Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập Tiểu Học row Báo cáo thực tập truyền thông - giáo dục phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Quảng Ninh

Báo cáo thực tập truyền thông - giáo dục phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Quảng Ninh

Cập nhật: 21:15 Ngày 12/11/2016

Thư viện tài liệu Báo cáo thực tập trực tuyến- Tailieumau.vn xin chia sẻ tới các bạn sinh viên mẫu báo cáo thực tập   Báo cáo thực tập truyền thông - giáo dục phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Quảng Ninh để các bạn làm tài liệu tham khảo:

 

Mô tả sơ lược về tài liệu:


MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC KIẾN THỨC VỀ PHÒNG, CHỐNG TNTT TRẺ EM CHO CMHS TIỂU HỌC
1.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề 
1.1.1 Nghiên cứu ở nước ngoài 
1.1.2 Nghiên cứu ở Việt Nam 
1.2 Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến vấn đề nghiên cứu 
1.2.1 Quản lý và chức năng của quản lý 
1.2.2 Khái niệm biện pháp và biện pháp quản lý 
1.2.3 Khái niệm truyền thông 
1.2.4 Khái niệm giáo dục 
1.2.5 Khái niệm tai nạn thương tích 
1.2.6 Phòng chống TNTT trẻ em 
1.2.7 Khái niệm truyền thông - giáo dục kiến thức về phòng, chống TNTT trẻ em
1.2.8 Khái niệm quản lý hoạt động truyền thông - giáo dục kiến thức về phòng chống TNTT cho CMHS Tiểu học
1.3. Hoạt động truyền thông - giáo dục kiến thức về phòng chống TNTT trẻ em
1.3.1 Mục đích truyền thông - giáo dục về phòng chống TNTT trẻ em 
1.3.2 Chu trình truyền thông - giáo dục 
1.4 Nội dung quản lý hoạt động truyền thông - giáo dục kiến thức về phòng chống TNTT cho CMHS Tiểu học
1.4.1 Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch 
1.4.2 Lựa chọn hình thức truyền thông - giáo dục 
1.4.3 Lựa chọn nội dung truyền thông- giáo dục 
1.4.4 Quản lý đội ngũ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và tổ chức lực lượng quản lý và thực hiện công tác truyền thông - giáo dục kiến thức về phòng chống TNTT trẻ em các cấp
1.4.5 Cơ chế phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong quản lý và tổ chức hoạt động truyền thông - giáo dục kiến thức về phòng chống TNTT cho CMHS Tiểu học
1.4.6 Huy động nguồn lực và xã hội hoá công tác truyền thông - giáo dục, xây dựng chính sách thi đua khen thưởng
1.4.7 Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt 
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG TNTT TRẺ EM VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC KIẾN THỨC VỀ PHÒNG, CHỐNG TNTT TRẺ EM CHO CMHS TIỂU HỌC Ở TỈNH QUẢNG NINH
2.1 Khái quát về tình hình địa lý, kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh 
2.2 Thực trạng TNTT trẻ em và nguyên nhân cơ bản 
2.2.1 Thực trạng TNTT trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 
2.2.2 Nguyên nhân cơ bản của TNTT trẻ em 
2.3 Thực trạng quản lý hoạt động truyền thông - giáo dục kiến thức về phòng chống TNTT trẻ em cho CMHS Tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Tiểu kết chương 2
Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC KIẾN THỨC VỀ PHÒNG, CHỐNG TNTT TRẺ EM CHO CMHS TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 
3.1.1 Đảm bảo tính mục tiêu 
3.1.2 Đảm bảo tính thực tiễn
3.1.3 Đảm bảo tính hiệu quả 
3.1.4 Đảm bảo tính khả thi
3.2 Các biện pháp cụ thể 
3.2.1 Kế hoạch hóa công tác truyền thông - giáo dục kiến thức cho CMHS Tiểu học về phòng chống TNTT trẻ em
3.2.2 Lựa chọn nội dung, hình thức và xây dựng các mô hình truyền thông - giáo dục phù hợp với CMHS sinh Tiểu học
3.2.3 Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và tổ chức lực lượng tham gia công tác truyền thông - giáo dục phòng chống TNTT trẻ em
3.2.4 Tăng cường vai trò tham gia quản lý của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động truyền thông - giáo dục kiến thức về phòng chống TNTT cho CMHS Tiểu học
3.2.5 Hoàn thiện cơ chế chính sách trong quản lý hoạt động truyền thông - giáo dục kiến thức về phòng chống TNTT trẻ em cho CMHS Tiểu học
3.2.6 Tăng cường nguồn lực và xã hội hoá việc quản lý và tổ chức các hoạt động truyền thông - giáo dục kiến thức về phòng chống TNTT trẻ em cho CMHS Tiểu học
3.3 Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.4 Tổ chức thẩm định tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp
3.4.1 Quá trình tổ chức thẩm định
3.4.2 Kết quả thăm dò ý kiến chuyên gia về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các báo cáo thực tập tiểu học khác tại kho thưc viện tài liệu trực tuyến - Tailieumau.vn của chúng tôi!

download

Giá tiền: Free

Định dạng: DOCX - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 21:15 12/11/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp