Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ y tế tại bệnh viện chợ rẫy

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ y tế tại bệnh viện chợ rẫy

Cập nhật: 19:48 Ngày 17/07/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ y tế tại bệnh viện chợ rẫy đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận á

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 
2.1. Tổng quan lý thuyết về dịch vụ y tế và sự hài lòng của khách hàng 
2.1.1. Dịch vụ 
2.1.1.1. Khái niệm
2.1.1.2. Đặc điểm 
2.1.2. Dịch vụ y tế 
2.1.2.1. 2.1.2.1 Khái niệm 
2.1.2.2. Đặc điểm 
2.1.2.3. Phân loại dịch vụ y tế 
2.1.3. Chất lượng dịch vụ y tế và sự hài lòng của khách hàng. 
2.1.3.1. Chất lượng dịch vụ y tế 
2.1.3.2. Sự hài lòng của khách hàng 
2.1.3.3. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng 
2.1.3.4. Tầm quan trọng của việc đo lường sự hài lòng 
2.2. Một số mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ
2.2.1. Mô hình đánh giá chất lượng kỹ thuật/ chức năng của Gronroos
2.2.2. Mô hình SERVQUAL
2.2.3. Mô hình chất lượng dịch vụ SERVPERF 
2.2.4. Mô hình tổng hợp chất lượng dịch vụ của Brogowicz và cộng sự 
2.2.5. Mô hình chỉ số hài lòng của khách hàng (Customer Satisfaction Index – CSI) 
2.3. Một số mô hình nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ y tế
2.3.1. Mô hình nghiên cứu ở nước ngoài 
2.3.2. Mô hình trong nước
2.4. Mô hình và các giả thuyết nghiên cứu 
2.4.1. Mô hình nghiên cứu 
2.4.2. Xây dựng các giả thuyết nghiên cứu
2.5. Tóm tắt chương 2 
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN CHỢ RẪY VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
3.1. Tổng quan về bệnh viện Chợ Rẫy 
3.1.1. Lịch sử hình thành
3.1.2. Quá trình hoạt động
3.1.3. Tổng quan về hoạt động cung cấp dịch vụ y tế tại bệnh viện Chợ Rẫy
3.2. Thiết kế nghiên cứu
3.2.1. Nghiên cứu định tính
3.2.2. Nghiên cứu định lượng 
3.3. Xây dựng bảng câu hỏi và thang đo
3.3.1. Xây dựng bảng câu hỏi 
3.3.2. Mã hóa thang đo
3.4. Khảo sát mẫu
3.4.1. Kích thước mẫu
3.4.2. Phương pháp chọn mẫu
3.4.3. Tóm tắt mẫu 
3.5. Tóm tắt chương 3 
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 
4.1. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach alpha 
4.1.1. Cronbach Alpha của thang đo yếu tố Uy tín của bệnh viện
4.1.2. Cronbach Alpha của thang đo yếu tố Trình độ chuyên môn 
4.1.3. Cronbach Alpha của thang đo yếu tố Cơ sở vật chất
4.1.4. Cronbach Alpha của thang đo yếu tố Phong cách phục vụ
4.1.5. Cronbach Alpha của thang đo yếu tố Viện phí 
4.1.6. Cronbach Alpha của thang đo yếu tố Thủ tục khám chữa bệnh, tái khám 
4.2. Phân tích yếu tố khám phá (EFA) để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ y tế tại bệnh viện Chợ Rẫy. 
4.2.1. Phân tích yếu tố khám phá (EFA) lần thứ nhất
4.2.2. Phân tích yếu tố khám phá (EFA) lần thứ 4 (lần cuối) 
4.2.3. Kết quả phân tích yếu tố khám phá
4.3. Kiểm định mô hình nghiên cứu và phân tích hồi quy để xác định mức độ quan trọng của các yếu tố
4.3.1. Kiểm định mô hình nghiên cứu
4.3.1.1. Tương quan giữa các biến phục thuộc và các biến độc lập 
4.3.1.2. Kiểm tra các giả định mô hình hồi quy
4.3.2. Phân tích mô hình hồi quy để xác định tầm quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng
4.3.3. Kiểm định mô hình hồi qui tuyến tính đa biến 
4.3.3.1. 4.3.3.1 Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính đa biến 
4.3.3.2. Kiểm định độ phù hợp của mô hình hồi qui tuyến tính đa biến
4.3.4. Đánh giá mức độ quan trọng trong các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân
4.4. Đo lường sự đánh giá của khách hàng và phân tích đánh giá sự khác biệt giữa các nhóm khách hàng
4.4.1. Đo lường đánh giá mức độ cảm nhận của khách hàng trong từng yếu tố đến sự hài lòng 
4.4.2. Phân tích sự khác biệt về mức độ cảm nhận của các nhóm khách hàng
4.5. Tóm tắt chương 4 
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 
5.1. Kết quả nghiên cứu và đóng góp của để tài 
5.1.1. Kết quả nghiên cứu 
5.1.2. Đóng góp của đề tài 
5.2. Hàm ý quản trị đối với các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ y tế tại bệnh viện Chợ Rẫy 
5.3. Những hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

download

Giá tiền: 1.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 19:48 17/07/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp