Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Chất lượng dịch vụ ngân sách tự động - ATM tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên

Chất lượng dịch vụ ngân sách tự động - ATM tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên

Cập nhật: 19:33 Ngày 03/04/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng là  Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân sách tự động - ATM tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................2

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ..............................................................................2

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ................................................................2

5. Kết cấu của đề tài ....................................................................................................3

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHẤT

LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TỰ ĐỘNG - ATM TẠI CÁC

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.....................................................................4

1.1. Cơ sở lý luận về quản lý chất lượng dịch vụ ngân hàng tự động - ATM tại

các ngân hàng thương mại................................................................................4

1.1.1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng tự động- ATM...................................................4

1.1.2. Cơ sở pháp lý để phát triển dịch vụ ngân hàng tự động- ATM.........................4

1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ ngân hàng tự động - ATM.......6

1.1.4. Chất lượng dịch vụ và sự thoả mãn của khách hàng sử dụng dịch vụ

ngân hàng tự động - ATM..............................................................................12

1.1.5. Các mô hình lý thuyết về đánh giá chất lượng dịch vụ...................................15

1.2. Cơ sở thực tiễn về quản lý chất lượng dịch vụ ngân hàng tự động - ATM

tại các ngân hàng thương mại.........................................................................20

1.2.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về quản lý chất lượng dịch

vụ ngân hàng tự động-ATM...........................................................................20

1.2.2. Kinh nghiệm trong nước về quản lý chất lượng dịch vụ ngân hàng tự

động-ATM tại các ngân hàng thương mại .....................................................22

1.2.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho BIDV Thái Nguyên ......................................24

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.......................................................26

2.1. Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................26

2.2. Các phương pháp nghiên cứu.............................................................................26

2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin và kích thước mẫu .......................................26

2.2.2. Phương pháp tổng hợp thông tin.....................................................................28

2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin ....................................................................29

2.2.4. Xây dựng mô hình nghiên cứu chất lượng dịch vụ ngân hàng tự động - ATM.....30

2.2.5. Xây dựng thang đo chất lượng dịch vụ ngân hàng tự động - ATM................31

2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu.......................................................................35

Chương 3. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TỰ

ĐỘNG - ATM CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT

TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN ..............................38

3.1. Giới thiệu khái quát về hoạt động kinh doanh của BIDV Thái Nguyên............38

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của BIDV Thái Nguyên ...........................38

3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của BIDV Thái Nguyên...............................................39

3.1.3. Cơ cấu tổ chức của BIDV Thái Nguyên .........................................................40

3.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Thái Nguyên..............................41

3.2. Dịch vụ ngân hàng tự động - ATM tại BIDV Thái Nguyên ..............................53

3.2.1. Các loại thẻ phát hành .....................................................................................53

3.2.2. Số lượng thẻ được phát hành ..........................................................................55

3.2.3. Doanh số thanh toán thẻ..................................................................................56

3.2.4. Tình hình phát triển mạng lưới ĐVCNT và hệ thống máy ATM ...................57

3.3. Thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng tự động-ATM tại BIDV Thái Nguyên .......58

3.3.1. Phân tích số liệu nghiên cứu ...........................................................................58

3.3.2. Phân tích hệ số Cronbach's alpha....................................................................61

3.3.3. Phân tích nhân tố.............................................................................................63

3.3.4. Kiểm định mô hình lý thuyết ..........................................................................65

3.3.5. Phân tích thành phần thang đo chất lượng dịch vụ ngân hàng tự động - ATM.....69

Chương 4.TỰ ĐỘNG-ATM TẠI BIDV THÁI NGUYÊN................74

4.1. Báo cáo thực tập Các quan điểm cơ bản về phát triển dịch vụ ngân hàng tự động - ATM của

BIDV Thái Nguyên ........................................................................................74

4.2. Định hướng, mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng tự động- ATM của

BIDV Thái Nguyên ........................................................................................74

4.3. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng tự động- ATM của

BIDV Thái Nguyên ........................................................................................76

4.3.1. Nâng cao hiệu quả phục vụ và sự hỗ trợ khách hàng......................................76

4.3.2. Đa dạng hóa sản phẩm thẻ BIDV....................................................................81

4.4. Một số kiến nghị.................................................................................................82

4.4.1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước ..................................................................82

4.4.2. Đối với BIDV Việt Nam.................................................................................83

4.4.3. Đối với Chi nhánh BIDV Thái Nguyên ..........................................................83

KẾT LUẬN..............................................................................................................88

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................90

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 19:33 03/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp