Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập xuất nhập khẩu row Báo cáo thực tập xuất nhập khẩu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ xuất nhập khẩu rau quả Sài Gòn

Báo cáo thực tập xuất nhập khẩu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ xuất nhập khẩu rau quả Sài Gòn

Cập nhật: 14:48 Ngày 14/05/2016

Báo cáo thực tập xuất nhập khẩu là Tình hình quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ xuất nhập khẩu rau quả Sài Gòn   đạt 9 điểm  

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
1.1. Khái quát chung về vốn sản xuất kinh doanh tại một doanh nghiệp:      
1.2. Phân loại và quản lý vốn sản xuất kinh doanh:
1.2.1. Vốn cố định:  
1.2.1.1. Khái niệm vốn và nguồn vốn cố định:    
1.2.1.2. Hình thái của vốn cố định:           
1.2.1.3. Vai trò của vốn cố định     
1.2.1.4. Sự cần thiết phải quản lý vốn cố định:   
1.2.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định    
1.2.2. Vốn lưu động:            
1.2.2.1. Khái niệm, phân loại, nguồn vốn và nhu cầu vốn lưu động:   
1.2.2.2. Chu chuyển của vốn lưu động:    
1.2.2.3. Vai trò của vốn lưu động: 
1.1.2.4. Các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động:       
1.2.2.5. Sự cần thiết phải quản lý vốn lưu động: 
1.2.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động: 
1.2.3. Nguồn vốn tài trợ:     
1.2.3.1. Nợ phải trả: 1
1.2.3.2. Vốn tự có:    
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX – DV –XNK RAU QUẢ SÀI GÒN
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Rau Quả Sài Gòn
2.1.1. Thông tin tổng quan về công ty:     
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty:       
2.1.3. Chức năng nhiệm vụ:            
2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý:      
2.1.5. Những thuận lợi, khó khăn của công ty:    
2.2. Tình hình quản lý và sử dụng vốn tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất & Dịch Vụ XNK Rau Quả Sài Gòn            
2.2.1. Khái quát vốn sản xuất kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần SX & DV XNK Rau Quả Sài Gòn:
2.2.1.1. Tình hình vốn sản xuất kinh doanh:
2.2.1.2. Tình hình sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của Công ty:
2.3. Phân tích đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Sản xuất và dịch vụ xuất nhập khẩu Rau Quả Sài Gòn qua hai năm 2008 – 2009.
2.3.1. Vốn cố định:  
2.3.1.1. Tình hình tài sản cố định: 
2.3.1.2. Tình hình đầu tư và sử dụng tài sản cố định:     
2.3.1.3. Nguồn tài trợ cho vốn cố định:    
2.3.1.4. Tình hình khấu hao, sử dụng vốn khấu hao:      
2.3.2. Vốn lưu động:
2.3.2.1. Tình hình vốn lưu động:   
2.3.2.2. Kết cấu vốn lưu động và nguồn tài trợ tương ứng:        
2.3.2.3. Xác định nhu cầu vốn lưu động:  
2.4. Phân tích quản lý vốn lưu động          
2.4.1. Vốn bằng tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn:      
2.4.1.1. Khái niệm:   
2.4.1.2. Quản lý vốn bằng tiền tại công ty.
2.4.2. Quản lý khoản phải thu        
2.4.2.1. Những vấn đề chung          
2.4.2.2.Tổng quan tình hình phải thu của công ty
2.4.2.3. Báo cáo thực tậpPhân tích quản lý khoản phải thu.
2.4.3. Hàng tồn kho  
2.4.3.1. Tổng quan tình hình tồn kho:       
2.4.3.2. Quản lý tồn kho tại Công ty.        
2.4.4. Nhận xét và đánh giá            
2.5. Phân tích nguồn tài trợ 
2.5.1. Vốn tự có        
2.5.1.1. Kết cấu vốn tự có   
2.5.1.2. Bảo toàn và phát triển vốn tự có:            
2.5.2. Vốn vay và nợ phải trả         
2.5.2.1.Tình hình nợ phải trả của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất & Dịch Vụ XNK Rau Quả Sài Gòn trong hai năm 2008 -2009
2.5.2.2. Nợ vay ngắn hạn    
2.5.2.3. Nợ phải trả  
2.5.2.4. Đòn cân nợ và tác động của đòn cân nợ.            
2.6. Nhận xét đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại Công ty.
2.6.1. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn.   
2.6.1.1. Các tỷ số hoạt động.
2.6.2. Các tỷ số doanh lợi.  
2.6.2. Nhận xét đánh giá chung.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU RAU QUẢ SÀI GÒN NĂM 2008 – 2009.
3.1. Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả sử dụng vốn tại Công Ty
3.2. Kiến nghị về tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng tại công ty.
KẾT LUẬN

download

Giá tiền: Free

Định dạng: DOC - Đã tải: 15 lần - Cập nhật: 14:48 14/05/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp