Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Biện pháp kỹ thuật canh tác chè Kim Tuyên để chế biến chè OLong tại Phú Thọ

Biện pháp kỹ thuật canh tác chè Kim Tuyên để chế biến chè OLong tại Phú Thọ

Cập nhật: 21:07 Ngày 02/04/2016

Báo cáo thực tập Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác chè Kim Tuyên để chế biến chè OLong tại Phú Thọ  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU...................................................... 5

1.1. Cơ sở khoa học của đề tài........................................................................ 5

1.1.1. Một số đặc điểm của giống chè Kim Tuyên.......................................... 5

1.1.2. Cơ sở khoa học của việc bón phân và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

sinh học cho chè. ............................................................................................ 6

1.2. Một số nghiên cứu trong và ngoài nước về phân bón cho chè để

chế biến chè Olong....................................................................................... 12

1.2.1. Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước về phân bón. ............................... 12

1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước về phân bón.................................... 15

1.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về thuốc bảo vệ thực vật

sinh học........................................................................................................ 17

1.3.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước về thuốc bảo vệ thực vật sinh học .. 17

1.3.2. Tình hình nghiên cứu trong nước về thuốc bảo vệ thực vật sinh học... 19

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............ 21

2.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................ 21

2.2 Vật liệu nghiên cứu ................................................................................ 21

2.3. Thời gian, địa điểm nghiên cứu ............................................................. 21

2.4. Nội dung nghiên cứu ............................................................................. 21

2.5. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................... 21

2.5.1: Bố trí thí nghiệm ................................................................................ 21

2.6. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi. .................................................. 24

2.6.1. Các chỉ tiêu theo dõi nội dung 1. ........................................................ 24

2.6.2. Các chỉ tiêu theo dõi nội dung 2. ........................................................ 24

2.6.3. Phương pháp theo dõi......................................................................... 24

2.7. Phương pháp phân tích thống kê............................................................ 27

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .................... 28

3.1. Ảnh hưởng của tổ hợp phân hữu cơ đến sinh trưởng, năng suất,

chất lượng của chè Kim Tuyên..................................................................... 28

3.1.1. Ảnh hưởng của tổ hợp phân hữu cơ đến sinh trưởng của chè Kim Tuyên. 29

3.1.2. Ảnh hưởng của tổ hợp phân hữu cơ đến một số chỉ tiêu cấu

thành năng suất và năng suất của giống chè Kim Tuyên............................... 31

3.1.3: Ảnh hưởng của tổ hợp phân hữu cơ đến thành phần sinh hóa

của chè Kim Tuyên. ..................................................................................... 34

3.1.4: Ảnh hưởng của tổ hợp phân hữu cơ đến chất lượng sản phẩm

chè Olong được sản xuất từ giống chè Kim Tuyên. ...................................... 37

3.1.5. Ảnh hưởng của tổ hợp phân hữu cơ đến mức nhiễm sâu hại tự nhiên

của chè Kim Tuyên. ..................................................................................... 39

3.1.6. Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng tổ hợp phân hữu cơ trong

sản xuất chè Kim Tuyên. .............................................................................. 42

3.2. Nghiên cứu hiệu lực của thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong

phòng trừ một số loại sâu hại chính trên giống chè Kim Tuyên. ................... 44

3.2.1: Hiệu lực của thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong phòng trừ

rầy xanh gây hại trên giống chè Kim Tuyên. ................................................ 45

3.2.2: Hiệu lực của thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong phòng trừ

bọ cánh tơ gây hại trên giống chè Kim Tuyên. ............................................. 47

3.2.3: Hiệu lực của thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong phòng trừ

nhện đỏ gây hại trên giống chè Kim Tuyên. ................................................. 49

3.2.4: Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật sinh học đến thành phần

sinh hóa của giống chè Kim Tuyên............................................................... 52

3.2.5. Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật sinh học đến chất lượng

sản phẩm chè Olong được sản xuất từ giống chè Kim Tuyên. ...................... 54

3.2.6. Kết quả phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong

chè Kim Tuyên............................................................................................. 55

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ........................................................................ 57

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 21:07 02/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp