Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Các nhân tố ảnh hưởng đến giá nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh

Các nhân tố ảnh hưởng đến giá nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật: 08:48 Ngày 18/12/2015

Báo cáo thực tập kế toán Các nhân tố ảnh hưởng đến giá nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh  được hoàn thành vào tháng 4/2015  

MỤC LỤC  
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU  
1.1  Lý do nghiên cứu  
1.2  Vấn đề nghiên cứu  
1.3 Câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu  
1.3.1  Mục tiêu nghiên cứu  
1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu 
1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  
1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 
1.5.2 Phạm vi nghiên cứu  
1.6 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu 
1.7 Kết cấu của đề tài nghiên cứu  
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 6 
2.1 Khái niệm và đặc điểm của nhà ở:  
2.1.1 Khái niệm nhà ở: 
2.1.2 Đặc điểm của nhà ở  
2.2 Định giá tài sản  
2.2.1. Khái niệm về định giá tài sản.  
2.2.2. Các phương pháp định giá bất động sản: 
2.3. Phương pháp định giá Hedonic 
2.4 Lý  thuyết  Vị thế  -  Chất lượng  
2.5 Tổng quan các nghiên cứu trước đây  
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
3.1 Quy trình nghiên cứu:  
3.1 Mô hình nghiên cứu 
3.1.1 Cơ sở xây dựng mô hình  
3.1.2 Báo cáo thực tập Mô hình nghiên cứu 
3.2 Giả thuyết nghiên cứu  
3.3 Phương pháp nghiên cứu:  
3.4 Phương pháp thu thập dữ liệu  
3.5 Phương pháp xử lý dữ liệu  
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  
4.1. Mô hình nghiên cứu
4.2. Phân tích tương quan  
4.3. Kết quả mô hình nghiên cứu theo phương pháp ước lượng bình phương 
nhỏ nhất OLS   
4.4.3.  Kiểm định phân phối chuẩn của phần dư  
4.4.4.  Tổng hợp kết quả kiểm định  
4.5. Kết quả mô hình nghiên cứu  
4.6. Thảo luận kết quả nghiên cứu 
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  
5.1 Kết luận  
5.2 Một số kiến nghị  
5.3 Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo 
5.3.1. Hạn chế 
5.3.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO  

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 08:48 18/12/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp