Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập Tiểu Học row Báo cáo thực tập xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 của trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọ

Báo cáo thực tập xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 của trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọ

Cập nhật: 20:17 Ngày 14/11/2016

Thư viện tài liệu Báo cáo thực tập trực tuyến- Tailieumau.vn xin chia sẻ tới các bạn sinh viên mẫu báo cáo thực tập   Báo cáo thực tập xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 của trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc để các bạn làm tài liệu tham khảo:

 

Mô tả sơ lược về tài liệu:


MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 
2. Mục đích nghiên cứu 
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 
4. Giả thuyết khoa học 
5. Nhiệm vụ nghiên cứu 
6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 
7. Phương pháp nghiên cứu 
8. Cấu trúc luận văn 
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 
1.2. Các khái niệm công cụ của đề tài 
1.2.1. Chuẩn, chuẩn quốc gia 
1.2.2. Trường tiểu học, trường chuẩn quốc gia, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 
1.2.3. Xây dựng trường tiểu học chuẩn quốc gia 
1.2.4. Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý trường học, quản lý xây dựng trường tiểu học chuẩn quốc gia 
1.3. Tiêu chuẩn và quy trình xây dựng, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 
1.3.1. Tiêu chuẩn trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 
1.3.2. Quy trình xây dựng, tổ chức công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 
1.4. Hiệu trưởng với việc quản lý xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 
1.4.1. Lập kế hoạch quản lý hoạt động xây dựng trường CQG mức độ 2 
1.4.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 19
1.4.3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 20
1.4.4. Kiểm tra, đánh giá công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 
1.5.1. Trình độ, năng lực, phẩm chất của Hiệu trưởng 
1.5.2. Trình độ, năng lực, phẩm chất của GV 
1.5.3. Phẩm chất và năng lực của HS 
1.5.4. Cơ chế chính sách của nhà nước 
1.5.5. Các lực lượng xã hội
1.5.6. Điều kiện kinh tế, văn hoá, sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền 
Kết luận chương 1 
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 2 CỦA HIỆU TRƯỞNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC THÀNH PHỐ UÔNG BÍ TỈNH QUẢNG NINH 
2.1. Khái quát về trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Uông Bí 
2.1.1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 
2.1.2. Chất lượng giáo dục 
2.1.3. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin 
2.2. Thực trạng các hoạt động giáo dục của trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 
2.2.1. Thực trạng hoạt động dạy học của giáo viên 
2.2.2. Thực trạng hoạt động học của học sinh 
2.2.3. Thực trạng các hoạt động ngoài giờ lên lớp do nhà trường tổ chức 
2.2.4. Thực trạng giáo dục kỹ năng sống, tạo cơ hội để học sinh tham gia vào quá trình học tập 
2.2.5. Thực trạng thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học 
2.2, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường
2.2.7. Công tác xã hội hóa giáo dục 
2.2.8. Thực trạng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên 
2.3. Thực trạng quản lý xây dựng trường quốc gia mức độ 2 ở trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Uông Bí 
2.3.1. Nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 
2.3.2. Thực trạng quản lý xây dựng trường quốc gia mức độ 2 ở trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Uông Bí 
2.4. Đánh giá chung về thực trạng quản lý xây dựng trường chuẩn quốc gia của Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Uông Bí 58
2.4.1. Những thuận lợi và khó khăn trong việc xây dựng trường chuẩn quốc gia 
2.4.2. Điểm mạnh và hạn chế trong quản lý xây dựng trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, nguyên nhân và những vấn đề cần giải quyết 
Kết luận chương 2 
Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 2 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH 
3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 của Hiệu trưởng trường TH Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Uông Bí 
3.1.1. Nguyên tắc hệ thống 
3.1.2. Nguyên tắc kế thừa 
3.1.3. Đảm bảo tính thực tiễn 
3.1.4. Đảm bảo tính khả thi của các biện pháp 
3.2. Biện pháp quản lý xây dựng trường chuẩn quốc gia gia mức độ 2 của Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 
3.2.1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 
3.2.2. Lập kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch xây dựng trường Tiểu học đạt CQG mức độ 2 theo các tiêu chuẩn 
3.2.3. Tăng cường công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của CBQL và GV đáp ứng yêu cầu trường chuẩn quốc gia mức độ 2 
3.2.4. Đẩy mạnh phong trào Dạy tốt - Học tốt và các hoạt động giáo dục trong nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu trường chuẩn quốc gia mức độ 2 
3.2.5. Tăng cường công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo chuẩn quốc gia mức độ 2 
3.2.6. Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục để huy động tối đa các lực lượng xã hội tham gia vào công tác giáo dục 
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 
3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp 
Kết luận chương 3 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các báo cáo thực tập tiểu học khác tại kho thưc viện tài liệu trực tuyến - Tailieumau.vn của chúng tôi!

download

Giá tiền: Free

Định dạng: DOC - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:17 14/11/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp