Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam- chi nhánh Từ Sơn

Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam- chi nhánh Từ Sơn

Cập nhật: 19:42 Ngày 16/02/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng là  Phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam- chi nhánh Từ Sơn được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn ................................................................ 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 3

4. Ý nghĩa khoa học của đề tài.......................................................................... 3

5. Kết cấu của luận văn ..................................................................................... 4

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NHTM......................................... 5

1.1 Cơ sở lý luận ............................................................................................... 5

1.1.1 Tổng quan về dịch vụ ngân hàng bán lẻ của NHTM............................... 5

1.1.2. Phát triển của dịch vụ ngân hàng bán lẻ của NHTM............................ 20

1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ NHBL..................... 26

1.2. Cơ sở thực tiễn.......................................................................................... 31

1.2.1. Kinh nghiệm của BIDV Hải Phòng ...................................................... 31

1.2.2. Kinh nghiệm của BIDV Hà Thành ....................................................... 32

1.2.3. Bài học kinh nghiệm cho BIDV Từ Sơn............................................... 34

Chương 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ.............................................................. 37

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 37

2.2. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 37

2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu..................................................... 37

2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu................................................................ 37

2.2.3. Phương pháp xử lý, tổng hợp và phân tích thông tin............................ 39

2.3. Hệ thống chỉ tiêu phân tích ...................................................................... 42

Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN

HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT

TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỪ SƠN............................................ 43

3.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi

nhánh Từ Sơn .................................................................................................. 43

3.1.1. Khái quát về một số yếu tố của thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh ảnh

hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng .................................................. 43

3.1.2. Quá trình phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển

Việt Nam - Chi nhánh Từ Sơn ........................................................................ 44

3.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và

Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Từ Sơn........................................................ 46

3.2. Báo cáo thực tập  Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng

TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Từ Sơn............................ 54

3.2.1. Tình hình cạnh tranh của các ngân hàng bán lẻ tại thị trường Từ Sơn ..... 54

3.2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Từ Sơn....... 55

3.2.3. Hiệu quả các hoạt động dịch vụ bán lẻ ................................................. 73

3.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ NHBL ............... 73

3.3.1. Trình độ của cán bộ ngân hàng ............................................................. 73

3.3.2. Cơ sở vật chất của ngân hàng................................................................ 73

3.3.3. Hệ thống maketing, thông tin, quảng bá ............................................... 73

3.3.4. Chính sách bán hàng ............................................................................. 74

3.4. Đánh giá thực trạng và khả năng phát triển dịch vụ NHBL tại Ngân

hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Từ Sơn .................. 74

3.4.1. Kết quả đạt được ................................................................................... 74

3.4.2. Hạn chế.................................................................................................. 76

3.4.3. Nguyên nhân ......................................................................................... 81

Chương 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ NGÂN

HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT

TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỪ SƠN............................................ 85

4.1. Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Từ Sơn........................... 85

4.1.1. Thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển dịch vụ NHBL ................ 85

4.1.2. Định hướng phát triển DVNHBL của Ngân hàng TMCP đầu tư

và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Từ Sơn................................................... 87

4.2. Các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán tại ngân hàng

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Từ Sơn........................... 89

4.2.1. Phát triển thị trường và quản lý khách hàng ......................................... 89

4.2.2. Đa dạng hóa dịch vụ.............................................................................. 95

4.2.3. Nâng cao chất lượng dịch vụ .............................................................. 102

4.2.4. Phát triển năng lực tài chính của ngân hàng ....................................... 103

4.2.5. Nâng cao chất lượng và quản lý nguồn nhân lực................................ 104

4.2.6. Phát triển công nghệ thông tin ............................................................ 105

4.2.7. Tăng cường hoạt động Marketing....................................................... 106

4.3. Một số kiến nghị..................................................................................... 107

4.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam...... 107

4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước .................................................... 108

4.3.3. Kiến nghị với Chính phủ..................................................................... 109

KẾT LUẬN.................................................................................................. 112

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................... 114

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 19:42 16/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp