Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Chất lượng nguồn nhân lực tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương

Chất lượng nguồn nhân lực tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương

Cập nhật: 15:18 Ngày 28/07/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Chất lượng nguồn nhân lực tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO CÔNG LẬP 
1.1. Chất lượng nguồn nhân lực của cơ sở đào tạo công lập 
1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực và chất lượng nhân lực 
1.1.2. Đặc điểm chất lượng nguồn nhân lực của cơ sở đào tạo công lập 
1.1.3. Tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cơ sở đào tạo công lập trong điều kiện hiện nay 
1.2. Nội dung, nhân tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực của cơ sở đào tạo công lập 
1.2.1. Nội dung chất lượng nguồn nhân lực của cơ sở đào tạo công lập
1.2.2. Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực của cơ sở đào tạo công lập 
1.3. Kinh nghiệm và bài học rút ra của một số nước trên thế giới và các đơn vị trên địa bàn về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về phát triển nguồn nhân lực 
1.3.2. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nhân lực cho Việt Nam 
1.3.3. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nhân lực cho đơn vị công lập 
1.3.4. Bài học kinh nghiệm rút ra về nâng cao chất lượng nhân lực vận dụng cho một số đơn vị sự nghiệp công lập ở Hải Dương 
1.4. Tình hình nghiên cứu về chất lượng nguồn nhân lực có liên quan 
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Câu hỏi nghiên cứu và quản lý 
2.2. Khung phân tích của luận văn 
2.3. Phương pháp nghiên cứu 
2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.3.2. Số liệu sơ cấp phục vụ cho nghiên cứu đề tài 
2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu 
2.2.4. Phương pháp tổng hợp số liệu 
2.2.5. Phương pháp phân tích
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá 
2.3.1. Các chỉ tiêu phản ánh nguồn lực đầu vào 
2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh kết quả đầu ra của quản lý 
2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu 
Chương 3. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH HẢI DƯƠNG 
3.1. Đặc điểm trên địa bàn nghiên cứu 
3.1.1. Khái quát về đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Hải Dương 
3.1.2. Khái quát về hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công của tỉnh Hải Dương 
3.1.3. Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương 
3.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương 
3.2. Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương 
3.2.1. Thực trạng trình độ nguồn nhân lực tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương 
3.2.2. Thực trạng về kỹ năng nghề nghiệp 
3.2.3. Về phẩm chất chính trị của nhân lực 
3.2.4. Về thể chất (sức khỏe) nhân lực tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương 
3.3. Đánh giá chung về chất lượng nguồn nhân lực tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương 
3.3.1. Kết quả đạt được về chất lượng nguồn nhân lực tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương 
3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân hạn chế về chất lượng nguồn nhân lực tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương 
3.4. Phân tích SWOT về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm giáo dục thường Xuyên tỉnh Hải Dương
Chương 4. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH HẢI DƯƠNG NHỮNG NĂM TỚI 
4.1. Phương hướng phát triển và nhu cầu chất lượng nguồn nhân lực của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương trong những năm tới
4.1.1. Bối cảnh phát triển của lĩnh vực hoạt động tại Trung tâm trong những năm tới 
4.1.2. Dự báo nhu cầu về nhân lực tại Trung tâm trong những năm tới 
4.2. Phương hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương trong những năm tới 
4.2.1. Phương hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương trong những năm tới 
4.2.2. Phương hướng nâng cao chất lượng đối với từng bộ phận nhân lực tại Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương 
4.3. Một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương thời gian tới 
4.3.1. Thực hiện đầy đủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đánh giá, chế độ đãi ngộ đối với nhân lực của Trung tâm 
4.3.2. Hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển về số lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ 
4.3.3. Tăng cường công tác tổ chức quản lý nhân lực và sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị 
4.3.4. Nâng cao ý thức tự phấn đấu rèn luyện của bản thân người lao động 
4.4. Một số kiến nghị về điều kiện thực hiện 
4.4.1. Kiến nghị với Sở giáo dục và đào tạo 
4.4.2. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân Tỉnh 
KẾT LUẬN 

download

Giá tiền: 500 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 15:18 28/07/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp