Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Cải thiện môi trường làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà, tỉnh Bắc Giang

Cải thiện môi trường làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà, tỉnh Bắc Giang

Cập nhật: 21:18 Ngày 21/03/2016

Báo cáo thực tập Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp cải thiện môi trường làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU........................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................. 2

3. Yêu cầu nghiên cứu................................................................................... 3

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................ 4

1.1. Cơ sở lý luận nghiên cứu về làng nghề.................................................. 4

1.1.1. Khái niệm về làng nghề .................................................................. 4

1.1.2. Phân loại làng nghề ......................................................................... 6

1.1.3. Tiêu chí làng nghề........................................................................... 8

1.2. Nghiên cứu về môi trường làng nghề trên thế giới................................ 9

1.3. Nghiên cứu về môi trường làng nghề ở Việt Nam............................... 11

1.3.1. Khái quát các nghiên cứu về môi trường làng nghề Việt Nam .... 11

1.3.2. Lịch sử phát triển làng nghề Việt Nam......................................... 17

1.3.3. Vai trò của các làng nghề truyền thống ........................................ 19

1.3.4. Làng nghề và các vấn đề ô nhiễm môi trường.............................. 20

1.3.5. Khái quát về làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà .......... 23

1.3.6. Tổng quan về nguồn gốc và thành phần của nước thải, khí thải, chất

thải rắn từ hoạt động của làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà....... 26

1.3.7. Các vấn đề môi trường do nước thải, khí thải, chất thải rắn từ hoạt

động nấu rượu và chăn nuôi.................................................................... 33

1.3.8. Tình hình quản lý môi trường trong hoạt động nấu rượu truyền

thống ở tỉnh Bắc Giang ........................................................................... 38

1.3.9. Mô hình thoát nước và xử lý nước thải cho các làng nghề nấu

rượu, chăn nuôi và giết mổ gia súc ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ ......... 41

Chương 2:ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...46

2.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ........................................................... 46

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu ................................................................... 46

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu....................................................................... 46

2.2. Nội dung nghiên cứu............................................................................ 47

2.2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên

cứu........................................................................................................... 47

2.2.2. Đánh giá hiện trạng môi trường nước, môi trường không khí và

chất thải rắn tại làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà. ............... 47

2.2.3. Đề xuất giải pháp quản lý, xử lý nước thải đạt hiệu quả, phù hợp

với điều kiện ở địa phương. .................................................................... 47

2.3. Phương pháp nghiên cứu...................................................................... 47

2.3.1. Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp .......................................... 47

2.3.2. Phương pháp phỏng vấn bằng phiếu điều tra................................ 47

2.3.3. Phương pháp phân tích hệ thống................................................... 48

2.3.4. Phương pháp khảo sát thực địa, lấy mẫu hiện trường................... 48

2.3.5. Phương pháp lấy mẫu và các phương pháp phân tích môi trường:..... 49

2.3.6. Phương pháp so sánh..................................................................... 52

2.3.7. Phương pháp đánh giá, xử lý số liệu và minh họa....................... 52

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN........................ 53

3.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của làng nghề nấu

rượu truyền thống xã Vân Hà và huyện Việt Yên. ..................................... 53

3.1.1. Đặc điểm tự nhiên ......................................................................... 53

3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội.............................................................. 57

3.2. Đánh giá hiện trạng môi trường nước, môi trường không khí và chất

thải rắn tại làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà, huyện Việt Yên. 61

3.2.1. Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước tại làng nghề nấu

rượu Vân Hà trong thời gian nghiên cứu ................................................ 61

3.2.2. Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại làng nghề

nấu rượu Vân Hà trong thời gian nghiên cứu ..................................... 7575

3.2.3. Đánh giá hiện trạng chất thải rắn tại làng nghề nấu rượu Vân Hà

trong thời gian nghiên cứu .................................................................. 76

3.3. Đề xuất các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường làng nghề nấu

rượu truyền thống xã Vân Hà, huyện Việt Yên ........................................ 78

3.3.1. Các giải pháp công nghệ ............................................................. 78

3.3.2. Làm sạch nước ngầm: ............................................................... 82

3.3.3. Các giải pháp chính sách........................................................... 85

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................... 89

TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................ 92

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 41 lần - Cập nhật: 21:18 21/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp