Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại công ty Long Trọng

Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại công ty Long Trọng

Cập nhật: 21:08 Ngày 01/03/2016

Báo cáo thực tập nhân sự Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty Long Trọng  đạt 9 điểm  


MỤC LỤC 

LỜI MỞ ĐẦU 

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ 

NGUỒN NHÂN LỰC ......................................................................................... 3 

1.1.  Các khái niệm về nhân lực và quản lí sử dụng nguồn nhân lực  .................. 3 

1.1.1.  Khái niệm nguồn nhân lực  ........................................................................ 3 

1.1.2.  Khái niệm quản trị nguồn nhân lực  .......................................................... 3 

1.2.  Chức năng và vai trò của quản trị nhân lực  ................................................. 5 

1.2.1.  Chức năng của quản trị nhân lực  .............................................................. 5 

1.2.2.  Vai trò của quản trị nhân lực  .................................................................... 8 

1.3.  Các nguyên tắc quản lý nguồn nhân lực  ...................................................... 9 

1.4.  Các yếu tố ảnh hưởng đối với quản trị nguồn nhân lực .............................. 9 

1.4.1.  Các nhân tố môi trường bên ngoài của quản trị nhân lực ........................ 9 

1.4.2.  Các nhân tố môi trường bên trong của quản trị nguồn nhân lực  ............ 11 

1.5.  Nội dung của quản trị nhân lực  .................................................................. 11 

1.5.1.  Hoạch định nguồn tài nguyên nhân sự  ................................................... 11 

1.5.2.  Phân tích công việc  ................................................................................. 12 

1.5.3.  Tuyển dụng nguồn nhân lực  ................................................................... 14 

1.5.5.  Đào tạo và phát triển nhân lực  ................................................................ 18 

1.5.6.  Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên.  .......................... 19 

1.5.7.  Trả công lao động.  .................................................................................. 21 

1.5.8.  Tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho ngƣ ời lao động  ............................ 23 

1.6.  Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.  ..................... 23 

1.6.1.  Khái niệm hiệu quả sử dụng lao động.  ................................................... 23 

1.6.2.  Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.  .................. 23 

PHẦN II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG 

TY TNHH LONG TRỌNG  .............................................................................. 25 

2.1. Khái quát về công ty TNHH Long Trọng  .................................................... 25 

2.1.1. Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển Công ty. ........................ 25 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Long Trọng ............................ 26 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Long Trọng  ....................................... 29 

2.1.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Long Trọng:  ............ 32 

2.1.5. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty TNHH Long Trọng  ............... 33 

2.2. Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực trong Công ty TNHH Long Trọng  ..... 34  

2.2.1. Đặc điểm lao động của công ty  ................................................................. 34 

2.2.2 Phân tích và đánh giá thực trạng công tác sử dụng nguồn nhân lực tại công 

ty TNHH Long Trọng ......................................................................................... 37 

2.3. Báo cáo thực tập Nhận xét về công tác quản lý và sử dụng lao động của Công ty TNHH Long 

Trọng  ................................................................................................................... 54 

2.3.1. Nhận định chung về tình hình lao động tại Công ty.  ................................ 54 

2.3.2. Ưu, nhược điểm về tình hình sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH 

Long Trọng  .......................................................................................................... 55 

PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG 

NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH LONG TRỌNG  .................. 57 

3.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển của công ty TNHH Long Trọng trong 

những năm tới  ...................................................................................................... 57 

3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công 

ty TNHH Long Trọng ......................................................................................... 57 

KẾT LUẬN  ........................................................................................................ 67 

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 9 lần - Cập nhật: 21:08 01/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp