Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập marketing row Báo cáo thực tập xây dựng chiến lược Marketing trong hoạt động bán hàng chăn, gối, đệm

Báo cáo thực tập xây dựng chiến lược Marketing trong hoạt động bán hàng chăn, gối, đệm

Cập nhật: 07:56 Ngày 08/11/2015

MỤC LỤC
Lời mở đầu
Chương 1: Khái quát về các công cụ Marketing trong hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương
mại và giới thiệu về công ty Thương mại dịch vụ Tràng Thi
I. Khái quát về các công cụ Marketing trong hoạt động bán hàng của doanh nghiệp Thương mại
1. Khái niệm và vai trò của hoạt động bán hàng đối với DNTM
1.1. Khái niệm về bán hàng
1.2. Vai trò hoạt động bán hàng với DNTM
1.3. Các hình thức bán hàng
2. Nội dung của hoạt động bán hàng ở DNTM
2.1. Xây dựng các kế hoạch bán hàng
2.2. Tồ chức triển khai bán hàng
2.2.1. Tổ chức lực lượng bán hàng
2.2.2. Xúc tiến bán hàng
2.3. Phân tích đánh giá kết quả bán hàng
3. Các công cụ Marketing và vai trò của nó trong hoạt động bán hàng ở DNTM
3.1. Các công cụ Marketing
3.2. Vai trò của các công cụ Marketing đối với hoạt động bán hàng trong công ty Thương mại
II. Giới thiệu về công ty Thương mại dịch vụ Tràng Thi
1. Sự ra đời và phát triển
2. Chức năng và nhiệm vụ công ty Thương mại dịch vụ Tràng Thi
2.1. Chức năng
2.2. Nhiệm vụ
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong công ty
3.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý
3.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy của công ty
a. Ban giám đốc
b. Phòng tổ chức hành chính
c. Phòng Tài chính kế toán
d. Các đơn vị kinh doanh
III. Đặc điểm hoạt động của công ty Thương mại dịch vụ Tràng Thi
1. Lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm kinh doanh
2. Môi trường kinh doanh và thị trường của doanh nghiệp
3. Tiềm lực của công ty
a. Về khả năng tài chính
b. Về nhân sự
c. Về mạng lưới phân phối
d. Các tiềm lực khác
Chương II: Thực trạng sử dụng các công cụ Marketing trong hoạt động bán hàng ở công ty TMDV
Tràng Thi
I. Thực trạng hoạt động kinh doanh chung của công ty Thương mại dịch vụ Tràng Thi (2002 – 2005)
1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Thương mại dịch vụ Tràng Thi (2002 – 2005)
2. Tình hình kinh doanh các nhóm hàng ở công ty Thương mại dịch vụ Tràng Thi
3. Tình hình kinh doanh theo khu vực của công ty Thương mại dịch vụ Tràng Thi
II. Thực trạng hoạt động bán hàng và tình hình sử dụng các công cụ Marketing trong hoạt động bán
hàng chăn, ga, gối, đệm ở công ty Thương mại dịch vụ Tràng Thi
1. Thực trạng hoạt động bán hàng chăn, ga, gối, đệm ở công ty Thương mại dịch vụ Tràng Thi
1.1. Về mặt hàng và nguồn hàng kinh doanh.
1.2.Thị trường
1.3. Khách hàng và hình thức bán
1.4. Kết quả kinh doanh một số năm (2002 – 2005 )
2. Tình hình sử dụng các công cụ Marketing trong hoạt động bán hàng chăn, ga, gối, đệm ở công ty
TMDV Tràng Thi
2.1. Quyết định về mặt hàng kinh doanh
2.2. Về giá sản phẩm
2.3. Về kênh phân phối
2.4. Về xúc tiến thương mại
III. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh và tình hình bán hàng chăn, ga, gối, đệm của công ty
TMDV Tràng Thi
1. Những thành tựu đạt được
2. Những khuyết điểm còn tồn tại
3. Nguyên nhân của những tồn tại
Chương III: Một số giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả các công cụ Marketing trong hoạt động bán
hàng chăn, ga, gối, đệm ở công ty Thương mại dịch vụ Tràng Thi
I. Xu hướng phát triển của thị trường chăn, ga, gối, đệm và mục tiêu kinh doanh của công ty Thương
mại dịch vụ Tràng Thi
1. Đặc điểm mặt hàng
2. Xu hướng phát triển thị trường chăn, ga, gối, đệm
3. Phương hướng mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh của công ty Thương mại dịch vụ Tràng
Thi
II. Các giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả các công cụ Marketing trong hoạt động bán hàng chăn, ga,
gối, đệm ở công ty TMDV Tràng Thi
1. Giải pháp về các công cụ Marketing
1.1. Xác lập mặt hàng kinh doanh
1.2. Giá cả sản phẩm
1.3. Kênh phân phối sản phẩm
1.4. Hoạt động xúc tiến thương mại
2. Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nghiên cứu thị trường
3. Giải pháp lựa chọn thị trường mục tiêu
Kết luận
Tài liệu Tham khảo
download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 10 lần - Cập nhật: 07:56 08/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp