Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập THCS row Báo cáo thực tập quản lý qui chế dân chủ ở trường THCS huyện Sơn Dương

Báo cáo thực tập quản lý qui chế dân chủ ở trường THCS huyện Sơn Dương

Cập nhật: 20:06 Ngày 14/11/2016

Thư viện tài liệu Báo cáo thực tập trực tuyến- Tailieumau.vn xin chia sẻ tới các bạn sinh viên mẫu báo cáo thực tập   Báo cáo thực tập quản lý  qui chế dân chủ ở trường THCS huyện Sơn Dương để các bạn làm tài liệu tham khảo:

 

Mô tả sơ lược về tài liệu:


MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
2. Mục đích nghiên cứu 
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 
5. Giả thuyết khoa học 
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 
7. Phương pháp nghiên cứu 
8. Cấu trúc luận văn: Gồm 3 phần 
Chương 1: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 
1.2. Các khái niệm công cụ 
1.2.1. Khái niệm về dân chủ; dân chủ ở cơ sở; quy chế dân chủ 
1.2.2. Khái niệm về dân chủ ở trường học 
1.2.3. Quản lý thực hiện quy chế dân chủ ở trường THCS 
1.3. Những vấn đề cơ bản của quản lý hoạt động thực hiện quy chế dân chủ ở trường Trung học cơ sở 
1.3.1. Những vấn đề cơ bản về thực hiện quy chế dân chủ ở trường Trung học cơ sở 
1.3.2. Quản lý thực hiện quy chế dân chủ ở trường THCS 
1.4. Trách nhiệm của Hiệu trưởng trường THCS, Trưởng phòng Giáo dục trong thực hiện quy chế dân chủ 
1.4.1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng trường THCS trong thực hiện quy chế dân chủ 
1.4.2. Trách nhiệm của Trưởng phòng Giáo dục trong thực hiện quy chế dân chủ 
Kết luận chương 1 
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở TRƯỜNG THCS HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG 
2.1. Một vài nét về khảo sát và tổ chức khảo sát 
2.1.1. Một vài nét về tình hình kinh tế- xã hội và sự nghiệp giáo dục- đào tạo huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; tình hình giáo dục bậc trung học cơ sở 
2.2.2. Tổ chức khảo sát thực hiện quy chế dân chủ tại 10 trường THCS; xác định rõ 
2.2. Thực trạng thực hiện quy chế dân chủ ở trường THCS huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang 
2.2.2. Thực trạng thực hiện tuyên truyền phổ biến quán triệt thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học 
2.2.3. Thực trạng về thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng trong thực hiện quy chế dân chủ trường học 
2.2.4. Về thực hiện trách nhiệm của cán bộ, công chức, giáo viên, ngƣời học, các tổ chức đoàn thể trong thực hiện quy chế dân chủ ở trƣờng THCS ............. 40
2.2.5. Về nội dung, phương pháp tiến hành thực hiện quy chế dân chủ đã triển khai 
2.2.6. Về phương pháp, hình thức thực hiện QCDC ở trường THCS 
2.2.7. Đánh giá chung về thực hiện quy chế dân chủ ở trường THCS huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang 
2.3. Thực trạng công tác quản lý thực hiện quy chế dân chủ ở trường THCS của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 
2.3.1. Việc lập kế hoạch quản lý thực hiện quy chế dân chủ ở trường THCS của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 
2.3.2. Tổ chức quản lý thực hiện quy chế dân chủ ở trường THCS của huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang 
2.3.3. Thực trạng chỉ đạo hoạt động quản lý thực hiện quy chế dân chủ ở trường THCS của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 
2.3.4. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở trường THCS của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 
2.4. Đánh giá chung về thực trạng 
2.4.1. Những kết quả đạt được 
2.4.2. Những tồn tại, hạn chế 
Kết luận chương 2 
Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở TRƯỜNG THCS HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG 
3.1. Một số nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý thực hiện quy chế dân chủ trường THCS 
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý và thực hành quy chế dân chủ trong trường học 
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính pháp chế 
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính tập trung dân chủ 
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích xây dựng môi trường văn hóa giáo dục trong nhà trường 
3.2. Các biện pháp 
3.2.1. Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ ở trường THCS cho từng năm học 
3.2.2. Huy động nguồn lực để quản lý thực hiện quy chế dân chủ trong trường học 
3.2.3. Tăng cường công tác chỉ đạo quản lý thực hiện quy chế dân chủ ở trường THCS 
3.2.4. Xây dựng văn bản quy định và tổ chức thực hiện ba công khai và hệ thống các văn bản quản lý ở trường THCS 
3.2.5. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực hiện quy chế dân chủ và hoạt động ba công khai ở trường THCS 
3.2.6. Chỉ đạo trường THCS xây dựng văn hóa quản lý 
3.2.7. Mối quan hệ giữa các biện pháp để quản lý thực hiện quy chế dân chủ 
3.3. Khảo nghiệm tính khả thi, tính hiệu quả của biện pháp 
3.3.1. Về mức độ cần thiết của các biện pháp 
3.3.2. Khảo sát về tính khả thi của các biện pháp 
Kết luận chương 3 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các báo cáo thực tập THCS khác tại kho thưc viện tài liệu trực tuyến - Tailieumau.vn của chúng tôi!

download

Giá tiền: Free

Định dạng: DOCX - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:06 14/11/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp