14

1.6. Một số phương pháp nghiên cứu cấu trúc vật liệu hấp phụ ..........................15

1.6.1. Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM)..................................................15

1.6.2. Phương pháp đo diện tích bề mặt riêng (BET)..........................................15

1.6.3. Phương pháp phổ hồng ngoại (IR)............................................................16

1.6.4. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD)..........................................................17

1.7. Môṭ số công trình nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại trên các loại vật

liệu chế tạo từ hóa chất.......................................................................................17

CHƯƠNG 2 THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.....20

2.1. Thiết bị và hóa chất .....................................................................................20

2.1.1. Thiết bị.....................................................................................................20

2.1.2. Hóa chất...................................................................................................20

2.2. Chế taọ vâṭ liêụ hấp phu ̣(VLHP) từ silicat và photphat ...............................21

2.3. Nghiên cứu một số đặc trưng hóa lí của vật liệu hấp phụ.............................22

2.3.1. Ảnh SEM của vật liệu hấp phụ .................................................................22

2.3.2. Diện tích bề mặt riêng của vật liệu hấp phụ ..............................................22

2.3.3. Phổ hồng ngoại của vật liệu hấp phụ.........................................................23

2.3.4. Báo cáo thực tập Giản đồ nhiễu xạ tia X của vật liệu hấp phụ...........................23

2.4. Xác định điểm đẳng điện của vật liệu hấp phụ.............................................25

2.5. Xây dưṇ g và đánh giá đường chuẩn xác điṇ h nồng đô ̣Mn(II), Ni(II) theo

phương pháp quang phổ hấp thu ̣phân tử....................26

2.5.1. Khảo sát khoảng nồng độ tuyến tính của Mn(II) .......................................26

2.5.2. Khảo sát khoảng nồng độ tuyến tính của Ni(II).........................................27

2.5.3. Dựng đường chuẩn ...................................................................................28

2.5.4. Xác định giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng của phép đo..................35

2.6. Nghiên cứu khả năng hấp phụ và một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp

phụ Mn(II), Ni(II) của VLHP theo phương pháp hấp phụ tĩnh............................36

2.6.1. Ảnh hưởng của thời gian ..........................................................................37

2.6.2. Ảnh hưởng của pH ...................................................................................38

2.6.3. Ảnh hưởng của khối lượng vật liệu...........................................................41

2.6.4. Ảnh hưởng của nồng độ đầu .....................................................................42

2.6.5. Ảnh hưởng của ion Ca(II), Zn(II), Al(III) và hỗn hợp các ion Ca(II), Zn(II),

Al(III) ................................................................................................................45

2.7. Nghiên cứu khả năng hấp phu ̣Mn(II), Ni(II) của VLHP theo phương pháp

hấp phụ đôṇ g......................................................................................................48

2.8. Xử límâũ nước thải.....................................................................................51

KẾT LUẬN..........................................................................................................54

TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................55

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 09:34 24/01/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp