Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ vay ngân hàng của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ vay ngân hàng của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Cập nhật: 15:41 Ngày 22/11/2015

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN 
LỜI CÁM ƠN 
TÓM TẮT 
ABSTRACT 
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT  
DANH MỤC CÁC  ẢNG  
CHƯƠNG  : GI I THIỆU CHUNG 
1.1. Tính cấp thi t của đề t i
1.2. Vấn đề nghi n cứu:
1.3. Câu hỏi nghi n cứu
1.4. Mục ti u nghi n cứu
1.5. Đối tượng v  phạm vi nghi n cứu
1.6. Phương ph p nghi n cứu
1.7.   nghĩa của đề t i: 
1.8. K t cấu của luận văn
CHƯƠNG  : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC  YẾU  TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ 
VAY NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP 
2.1. Tổng quan về cấu trúc nợ:  
2.2. Lý thuy t về cấu trúc nợ v  nợ vay ngân h ng của doanh nghiệp
2.2.1. Lý thuy t về cấu trúc nợ
2 2      Lý thu  t của Modig ani và Mi  er (M M)(         ) 
2 2   2  Lý thu  t đại diện ( genc  theor ) của Jensen và Mecking(    )  
2 2      M  h nh c n b ng tĩnh (The trade-off model)  
2 2       Lý  thu  t  th ng  tin  bất  c n    ng  (The  as mmetric  information 
2 2      Lý thu  t trật t  ph n hạng (The pecking-order theory)
2.2.2. Lý thuy t về nợ vay ngân h ng của doanh nghiệp:
2 2 2     a  ng n hạn ng n hàng 
2 2 2 2   a  dài hạn ng n hàng   
2.3.  Y u  tố ảnh hưởng đ n việc sử dụng nợ vay ngân h ng của doanh nghiệp v  
giả thuy t nghi n cứu:
2.4.  Các  nghi n  cứu  trước  về  c c  y u  tố  ảnh  hưởng  đ n  nợ  vay  ngân  h ng  của 
doanh nghiệ
2.5. So s nh với c c nghi n cứu trước: 
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Quy trình nghi n cứu
3.2. Mô hình nghi n cứu
3.3. Dữ liệu nghi n cứu
3.4. C ch xử lý dữ liệu
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
4.1. Phân tích thống k  mô tả
4.2. Kiểm định sự tương quan v  đa cộng tuy
4.2.1. Ma trận tương quan đơn tuy n tính giữa c c cặp bi n
4.2.2. Kiểm định đa cộng tuy 
4.3. Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy 
4.4. K t quả hồi quy mô hình REM
4.5. K t luận  
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 
5.1. K t luận 
5.2. Ki n nghị giải pháp 
5.3. Hạn ch  của đề tài 
TÀI LIỆU THAM KHẢO  
PHỤ LỤC
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 15:41 22/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp