Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập Tiểu Học row Báo cáo thực tập xây dựng môi trường học tập thân thiện ở trường tiểu học Bắc Kạn

Báo cáo thực tập xây dựng môi trường học tập thân thiện ở trường tiểu học Bắc Kạn

Cập nhật: 20:43 Ngày 15/11/2016

Thư viện tài liệu Báo cáo thực tập trực tuyến- Tailieumau.vn xin chia sẻ tới các bạn sinh viên mẫu báo cáo thực tập  là Báo cáo thực tập xây dựng môi trường học tập thân thiện ở trường tiểu học Bắc Kạn để các bạn làm tài liệu tham khảo:

 

Mô tả sơ lược về tài liệu:


MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP THÂN THIỆN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC 
1.1. Vài nét lịch sử nghiên cứu
1.2. Khái niệm công cụ 
1.2.1. Khái niệm thân thiện 
1.2.2. Khái niệm môi trường học tập 
1.2.3. Khái niệm môi trường học tập thân thiện 
1.2.4. Khái niệm xây dựng môi trường học tập thân thiện 
1.3. Những vấn đề cơ bản về việc xây dựng MTHTTT ở cấp tiểu học 
1.3.1. Đặc điểm tâm lý của học sinh cấp tiểu học 
1.3.2. Mục tiêu, ý nghĩa của xây dựng MTHTTT ở trường tiểu học .
1.3.2.1. Mục tiêu của xây dựng môi trường học tập thân thiện 
1.3.2.2. Ý nghĩa của xây dựng MTHTTT ở trường tiểu học
1.3.3. Nội dung xây dựng môi trường học tập thân thiện 
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng môi trường học tập thân thiện và vai trò của Hiệu trưởng với việc xây dựng môi trường học tập thân thiện ở trường tiểu học 
1.3.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới xây dựng môi trường học tập thân thiện ở trường tiểu học 
1.3.4.2. Vai trò của Hiệu trưởng trong xây dựng môi trường học tập thân thiện ở trường tiểu học 
Kết luận chương 1 
Chương 2. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP THÂN THIỆN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC VÙNG KHÓ KHĂN TỈNH BẮC KẠN 
2.1. Vài nét khái quát về đặc điểm kinh tế xã hội, giáo dục tỉnh Bắc Kạn 
2.1.1. Vài nét khái quát về đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn 
2.1.2. Tình hình phát triển giáo dục của tỉnh Bắc Kạn 
2.1.3. Tình hình phát triển giáo dục tiểu học của tỉnh Bắc Kạn 
2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng 
2.3. Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về môi trường học tập thân thiện 
2.3.1. Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về môi trường học tập và các thành phần cấu tạo nên môi trường học tập 
2.3.2. Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về tầm quan trọng của môi trường học tập đối với hoạt động dạy và học 
2.3.3. Đánh giá của giáo viên về ảnh hưởng của môi trường học tập đến giáo viên và học sinh 
2.3.4. Nhận thức của cán bộ quản lý về ảnh hưởng của môi trường học tập đối với cán bộ quản lý 
2.3.5. Nhận thức của giáo viên, cán bộ quản lý về vai trò của Hiệu trưởng trong việc xây dựng môi trường học tập thân thiện 
2.4. Thực trạng môi trường học tập ở các trường tiểu học vùng khó khăn được khảo sát
2.4.1. Thực trạng môi trường vật chất ảnh hưởng đến hoạt động học tập 
2.4.2. Thực trạng về môi trường tinh thần 
2.4.3. Thực trạng các biện pháp xây dựng môi trường học tập thân thiện của hiệu trưởng 
2.4.4. Các yếu tố ảnh hưởng của đến môi trường học tập thân thiện của Hiệu trưởng 
2.4.5. Đánh giá mức độ tổ chức thực hiện việc xây dựng môi trường học tập thân thiện của nhà trường 
Kết luận chương 2 
Chương 3. BIỆN PHÁP XÂY DƯNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP THÂN THIỆN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC VÙNG KHÓ KHĂN TỈNH BẮC KẠN 
3.1. Các nguyên tắc xây dựng biện pháp 
3.1.1. Định hướng phát triển giáo dục bậc tiểu học vùng khó khăn tỉnh Bắc Kạn 
3.1.2. Đảm bảo tính khả thi 
3.1.3. Đảm bảo tính pháp chế 
3.1.4. Phù hợp với đặc điểm tâm lý học sinh tiểu học vùng khó khăn 
3.2. Hệ thống các biện pháp xây dựng môi trường học tập thân thiện ở trường tiểu học vùng khó khăn tỉnh Bắc Kạn 
3.2.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh về môi trường học tập thân thiện 
3.2.1.1. Mục đích của biện pháp 
3.2.1.2. Nội dung thực hiện biện pháp 
3.2.1.3. Điều kiện để thực hiện biện pháp 
3.2.2. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên; đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy vai trò tích cực của học sinh 
3.2.2.1. Mục đích của biện pháp 
3.2.2.2. Nội dung thực hiện của biện pháp 
3.2.2.3. Điều kiện để thực hiện biện pháp 
3.2.3. Tăng cường kiểm tra đánh giá hoạt động học tập của học sinh, xây dựng nề nếp học tập
3.2.3.1. Mục đích của biện pháp 
3.2.3.2. Nội dung thực hiện biện pháp 
3.2.3.3. Điều kiện để thực hiện biện pháp 
3.2.4. Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động học tập của học sinh 
3.2.4.1. Mục đích của biện pháp 
3.2.4.2. Nội dung thực hiện của biện pháp 
3.2.4.3. Điều kiện để thực hiện biện pháp 
3.2.5. Xây dựng môi trường thân thiện ngoài nhà trường 
3.2.5.1. Mục đích của biện pháp 
3.2.5.2. Nội dung thực hiện biện pháp 
3.2.5.3. Điều kiện để thực hiện biện pháp 
3.2.6. Xây dựng các mối quan hệ trong nhà trường 
3.2.6.1. Mục đích của biện pháp 
3.2.6.2. Nội dung thực hiện của biện pháp 
3.2.6.3. Điều kiện để thực hiện biện pháp 
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 
3.4. Khảo nghiệm các biện pháp 
3.4.1. Mục đích khảo nghiệm 
3.4.2. Đối tượng khảo nghiệm 
3.4.3. Phương pháp khảo nghiệm 
3.4.4. Kết quả khảo nghiệm 
Kết luận chương 3 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các báo cáo thực tập tiểu học khác tại kho thưc viện tài liệu trực tuyến - Tailieumau.vn của chúng tôi!

download

Giá tiền: 8.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:43 15/11/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp